ORLEN Ochrona

W dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z Zarządem Spółki w temacie realizacji jednego z punków tegorocznego Porozumienia dotyczącego ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2017 r.  –  zwiększenia kwoty nagrody na święta Bożego Narodzenia.

Uzgodniono wypłatę jednorazowej nagrody świątecznej w wysokości 650 zł (brutto) dla wszystkich pracowników Spółki, płatnej do 30 listopada 2017 r.

Przeczytaj i Udostępnij

Publikacja Kroniki ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PKN ORLEN S.A.

 Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w dniu 24 marca 2017 roku nasz Kolega Marek Warzycki przekazał dla naszego Związku następujące kroniki:

  • KRONIKĘ REGIONU PŁOCKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 1980 – 2016 na pamiątkę DLA ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PKN ORLEN S.A.
  • KRONIKĘ ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PKN ORLEN S.A. z dnia 16.03.2017 r. wraz z  Z ZAKŁADKĄ / wersja jednolita – zmieniona z obszerną fotogalerią, również w wersji elektronicznej. Autor zmodyfikował i przygotował kronikę do opublikowania. Wydawcą jest Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Książka ma nadany numer ISBN 978-83-948951-0-5. Druk: MEDIAKOLOR przy ulicy Podchorążych 11 w Płocku.
  • Na naszej stronie internetowej zamieszczona jest Kronika SKPN – KSPN.
  • Ponadto przekazał materiały archiwalne wraz ze zdjęciami.

Autorem wyżej wymienionych kronik jest Kolega Marek Warzycki.

Kroniki zostały sporządzone na podstawie dokumentów w celu zachowania pamięci o ludziach Solidarności i oddania hołdu tym, których nie ma pośród Nas.

Członkowie naszego Związku mogą otrzymać kronikę w wersji elektronicznej na prywatne adresy email i nośniki w Biurze OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. lub od Autora Marka Warzyckiego, kontakt – marek_warzycki@o2.pl 

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik