ŚWIADCZENIA STATUTOWE

Rodzaj świadczenia

Dokumenty

wymagane

Wysokość świadczenia

Urodzenie dziecka

( w tym dziecka martwego)

·  dowód osobisty

·  akt urodzenia

800,00 zł
Adopcja dziecka ·   dowód osobisty

·  akt urodzenia

·   postanowienie z sądu

800,00 zł
Zgon członka związku*

 

·   dowód osobisty

·   akt zgonu

500,00 zł
Zgon członka rodziny
Współmałżonka * ·  dowód osobisty

·  akt zgonu

400,00 zł
Rodziców *

 

·  dowód osobisty

·  akt zgonu

400,00 zł
Teściów * ·   dowód osobisty ( + współmałżonka)

·   akt zgonu

·   aktualny wypis aktu małżeństwa                ( ważność 3 m-ce)

·  oświadczenie o pozostawaniu w zawiązku małżeńskim na dzień wypłaty świadczenia

400,00 zł
Ojczyma, macochy* ·   dowód osobisty

·   akt zgonu

·   akt zgonu biologicznego ojca, matki

400,00 zł
Teściów

(ojczyma, macochy współmałżonka) *

·  dowód osobisty

·   akt zgonu

·   aktualny wypis aktu małżeństwa                ( ważność 3 m-ce)

·   oświadczenie o pozostawaniu w zawiązku małżeńskim na dzień wypłaty świadczenia

·  akt zgonu biologicznego ojca, matki współmałżonka

400,00 zł
Odejście na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę ·   dowód osobisty

·   świadectwo pracy

400,00 zł

*Emeryci i Renciści – aktualnie opłacona składka związkowa (KP)

Członek związku uprawniony do wypłaty Świadczenia Statutowego wypełnia dodatkowo zobowiązanie do pozostawania członkiem OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. przez okres nie krótszy niż 1 rok od dnia wypłaty świadczenia. W przypadku rezygnacji z członkostwa przed upływem wyznaczonego terminu zobowiązany jest do zwrotu pobranego świadczenia w kwocie j.w.

Zgodnie z Regulaminem do uzyskania wypłaty świadczeń statutowych obowiązuje staż związkowy 6 miesięcy.

Zgłoszenie żądania wypłaty świadczenia statutowego obowiązuje w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin