Spotkanie organizacji związkowych z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem.

W dniu 28 października br. w Warszawie trzy reprezentatywne organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A. tj. nasza Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy  Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w GK PKN ORLEN S.A.  spotkały się z  Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem.

Panu Prezesowi towarzyszyła Pani Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A.

Spotkanie przebiegło w rzeczowej i bardzo przyjaznej atmosferze. Pan Prezes przedstawił przedstawicielom organizacji związkowych bieżące zagadnienia, którymi zajmuje się Zarząd naszej Firmy. Omówiono też kilka postulatów, które są istotne do rozwiązania w najbliższym czasie. Na część z nich Pan Prezes zaproponował gotowe rozwiązania, inne będą dyskutowane podczas spotkań roboczych z  Panią Wiolettą Kandziak, Dyrektorem Wykonawczym ds. Kadr i jej zespołem.

Poruszono m.in. w następujące tematy:

  • Praca w PKN ORLEN w obliczu pandemii koronawirusa.

Pan Prezes przekazał informację o podjęciu decyzji o objęciu pracowników produkcji i wsparcia produkcji PKN ORLEN maksymalną premią miesięczną, doceniając ich pracę „na pierwszej linii” i zagrożenia z niej wynikające.

  • Negocjacje ZUZP w Spółkach GK: ORLEN Ochrona i ORLEN Eko.  

Z uwagi na obecną sytuację w kraju tak ekonomiczną jak i społeczną,  dotychczasowe propozycje zadeklarowane przez poszczególnych pracodawców w kwestiach dotyczących zapisów finansowych są jedynymi możliwymi do zrealizowania. Dlatego też postanowiono na chwilę obecną zawiesić negocjacje i powrócić do rozmów, kiedy sytuacja ustabilizuje się na tyle, aby można było wypracować lepsze rozwiązania dla pracowników.

  • Basell Orlen Polyolefins  – rozdysponowanie przez Pracodawcę środków na podwyżki uznaniowe.

Organizacje związkowe zwróciły uwagę na mało przejrzysty i skrajnie niesprawiedliwy sposób podziału funduszu uznaniowego.  Podkreśliły, że w ostatnim czasie nastąpiło usztywnienie  wzajemnych stosunków oraz całkowity brak dialogu ze stroną społeczną. Pan Prezes Daniel Obajtek obiecał spotkać się z Członkami Zarządu BOP powołanymi z ramienia PKN ORLEN i rozmawiać z nimi o tej sprawie.

  • Przejęcie przez Spółkę ORLEN OCHRONA usług utrzymania czystości świadczonych przez Spółkę CLIMBEX S.A.

Od 1 stycznia 2021 roku, 25 pracowników CLIMBEX S.A. znajdzie zatrudnienie w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Są to osoby, które na skutek przekształceń własnościowych przeszły w 2015 roku w wyniku procesu outsourcingu z ORLEN Administracja do Spółki AMLUX a następnie CLIMBEX.  Już od dłuższego czasu organizacje związkowe działające w Spółce CLIMBEX S.A. zwracały się do Pana Prezesa, aby podjął ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług utrzymania czystości ze Spółką CLIMBEX S.A. Organizacje wnosiły, że Spółka jest złym Pracodawcą, co negatywnie wpływa na wizerunek PKN ORLEN oraz stwarza niepotrzebne problemy związane z brakiem podejmowania dialogu z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Wnioskowały, aby usługa sprzątania, która nie jest podstawową działalnością CLIMBEX S.A., została spółce odebrana i zgodnie z obietnicami Pana Prezesa wróciła do Grupy Kapitałowej.

Tak też się dzieje, na razie do ORLEN Ochrona przechodzi tylko część osób stanowiących serwis utrzymania czystości, mamy jednak nadzieję, że w niedługim czasie cała usługa przejdzie do ORLEN Ochrona.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin