Informacje o związku

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. działa od 30 lat. Obecnie obejmuje swoją działalnością 38 pracodawców na terenie całego kraju.

Podział kompetencji i władzy w OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. :

  • Walne Zebranie Delegatów OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.
  • Komisja Międzyzakładowa ( w skład Komisji Międzyzakładowej wchodzą Przewodniczący Komisji Wydziałowych )
  • Prezydium
  • Komisja Rewizyjna – organ kontrolny

Zakres działania i uprawnienia oparte są o Podział kompetencji OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. obowiązujący od października 2006 r.

Niezależnie od pomocy prawnej Zarządu Regionu działalność w zakresie prawa pracy w sprawach indywidualnych oraz negocjowania z pracodawcami zbiorowych interesów pracowników ( dotyczy ZUZP, Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz innych) wspierana jest doradztwem firmy prawniczej KOMEDO z Warszawy, z którą mamy podpisaną stałą umowę.

W sprawach indywidualnych w zakresie prawa pracy członkowie związku mają zapewnione bezpłatne doradztwo prawne włącznie z reprezentowaniem ich w razie potrzeby w sądzie pracy. Dodatkowo dla chętnych wyrabiana jest Karta Rabatowa “Grosik” umożliwiająca zakup towarów i usług po preferencyjnych cenach (aktualna lista punktów rabatowych jest na stronie internetowej www.solidarnoscplock.pl)

OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. zgodnie ze Statutem NSZZ “Solidarność” prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów członków związku oraz realizuje ich potrzeby materialne i społeczne. W sytuacjach wyjątkowych udzielamy członkom związku zapomóg losowych.

Poniżej podajemy wysokość świadczeń statutowych wypłacanych członkom związku:

  • Urodzenie dziecka – 700,00 zł
  • Śmierć członka związku – 400,00 zł
  • Śmierć członka rodziny – 300,00 zł
  • Odejście na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę – 300,00 zł
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin