Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2016 r. w ORLEN Projekt S.A.

W dniu wczorajszym tj. 17 sierpnia parafowano porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2016 r. w ORLEN Projekt S.A.

Główne ustalenia Porozumienia:

  • wypłata jednorazowej nagrody okolicznościowej dla pracowników ORLEN Projekt S.A. w wysokości 1.500zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto na osobę. Jednorazowa nagroda zostanie wypłacona wszystkim Pracownikom ORLEN Projekt S.A. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem Członków Zarządu oraz z zastrzeżeniem, że zostanie ona naliczona na zatrudnionych w dniu 18.03.2016 r. proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
  • wypłata jednorazowej nagrody okolicznościowej dla pracowników ORLEN Projekt S.A. w wysokości 1.500zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto na osobę. Jednorazowa nagroda zostanie wypłacona wszystkim Pracownikom ORLEN Projekt S.A. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem Członków Zarządu oraz z zastrzeżeniem, że zostanie ona naliczona na zatrudnionych w dniu wypłaty nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. Termin wypłaty nagrody ustala się na dzień 16.12.2016 r.
  •  wzrost wynagrodzeń zasadniczych wyniesie obligatoryjnie 100 zł brutto na każdego pracownika od 01 lipca 2016 r.
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin