Centrum Medyczne Medica.

Trwa spór zbiorowy na tle nie osiągnięcie porozumienia w temacie wzrostu wynagrodzeń na 2017 r. dla pracowników Spółki. Pracodawca nie zgodził się na wniosek organizacji związkowych działających w Spółce, o wyznaczenie Mediatora z listy mediatorów Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego. Wobec powyższego w dniu 13 lipca br. wystąpiliśmy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie Mediatora z listy ministerialnej. Wprawdzie zaproponowany przez nas Mediator również znajduje się na tej liście, ale Zarząd CMM nie wyraził zgody na jego kandydaturę. Czy w takim razie Pracodawcy chodzi o dialog czy o przedłużanie procedur?

Przeczytaj i Udostępnij

Wniosek o uruchomienie stałego połączenia autobusowego na trasie Płock – Włocławek.

Związki Zawodowe działające w Grupie Kapitałowej ORLEN, zwróciły się z wnioskiem do Zarządów Spółek o rozważenie możliwości uruchomienia stałego połączenia autobusowego pomiędzy Płockiem a Włocławkiem.

Pomimo, że Płock i Włocławek dzieli odległość 50 km brak jest połączeń autobusowych ani komunikacji kolejowej. Ciągła migracja pracowników w ramach GK ORLEN oraz czasowe przesunięcia pracowników wymuszają przeanalizowanie zasadności uruchomienia transportu dla pracowników.

Uruchomienie stałego połączenia wpłynęłoby pozytywnie na godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym pracowników.

Przeczytaj i Udostępnij

PETRO MECHANIKA S.A. – ogłoszenie upadłości Spółki.

Sąd Rejonowy w Płocku w ubiegłym tygodniu podjął decyzję o upadłości likwidacyjnej PETRO Mechanika na wniosek jednego z banków. Ta decyzja jest skutkiem niepowodzenia upadłości układowej, na której przeprowadzenie spółka miała ponad 2 lata i której nie sprostała. Spółka ma aktywną umowę z PKN ORLEN, którą realizuje na naprawę pomp, bieżące drobne prace remontowe, zaślepki itp. na części rafineryjnej. Załoga na 2 warsztatach do obsługi tych robót liczy około 70 osób. Budynki warsztatowe znajdują się na terenie Zakładu Produkcyjnego i są własnością PKN ORLEN, są dzierżawione przez PETRO Mechanika.

Trudna sytuacja ekonomiczna zakładu, powodowała bezpośrednio brak terminowych wypłat wynagrodzeń, ponadto pracodawca od dawna zalegał z innymi świadczeniami na rzecz pracowników jak: nadgodziny, fundusz socjalny, diety za delegacje. Pracownicy często nie posiadali żadnych środków, aby zapewnić swoim rodzinom utrzymanie, ponieważ nie otrzymywali wynagrodzenia przez okres 2 – 3 miesięcy.

Nasza organizacja związkowa w obliczu tych faktów, starała się zawsze pomóc członkom Organizacji Wydziałowej w PETRO Mechanika. Udzieliliśmy dla ponad 40 osób wsparcia finansowego. Ponadto wezwaliśmy Pracodawcę do przekazania środków finansowych na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pomimo wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy środki pieniężne za 2013 i 2014 rok nie zostały przelane, a co za tym idzie nie zostały zrealizowane wnioski pracowników o uzyskanie stosownych świadczeń z funduszu. Zadecydowaliśmy zatem o skierowaniu sprawy na drogę sądową i doszło do zawarcia porozumienia ugodowego. Niestety do tej pory nie nastąpiła wpłata na rachunek ZFŚS zaległych świadczeń.

Upadłość likwidacyjna oznacza sprzedaż majątku spółki i zwolnienia pracowników. Będą one dokonane w okresie od m-ca lipca 2017r. do m-ca września 2017r.

OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. prowadzi szereg spotkań i czyni starania, aby dla zwalnianych pracowników znaleźć pracę, o którą na płockim rynku nie jest łatwo. Powstał pomysł aby Załogę PETRO Mechaniki przejął wraz z kontraktem, warsztatami i ich unikalnym wyposażeniem ORLEN Serwis, ponieważ ma małą ilość mechaników na miejscu w Płocku i brak hal warsztatowych z wyposażeniem min. do naprawy i prób zaworów.

Zgłosiliśmy problem Prezesom –  Paterowi i Radomskiemu.  Chcielibyśmy, aby na problem spojrzeć przede wszystkim pod kątem społecznym, ponieważ załoga jest wymęczona –  brak wypłat lub z dużym opóźnieniem, brak socjalu, odzieży roboczej, środków czystości itd. A jednocześnie posiada olbrzymie doświadczenie w wykonywaniu właśnie tych codziennych prac obsługowych instalacji, które znają jak własną kieszeń.

Przeczytaj i Udostępnij

Msza św. w rocznicę wydarzeń Czerwca 76 roku.

W imieniu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w intencji uczestników Czerwca`76.
Tradycyjnie Msza święta zostanie odprawiona w Kościele Św. Stanisława Kostki na płockiej „Stanisławówce” przy Al. Jachowicza 4. Po Eucharystii zostaną złożone kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Protestów Robotniczych i Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Naszą Organizację Związkową reprezentować będzie delegacja wraz z pocztem sztandarowym.

Przeczytaj i Udostępnij

Rocznica wydarzeń Czerwca 76 roku.

Dziś, w rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 roku, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski i Wiceprzewodnicząca  KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Wiesława Frydrychowska złożyli kwiaty pod pamiątkowym Kamieniem przed Bramą Nr 2 PKN ORLEN S.A.

 

 

Dla przypomnienia:

25 czerwca 1976 r. w 112 zakładach pracy na terenie 24 województw przeszło 80 tys. osób rozpoczęło strajk i demonstracje uliczne. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana 24 czerwca w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych (m.in.: mięso i ryby – 69%, nabiał – 64%, ryż – 150%, cukier – 90%).

W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z MO, a w przypadku Radomia – dramatycznymi walkami ulicznymi.

W Płocku strajk wybuchł w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych. Ok. godz. 14.00 przy jednej z bram doszło do spontanicznego wiecu, po którym grupa jego uczestników pomaszerowała pod gmach KW PZPR, ok. 17.00 tłum przed siedzibą partii liczył 2-3 tys. osób. Do zebranych przemówił I sekretarz. Część manifestantów ruszyła w stronę innych zakładów, ale ich pracownicy nie przyłączyli się do protestu. Po ogłoszeniu komunikatu o odwołaniu podwyżki, budynek KW obrzucono kamieniami, wybito kilka szyb, zaatakowano radiowóz straży pożarnej. Ok. godz. 21.00 demonstrantów zaatakowały ściągnięte z Łodzi oddziały ZOMO.

Przeczytaj i Udostępnij