Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z uchwałą nr 4/2016/KM z dnia 16.12.2016 r. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. podjęła decyzję o zwołaniu na dzień 28 lutego 2017 r. sprawozdawczego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Zebranie odbędzie się w godzinach 11.00 – 15.00, w Budynku CA. sala Nr 1 Początek rejestracji –  godz. 10.30.

Oczywiście obecność Delegatów jest obowiązkowa.

Przeczytaj i Udostępnij

Nowi członkowie związku w Spółce BOSS S.C.

Od 16 stycznia 2017 r. można ponownie korzystać ze stołówki zakładowej w Centrum Administracji w Płocku, gdzie nowym pracodawcą dla zatrudnionych tam pracowników jest Pensjonat Boss S.C.

Z uwagi na  przejście na nowego pracodawcę zadań realizowanych dotychczas przez Serwis Usług Gastronomicznych SODEXO Polska Sp. z o.o. łącznie z przypisanymi do niej pracownikami, wśród których byli członkowie naszego związku, z dniem 1 stycznia 2017 roku, objęliśmy swoją działalnością wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce.

Przeczytaj i Udostępnij

Wybory SIP w Spółkach Grupy Kapitałowej.

W ubiegłym roku zakończyła się kadencja Społecznych Inspektorów Pracy w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. W chwili obecnej wybory już zostały przeprowadzone w:

–  ORLEN Laboratorium – SIP została wybrana nasza koleżanka Aneta Matusiak.

– ORLEN Koltrans – SIP został wybrany nasz kolega Mirosław Walczewski

Proces wyborów rozpoczął się w natomiast w Spółkach: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych oraz Basell Orlen Polyolefins.

Przeczytaj i Udostępnij

ORLEN Projekt S.A.

W związku z docierającymi do naszej organizacji związkowej głosami zaniepokojonej załogi Spółki ORLEN Projekt S.A. wystąpiliśmy o pilne zorganizowanie spotkania dotyczącego bieżącej sytuacji Spółki oraz dalszych planów związanych z jej przyszłością.

Niepokój pracowników wywołuje plan stworzenia przez Dyrektora Wykonawczego ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych „Grupy” w PKN ORLEN S.A. o tym samym profilu zawodowym, którą pracownicy ORLEN Projekt odbierają na obecnym etapie tworzenia jako konkurencję.

Przeczytaj i Udostępnij

PKN ORLEN S.A. – Komisja Pojednawcza

12 stycznia 2017 r. odbyły się wybory do Komisji Pojednawczej w PKN ORLEN S.A.  na nową 3-letnią kadencję.

Przypomnę, że Komisja została powołana w 2009 r. w celu polubownego rozstrzygania spraw spornych i roszczeń pracowników wynikających ze stosunków pracy, na podstawie art. 244 Kodeksu pracy oraz art. 115 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A.  W jej skład wchodzą czterej przedstawiciele Pracodawcy oraz po jednym przedstawicielu każdej z zakładowych organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A.

Przewodniczącym Komisji na następną kadencję został ponownie wybrany Przewodniczący naszej Organizacji związkowej Henryk Kleczkowski.

Przeczytaj i Udostępnij