Aktualne wiadomości

Dnia 24.06.2014 organizacje związkowe będące sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. tj.: OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A., MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A., MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. w odpowiedzi na pismo Dyrektora Biura Zarządzania Procesami HR i Kluczową Kadrą PKN ORLEN S.A. Pana Jarosława Kozińskiego z dnia 20.06.2014 dotyczące zmian do procedury dotyczącej zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii pracownikom PKN ORLEN S.A. przekazały pismo do Pana Dariusza Jacka Krawca Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora PKN ORLEN S.A., iż podtrzymują swoje wspólne stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 5 maja 2014 roku skierowanym do Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr Rafała Sekuły w sprawie Procedury dotyczącej zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii pracownikom PKN ORLEN S.A., dotyczącego zapisów w Miesięcznym Systemie Premiowania. Z formalnego punktu widzenia włączenie dodatkowych dokumentów do Miesięcznego Systemu Premiowania winno podlegać uzgodnieniu a nie konsultacji. Pracodawca próbuje wprowadzić zmiany do ZUZP bez uzgodnień ze Związkami Zawodowymi. W piśmie skierowanym do Pana Prezesa wnosimy o wycofanie się Pracodawcy z proponowanych zmian.

W dniu 26.06.2014 r. w Płocku odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na którym dokonano wyboru władz związkowych Regionu Płockiego oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Na Przewodniczącego Regionu Płockiego na kadencję 2014-2018 wybrany został Wojciech Kępczyński.
Do Zarządu Regionu Płockiego na kadencję 2014-2018 z naszej OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. został wybrany Domaradzki Ryszard.
Do Regionalnej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2018 z naszej OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. został wybrany Siarkowski Honoriusz.
Na Krajowy Zjazd Delegatów z naszej OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. został wybrany Domaradzki Ryszard.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin