Konferencja „Dialog Chemii”

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” wznowił po trzech latach tzw. „Dialog Chemii”.

dialog chemii

Z inicjatywy KSPCH, odbyło się w dniu 16 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog”  w Warszawie, spotkanie strony społecznej z Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomaszem Zielińskim.

Stronę społeczną reprezentowało 28 przedstawicieli KSPCH NSZZ „Solidarność” z Krajowej Sekcji Chemii, Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego oraz z Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego w osobach: Henryk Kleczkowski – Przewodniczący KSPN NSZZ „Solidarność”, Mirosław Biernot – Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” oraz Członkowie Rady KSPN NSZZ „Solidarność” Wiesława Frydrychowska i Janusz Znój.

Po powitaniu i słowie wstępnym przewodniczącego KSPCH NSZZ „Solidarność” – Mirosława Miary, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomasz Zieliński, przedstawił prezentację, w której szeroko omówił działania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz przedstawił stan obecny polskiego przemysłu chemicznego. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której dominowały zagadnienia dotyczącej dalszej współpracy strony społecznej z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC). Wskazywano na różne płaszczyzny współpracy, poczynając od cyklicznych spotkań, współpracy w ramach podzespołów branżowych działających dawniej przy Komisji Trójstronnej i obecnie reaktywowanych, do współpracy w ramach europejskich organizacji związkowych i europejskich organizacji pracodawców.

Konferencja zakończyła się ustaleniami, że tego typu spotkania będą organizowane dwa razy w roku, z większym udziałem przedstawicieli pracodawców. W najbliższym czasie zostaną przygotowane materiały do dyskusji w temacie stanowisk pracy w warunkach „szkodliwych”. W kwietniu KSPCH NSZZ Solidarność organizuje we współpracy z QFC z Niemiec, konferencję, która będzie poświęcona Ponadzakładowym Układom Zbiorowym Pracy i na tą konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego oraz Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomasza Zielińskiego.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin