INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Ponad 2 tysiące litrów płynu do dezynfekcji rąk Grupy ORLEN dla społeczności lokalnej.

Fundacja ORLEN przekaże łącznie ponad 2 tysiące litrów płynu do dezynfekcji rąk mieszkańcom Płocka, Płońska, Sierpca i powiatu płockiego. Dzisiaj tj. 23.03.2020 r. PKN ORLEN dostarczył już pierwszą partię produktu do Urzędu Miasta Płocka. Kolejne będą na bieżąco przekazywane m.in. do placówek medycznych, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.
​PKN ORLEN jako dobry i odpowiedzialny sąsiad dostarczył do płockiego ratusza 500 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Produkt trafi jak najszybciej do organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Jako odpowiedzialna firma, PKN ORLEN co dzień dba o społeczności lokalne. W trudnym czasie tym bardziej chce ich wspierać. Dlatego podjął decyzję o zabezpieczeniu mieszkańców Płocka i okolic w walce z epidemią koronawirusa.

To nasi sąsiedzi i klienci, dlatego w relacjach z nim stawiamy na dialog i solidarność – mówi prezes Daniel Obajtek.

Spółka, poprzez Fundację ORLEN, w trosce o zdrowie mieszkańców Płocka i powiatu płockiego dostarczy bezpłatnie 100 litrów płynu do płockiego pogotowia ratunkowego oraz do miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto 135 litrów płynu dezynfekującego otrzymają również harcerze, którzy opiekują się płockimi seniorami i osobami samotnymi, potrzebującymi pomocy. Kolejna partia płynu do dezynfekcji trafi także do innych samorządów z powiatu płockiego m.in. do Miasta i Starostwa w Płońsku, czy Starostwa Sierpeckiego.

Przeczytaj i Udostępnij

Komunikat Biura Obsługi Pracowników.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podjęto decyzję o zamknięciu sali obsługi bezpośredniej pracowników. W przypadku zapytań z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, należy kontaktować się z BOP drogą telefoniczną oraz za pomocą HelpDesk/HR lub na adres mailowy bop@orlen.pl.

Biuro Obsługi Pracowników pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00:

• za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer: 6 55 50

• za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając: 6 55 50

• za pomocą pozostałych telefonów, wybierając: 24 367 55 50

• za pomocą intranetu: HelpDesk/HR – Sprawy Pracownicze

Korespondencje należy przesyłać pocztą wewnętrzną lub tradycyjną, a w sytuacji wymagającej bezpośredniego dostarczenia dokumentów do Biura Obsługi Pracowników, należy korzystać z urny znajdującej się w monitorowanej poczekalni Zespołu Obsługi Bezpośredniej – wejście do budynków 05 od strony wschodniej (naprzeciw bud.06).

Przeczytaj i Udostępnij

Komunikat ws badań okresowych.

W związku z obowiązującym od 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego, jak również mając na uwadze zalecenia i wytyczne w zakresie szkoleń BHP i profilaktycznych badań lekarskich wystosowane przez Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr PKN ORLEN SA Panią Wiolettę Kandziak, informujemy, że z dniem 20 marca 2020 r. od godziny 14.00 do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. wstrzymuje wykonywanie badań okresowych i kontrolnych pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN na terenie całego kraju. Powyższe działanie wynika również z zaleceń Ministerstwa Zdrowia, służb sanitarnych oraz stanowisk Naczelnej Izby Lekarskiej i związków pracodawców, według których należy do koniecznego minimum ograniczać wizyty pacjentów w placówkach medycznych, w tym przede wszystkim osób zdrowych, aby nie stwarzać dodatkowego narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. zapewnia, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego niezwłocznie przystąpi do realizacji badań okresowych i kontrolnych pracowników GK ORLEN kierowanych przez Pracodawcę na powyższe badania.

Ponadto Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do pacjentów, aby ograniczyli wizyty w przychodni do niezbędnego minimum. Osobom, które planują wizytę w przychodni z powodu infekcji lub innych dolegliwości, w tym przewlekłych, zalecamy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 24 364 70 00, podczas którego uzyskają wstępną poradę.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe.

W związku z tym, że w ostatnim czasie głównym sprawcą organizacji naszego życia zarówno zawodowego jak i prywatnego jest  koronawirus SARS-CoV-2, również w organizacji pracy naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. nastąpiły zmiany.

W naszej firmie oraz spółkach Grupy Kapitałowej wprowadzono Zarządzenia nr 11,14 i 15/2020/DG, które precyzują sposób postępowania oraz zawierają wytyczne jak postępować w poszczególnych sytuacjach. Zarządzeniem nr 15/2020/DG z dnia 13 marca 2020 roku Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. Daniel Obajtek wprowadził II Poziom reagowania na zagrożenia związane z wystąpieniem choroby zakaźnej w PKN ORLEN S.A. lub Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Pracownicy którzy mogą pracować zdalnie z domu dostali właśnie takie polecenia w trosce o ich zdrowie i zmniejszenie zagrożenia zarażeniem. Wszyscy etatowi pracownicy Biur Związkowych pracują w domu, a nasze Biura Związkowe są nieczynne. Jesteśmy dostępni mailowo i telefonicznie, również sprawy pracownicze w poszczególnych firmach realizujemy tą drogą.

Z powodu wyłączenia możliwości spotkań, zostały odwołane również te dotyczące porozumień płacowych na 2020 rok. Ustalenia podejmujemy w drodze telekonferencji, ustaleń mailowych i telefonicznych. W ubiegłym tygodniu uzgodniliśmy prawie w całości porozumienie płacowe w ORLEN Budonaft, w tym tygodniu ustaliliśmy wypłaty nagród Wielkanocnych w Spółkach: ORLEN Eko, ORLEN Ochrona, ORLEN Asfalt, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Koltrans, ORLEN Projekt, ORLEN Laboratorium, ORLEN Paliwa oraz zawarliśmy pełne porozumienie płacowe w Spółce ORLEN Administracja. W ORLEN CUK Zarząd sam z sobą ustalił wysokość nagrody, również w wysokości ubiegłorocznej. Widocznie zapomniał, na szczęście jako jedyny, że funkcjonują u niego związki zawodowe. Również do Zarządu Basell Orlen Polyolefins kierujemy mailowo propozycję wypłaty nagrody Wielkanocnej w ubiegłorocznej wysokości z wypłatą marcową.

Nagrody Wielkanocne zostaną wypłacone wraz z wypłatą marcową, przeważnie w takiej samej wysokości jak w ubiegłym roku. Pozostałe elementy porozumień płacowych, tam gdzie nie zostały one jeszcze zawarte wynegocjujemy, kiedy będzie już można usiąść do stołu negocjacyjnego. Miejmy nadzieję, że nastąpi to niebawem.

Jeszcze kilka zdań o niedawno odbytym spotkaniu, mianowicie 9 marca w godzinach popołudniowych spotkaliśmy się z przedstawicielami Działu Kadr PKN ORLEN oraz Logistyki – z Panią Dyrektor Wiolettą Kandziak i Panem Błażejem Krawczyszynem, Dyrektorami Wykonawczymi na czele, by omówić problemy drążące Logistykę, zwłaszcza pracowników Terminali, naszych członków. Poruszyliśmy wszystkie tematy, a więc: braki kadrowe w obsadach Terminali, brak awansów, konieczność wzrostów uznaniowych płacy zasadniczej, aby naliczone w lipcu 100 zł na każdego pracownika trafiło do wszystkich Terminali, również to, aby po 3 miesięcznej umowie na okres próbny i 12 miesięcznej na czas określony następna umowa była na czas nieokreślony. Obecnie nie zawsze się tak dzieje, chociaż pracownik jest już sprawdzony, a jemu jest to potrzebne np. żeby wziąć kredyt w banku. Również poruszyliśmy sprawy pomieszczeń socjalnych, posiłków, nadgodzin, wysokości premii miesięcznej, a także parkingów, wysokości funduszy remontowych itp.

Od przedstawicieli pracodawcy dowiedzieliśmy się, że jest opracowywany plan rozwoju zarówno dotyczący rozwoju i rozbudowy, co już w dużej mierze się dzieje, jak również uporządkowania obsad, spraw personalnych do 2025 roku. Resztę wiadomości poznamy na spotkaniu, które odbędzie się na koniec maja. Trzy Terminale w 2021 roku ze względu na wielkość przeładunku – powyżej 1 mln ton lub m3 dołączą do tzw. dużych terminali z obsadą z mistrzem wsparcia produkcji – kierownikiem zmiany na czele ( Mościska, Trzebinia, Świnoujście ).

Będziemy kontynuować spotkania, a o ich wynikach informować naszych członków.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik