Negocjacje ZUZP dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

W dniu 13 października br. odbędzie się sesja negocjacyjna ZUZP dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Z inicjatywą rozpoczęcia negocjacji wystąpił Pracodawca, przedstawiając następujące propozycje zmian zapisów Układu:

  • Zmiany w Taryfikatorze stanowisk pracy uwzględniające m.in. wprowadzenie nowego stanowiska Kierownik zmiany oraz rozszerzenie wybranych rodzin stanowisk np. specjalistów, inżynierów czy ekspertów. Celem zmian jest przede wszystkim wzmocnienie roli osób zarządzających brygadami w obszarze produkcji oraz rozwinięcie ścieżek rozwoju kariery.
  • Zmiany w Regulaminie premiowania dotyczące m.in. nadania Celowi Solidarnościowemu innego rodzaju wpływu na wysokość premii w Rocznym i Kwartalno-Rocznym Systemie Premiowania oraz ujednolicenia zasad nabywania prawa do premii przez pracowników, którzy nie przepracowali pełnego okresu premiowego. Pozwoli to zwiększyć motywacyjność systemów premiowych.
  • Nowe zasady ustalania poziomu dodatkowej premii rocznej, ściślej powiązanej z wynikami firmy poprzez liniowe uzależnienie wysokości premii od poziomu realizacji Celu Solidarnościowego.
  • Zmiany zapisów dotyczących ustalania wynagrodzenia zasadniczego w procesie awansowania – uzależnienie wysokości podwyżki od poziomu aktualnego wynagrodzenia, zwiększenie możliwości awansowania pracowników.
  • Uproszczenie zasad wprowadzania i sposobu funkcjonowania oceny pracowniczej. Celem jest możliwość szybszego reagowania na wyzwania rynkowe i potrzeby rozwojowe pracowników.
  • Wprowadzenie możliwości powierzania stanowisk pracy pracownikom, którzy nie spełniają przewidzianych dla danego stanowiska kryteriów doświadczenia zawodowego lub wykształcenia. Dodatkowo umożliwienie elastycznego ustalania wynagrodzenia dla nowoprzyjmowanych pracowników o rzadkich lub wysokich kwalifikacjach. Ułatwi to zatrudnianie lub awansowanie pracowników na wybrane stanowiska.
  • Wprowadzenie zapisów dotyczących dodatku za pracę w porze nocnej w godzinach nadliczbowych dla pracowników otrzymujących zryczałtowany dodatek zmianowy, w celu uregulowania dotychczasowej praktyki w tym zakresie.
  • Wprowadzenie zasad dotyczących używania tytułów biznesowych przez pracowników w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Dostosowanie do zewnętrznych regulacji prawnych oraz do potrzeb pracowników i warunków rynkowych.

O uzgodnieniach i rezultatach negocjacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin