INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Informacje związkowe

  1. Negocjacje płacowe na 2019 rok w PKN ORLEN i Spółkach GK. 
  • PKN ORLEN S.A. – II spotkanie w sprawie negocjacji płacowych odbędzie się w dn. 19.02.2019 r. o godz. 13.00.
  • Basell Orlen Polyolefins – 20.02.2019 r.
  • Centrum Medyczne Medica – 25.02.2019 r.
  • ORLEN Ochrona – 27.02.2019 r.
  • EnergoRem Płock – 14.03.2019 r.

 

  1. W dniu 8 lutego 2019 r. powstała nowa organizacja wydziałowa NSZZ „Solidarność” w PKN ORLEN S.A.  na Bloku Olejowo – Asfaltowym, którą reprezentuje nowo wybrany Przewodniczący – Pan Krzysztof Gorzkowski. Jednocześnie wchodzi on w skład  Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. na prawach członka.

 

  1. Otrzymaliśmy zawiadomienie o planowanym przejęciu przez Spółkę ORLEN Laboratorium S.A. aktywów laboratoryjnych ORLEN Południe S.A., analiz olejów przepracowanych, wód i ścieków w Jedliczu, łącznie z poborem prób oraz obszaru badania wód w Trzebini wraz z przypisanymi do nich pracownikami świadczącymi pracę w Jedliczu i w Trzebini na podstawie Art. 23Kodeksu pracy. Z dniem 1 marca 2019 r. ORLEN Laboratorium S.A. stanie się z mocy prawa nowym pracodawcą i stroną umowy o pracę dla 13 Pracowników ORLEN Południe S.A .

 

  1. ZUZP w ORLEN Laboratorium – pierwsze spotkania w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce odbyły się w 2010 roku i negocjacje z przerwami trwały przez 8 lat. Ostatnia sesja ne­gocjacyjna odbyła się 1 lutego br. Strony doszły do porozu­mienia w kluczowych kwestiach doty­czących ZUZP, czyli tabeli wynagro­dzeń, taryfikatora stanowisk pracy, systemu premiowania, nagrody rocz­nej, wykupu nagród jubileuszowych, pozostawienia odpraw emerytalno – rentowych jako składnika wygasają­cego dla pracowników, którzy mieli uprawnienia do świadczeń. Podpisanie nowego dokumentu odbędzie się w dniu 15 lutego br.

 

  1. Tegoroczne obchody Dnia Chemika odbędą się w dniach 8 – 9 czerwca 2019 roku. Pierwszy dzień – święto pracowników i ich rodzin, natomiast dzień drugi będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Płocka.
Przeczytaj i Udostępnij

Negocjacje płacowe w PKN ORLEN i Spółkach GK

Sygnatariusze Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKN ORLEN S.A. w tym trzy reprezentatywne organizacje związkowe: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w GK PKN ORLEN S.A.  oraz strona Pracodawcy w dniu 5 grudnia 2018 r. podpisali Protokół Nr 4 będący Aneksem do obowiązującego w PKN ORLEN ZUZP oraz porozumienie płacowe na 2019 rok w zakresie podwyżek obligatoryjnych.

Protokół Nr 4 wprowadzający nowe zmiany do ZUZP został wysłany do zarejestrowania w Państwowej Inspekcji Pracy i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

Natomiast wynegocjowane podwyżki obligatoryjne w kwocie 250 zł dla pracowników z kat. zaszeregowania I – VI, będą obowiązywały od 1 marca 2019 r. Ustalono również, że dokończenie negocjacji płacowych w zakresie premii i nagród jednorazowych oraz innych benefitów ( karta paliwowa) nastąpi na początku 2019 r.

Organizacje związkowe otrzymały już zaproszenie na spotkanie w sprawie negocjacji płacowych na dzień 21 stycznia br.

Jednocześnie podjęliśmy działania w celu podjęcia rozmów na temat podwyżek na 2019 r. w Spółkach Grupy Kapitałowej.

O szczegółach negocjacji będziemy informować na bieżąco.

Przeczytaj i Udostępnij