Informacja z posiedzenia Komisji Międzyzakladowej NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.

W dniu 3 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
Najważniejsze tematy, które były omawiane na spotkaniu oraz ich realizacja:
1. PKN ORLEN S.A.
• Podsumowanie oceny rocznej pracowników PKN ORLEN S.A., którego dokonano na spotkaniu w dniu 29 sierpnia br. Ocenę przeprowadzono w terminie 1 maja – 30 czerwca br., podobnie jak w latach ubiegłych obejmowała ona:
– ocenę poziomu realizacji celów / zadań premiowych
– ocenę kompetencji
– ocenę wiedzy merytorycznej dla stanowisk niemenedżerskich
• Propozycje zmian do Regulaminu Premiowania w ramach ZUZP
• Informacja na temat spotkania z Angeliną Sarotą Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
• Spotkanie ws dezinwestycji spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

2. Informacje ze Spółek:
• BOP – w dniu 14 sierpnia 2013 r. został skierowany do Okręgowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie kontroli przestrzegania prawa pracy w związku z wprowadzeniem przez Pracodawcę dokumentu “Zasady i Wartości Postępowania Grupy BOP”. Pracodawca wprowadził w/w dokument nie wskazując podstawy formalno – prawnej do uznania go za źródło zakładowego lub ponadzakładowego prawa pracy.
• ORLEN Budonaft
– Porozumieniem z dnia 7 sierpnia 2013 r. powołano skład i ustalono zasady działania Komisji Socjalnej.
– Prowadzone są rozmowy w sprawie zmian do Regulaminu Pracy.
• ORLEN Gaz – Zarządzeniem Nr 32/PZ/2013 z dnia 24.07.2013 wprowadzono Aneks Nr 1 do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej.
• ORLEN Księgowość – pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. Pracodawca poinformował o zamiarze przejścia z dniem 10.10.2013 r. pracowników obszaru kadrowo – płacowego ANWIL S.A. we Włocławku do ORLEN Księgowość. Bezpośrednią przyczyną przejścia jest realizacja strategii przyjętej przez PKN ORLEN S.A., w myśl której zostało utworzone w ORLEN Księgowości Biuro Obsługi Pracowników, którego celem jest obsługa kadrowo – płacowa PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej.
3. Informacja o stanie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2013 r. u poszczególnych pracodawców.
– ORLEN Paliwa – zakończenie negocjacji płacowych podpisaniem porozumienia w dniu 23 sierpnia 2013 r.
– ORELN PetroTank – spotkanie w dniu 22 sierpnia 2013 r. zakończone ustaleniami dotyczącymi podpisania porozumienia. – ORLEN Wir – spotkanie mediacyjne w dniu 23.08.2013 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń zakończyło się sporządzeniem protokołu zawierającego wzajemne propozycje stron. Strony nie uzgodniły wspólnego stanowiska.
– ORELN Centrum Serwisowe – spotkanie w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w dniu 8.08.2013 r. w Opolu. Nie osiągnięto porozumienia.
– ORLEN Ochrona – porozumienie osiągnięte na spotkaniu w dniu 26 czerwca 2013 r.
– ORLEN Administracja – spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2013 r. i zakończyło sporządzeniem protokołu rozbieżności. 4. Informacja o stanie przygotowań do XXXI Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy w terminie 14-15 września 2013 r.
5. Program akcji protestacyjnej Ogólnopolskich Dni Protestu – „Dość lekceważenia społeczeństwa” w dniach 11-14 września 2013 r.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin