Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.

W dniu 23 marca 2018 r. w Domu Technika w Płocku  odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” PKN Orlen S.A. z udziałem 115 Delegatów i zaproszonych gości.

Gośćmi zebrania byli: Anna Romanowska – Lewandowska – Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A., Mirosław Miara Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”,  Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Jerzy Obrębski oraz Zastępcy Przewodniczącego Andrzej Burnat i Stanisław Szkopek jednocześnie Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, Paweł Zdrojewski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PKN ORLEN S.A.,  koledzy z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy LOTOS S.A. : Andrzej Cenacewicz i Bogdan Wyciechowski.

Zaproszony na obrady Zebrania Delegatów Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. Daniel Obajtek nadesłał adres okolicznościowy. Z uwagi na obowiązki związane z zainicjowanym w ostatnim czasie procesem konsolidacji PKN ORLEN i Grupy LOTOS nie mógł w tym dniu przybyć na nasze spotkanie. Z dużą sympatią i zrozumieniem Delegaci przyjęli życzenia Pana Prezesa, a także zapewnienia o  roli naszej organizacji jako odpowiedzialnego Partnera Społecznego, którego postawa pozwala godzić oczekiwania Pracowników z racjonalnymi możliwościami i interesami Spółki.

Adres okolicznościowy skierowała do Delegatek i Delegatów Pani Wioletta Kandziak Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A. , w  którym wyraziła nadzieję na dalszy konstruktywny dialog z naszą organizacją związkową, dla dobra pracowników i przyszłości Koncernu.

Adresy okolicznościowe złożyły również dwie reprezentatywne organizacje związkowe działające razem z nami w PKN ORLEN: Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w GK PKN ORLEN S.A.

Zaproszeni na obrady Zebrania Delegatów przedstawiciele “Tygodnika Solidarność” wraz z redaktorem naczelnym  Michałem Ossowskim przedstawili krótką prezentację i podziękowali za dotychczasową współpracę z naszą organizacją związkową,

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski omówił kilka najważniejszych tematów, którymi zajmowała się organizacja w mijającej kadencji.

Dla PKN ORLEN tematem Nr 1 było wprowadzenie w 2015 roku 4 – brygadowej organizacji czasu pracy. Organizacje związkowe od początku zakomunikowania procesu twierdziły, że 5 brygadowa organizacja czasu pracy jest dla pracowników korzystniejsza, niż organizacja 4 brygadowa. Mając jednak na uwadze fakt, że uprawnienia do organizacji czasu pracy są uprawnieniem należnym pracodawcy, podjęły rozmowy w temacie zawarcia porozumienia dotyczącego praw i interesów pracowników objętych procesem restrukturyzacji. Pracodawca podjął tą decyzję, argumentując ją pogarszającą się sytuacją na świecie i w Europie spowodowaną kryzysem gospodarczym i malejącą w związku z tym konsumpcją paliw, a co za tym idzie zamykaniem w Europie najmniej rentownych rafinerii.

Następnie wspomniał o procesach i przekształceniach mających wpływ na strukturę wewnętrzną OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. – poruszył przede wszystkim temat outsourcingu, który jest obecnie zjawiskiem powszechnym i często stosowanym w PKN ORLEN i Spółkach Grupy Kapitałowej. Rola organizacji związkowych reprezentujących interesy pracowników w tym procesie, sprowadza się do wynegocjowania i podpisania porozumienia gwarancji pracowniczych, a formą upoważniającą związki do działania w tej sprawie jest przejście pracowników na nowego pracodawcę na podstawie art. 231 kodeksu pracy i w związku z art. 26 ustawy o związkach zawodowych.

W 2014 roku rozpoczął się proces outsourcingu usług wspierających działalność podstawową PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej tj. usług zbiorowego żywienia i usług utrzymania czystości. Proces ten miał na celu „uzdrowienie” sytuacji ekonomicznej ORLEN Administracja Sp. z o.o. Szybko okazało się, że firmy dzierżawiące te usługi mają jeden cel – zarobić pieniądze kosztem pracowników. Poza tym pojawiły się zastrzeżenia co do jakości usług i  terminowości ich wykonywania. Organizacje związkowe wystąpiły w 2017 r. z wnioskiem do Zarządu PKN ORLEN S.A., w którym domagały się powrotu usług do Spółki ORLEN Administracja Sp. z o.o. To stanowcze żądanie zostało spowodowane bardzo złym doświadczeniem z firmami, które dzierżawiły bądź dzierżawią te usługi tj.: SODEXO, AMLUX, BOSS czy CLIMBEX.

Przewodniczący wspomniał o utworzeniu razem z kolegami z ORLEN Serwis S.A. i Anwil S.A. z Włocławka Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, której ideą jest reprezentowanie naszego związku na szczeblu Grupy Kapitałowej ORLEN, głównie do negocjowania Ponadzakładowych lub Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Do MKK może w każdej chwili przystąpić każda zakładowa lub międzyzakładowa organizacja NSZZ ,,Solidarność” działająca w  zakładzie pracy wchodzącym w skład grupy Kapitałowej ORLEN. MKK w dniu 10.10.2017 r. decyzją Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 142/17  została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych NSZZ „Solidarność”.

Duże znaczenie dla naszej organizacji ma działalność w Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”. Ostatnie posiedzenia Rady KSPN poświęcone były tematowi Zakładowych i Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy dla sektora naftowego. Członkowie Rady Sekcji zgłosili potrzebę zawierania Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w swoich firmach, gdyż z reguły duże firmy matki mają już Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy na nieco wyższym niż kodeks pracy poziomie, natomiast Spółki zależne wchodzące w skład grup kapitałowych takich układów nie posiadają. Często są to stare Regulaminy Wynagradzania przekształcone w ZUZP. Rada powołała zespół składającego się z członków poszczególnych zakładów pracy wchodzących w skład Sekcji, którego zadaniem było przygotowanie Układu, praca z prawnikami itp., a potem negocjacje. Niestety po stronie pracodawców jest brak reprezentacji i woli zawarcia układu.

Po wystąpieniu Przewodniczącego, Zebranie Delegatów dokonało wyboru władz organizacji na kadencję 2018 – 2022. Funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej na następną kadencję powierzyło ponownie Henrykowi Kleczkowskiemu, natomiast Wiceprzewodnicząca została na druga kadencję Wiesława Frydrychowska.

 

Pozostałe władze Naszej organizacji na kadencję 2018 – 2022:

Komisja Międzyzakładowa:

 1. Balkowski Marek
 2. Borkowska Marlena
 3. Borowski Dariusz
 4. Chojnacki Mieczysław
 5. Chwalisz Sławomir
 6. Dobrakowski Cezary
 7. Domaradzki Ryszard
 8. Dudkiewicz Monika
 9. Filipowicz Zbigniew
 10. Frydrychowska Wiesława
 11. Gierczak Adam
 12. Gołębiowska Wanda
 13. Jańczy Jan
 14. Jasiński Zbigniew
 15. Kubicz Krzysztof
 16. Kurtys Dariusz
 17. Lewandowski Jacek
 18. Łęcki Rafał
 19. Martynowski Witold
 20. Mokrzanowska Elżbieta
 21. Nawrot Tadeusz
 22. Nowakowski Mirosław
 23. Okupski Andrzej
 24. Ozdowski Krzysztof
 25. Ploch Halina
 26. Rogowicz-Krzeszowska Małgorzata
 27. Siarkowski Honoriusz
 28. Skibińska Jolanta
 29. Tokarczyk Jerzy
 30. Walaszczyk Włodzimierz
 31. Wiśniewski Dariusz
 32. Zdrojewski Sławomir
 33. Zieliński Sylwester

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

 1. Balkowski Marek
 2. Borkowska Marlena
 3. Borowski Dariusz
 4. Chojnacki Mieczysław
 5. Dudkiewicz Monika
 6. Frydrychowska Wiesława – Wiceprzewodnicząca
 7. Gierczak Adam
 8. Lewandowski Jacek
 9. Martynowski Witold
 10. Nawrot Tadeusz
 11. Okupski Andrzej
 12. Rogowicz – Krzeszewska Małgorzata
 13. Siarkowski Honoriusz
 14. Zdrojewski Sławomir

Komisja Rewizyjna :

 1. Borowik Marek
 2. Dzwoniarska Urszula
 3. Kostanecka Izabela
 4. Rakowska Izabela
 5. Ślusarczyk Beata – Przewodnicząca

 

 

 

 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin