INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Negocjacje płacowe w Spółkach GK PKN ORLEN

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. jest w trakcie prowadzenia negocjacji płacowych na 2019 rok w następujących Spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN:

 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych – odbyły się spotkania w dniach 28 luty, 6 marca, następne wyznaczone jest na dzień 11 marca;
 • Centrum Edukacji – 4 marca – spotkanie zakończone bez porozumienia;
 • ORLEN Budonaft – 8 marca;
 • ORLEN Paliwa – 22 luty, następne wyznaczone jest na dzień 12 marca;
 • ORLEN Administracja – 13 marca;
 • ORLEN Koltrans – 14 marca;
 • Energorem Płock – 14 marca;
 • ORLEN Laboratorium – 15 marca;
 • ORLEN Projekt – 18 marca;
 • ORLEN Centrum Serwisowe – 20 marca;

Nie ma jeszcze wyznaczonej daty pierwszego spotkania w Spółce ORLEN Eko, do której zostało skierowane ponownie pismo o przystąpienie do negocjacji.

 

Dotychczas podpisane porozumienia płacowe.

 1. PKN ORLEN S.A.– porozumienie zawarte w dniu 19 lutego br.
 • obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od dnia 1 marca 2019 r. w wysokość 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 1 do 6.
 • jednorazowa nagroda w wysokości 2100 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach 7 oraz 8 wypłacona w marcu 2019 r.
 • nagrody świąteczne ( na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia) w wysokości 1750 zł brutto każda.
 • nagroda specjalna z okazji jubileuszu istnienia Spółki, której wysokość będzie uzależniona od stażu pracy. Pracownicy do roku pracy nie zostaną objęci nagrodą, pracownicy od roku do 10 lat pracy w PKN ORLEN S.A. otrzymają 1000 złotych, natomiast pozostali pracownicy (powyżej 10 lat pracy) otrzymają za każdy przepracowany rok 100 zł. Maksymalna kwota nagrody to 2000 zł. Staż pracy przy wypłacie nagrody jubileuszowej wyznaczono za okres 07.09.1999 roku. – 10.2019 roku.
 • karta zakupowa o wartości 500 zł, z możliwością zamiany na doładowanie konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit, taką samą kwotą.
 1. Centrum Medyczne MEDICA  Sp. z o.o. – porozumienie zawarte w dniu 25 lutego br.
 • obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od dnia miesiąca kwietnia 2019 r. w kwocie 200 zł
 • uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od dnia miesiąca kwietnia 2019 r. w kwocie  50 zł
 • nagrody świąteczne ( na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia) w wysokości 1000 zł brutto każda.
 1. S.U.Krystynka Sp. z o.o. – porozumienie zawarte w dniu 25 lutego br.
 • nagrody świąteczne ( na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia) w wysokości 1000 zł brutto każda.
 1. ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. – porozumienie zawarte w dniu 27 lutego br:
 • obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od dnia lutego 2019 r. w kwocie 100 zł
 • uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od dnia miesiąca lutego 2019 r. w kwocie 150 zł
 • karta paliwowa o wartości 500 zł od miesiąca czerwca 2019 r.
 • nagroda na Święta Bożego Narodzenia w wysokości 700 zł
 • po trzecim kwartale, możliwość rozmowy o Platformie Kafeteryjnej MyBenefit,

 

 1. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. – porozumienie zawarte w dniu 1 marca br:
 • obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od dnia 1 marca 2019 r. w wysokość 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od G1 do G6.
 • jednorazowa nagroda w wysokości 2000 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach G7 – G8 wypłacona w marcu 2019 r.
 • nagrody świąteczne ( na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia) w wysokości 1750 zł brutto każda.
 • Mybenefit w wysokości 500 zł
 • dodatek zmianowy w wysokości 500 zł od miesiąca marca 2019 r.
 • dodatek dla pracowników pełniących obowiązki ratowników chemicznych w wysokości 450 zł od miesiąca marca 2019 r.

 

Przeczytaj i Udostępnij

Wybory uzupełniające na kadencję 2018 – 2023

W dniach 19 – 22 lutego br. w dwóch Organizacjach Wydziałowych NSZZ “Solidarność” : ORLEN Ochrona Sp. z o.o. i ORLEN Koltrans Sp. z o.o. odbyły się wybory uzupełniające na kadencję 2018 – 2023.

W Organizacji Wydziałowej ORLEN Koltrans Sp. z o.o. dokonano wyborów uzupełniających na funkcję:

– Przewodniczącego – został nim Pan Bogdan Pachniewski

– Członków Komisji Wydziałowej – zostali wybrani: Arkadiusz Cholewiński i Robert Żurek

– Delegata na Zebranie Delegatów OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. – wybrany został Pan Marceli Nowacki.

W Organizacji Wydziałowej ORLEN Ochrona  z o.o. dokonano wyborów uzupełniających na funkcję:

– Przewodniczącego – funkcję tę członkowie związku powierzyli Panu Henrykowi Bednarskiemu.

– Delegata na Zebranie Delegatów OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. – Pan Henryk Bednarski został wybrany również na funkcję delegata.

Witamy w naszym gronie i życzymy sukcesów w pracy związkowej.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe

 1. Negocjacje płacowe na 2019 rok w PKN ORLEN i Spółkach GK. 
 • PKN ORLEN S.A. – II spotkanie w sprawie negocjacji płacowych odbędzie się w dn. 19.02.2019 r. o godz. 13.00.
 • Basell Orlen Polyolefins – 20.02.2019 r.
 • Centrum Medyczne Medica – 25.02.2019 r.
 • ORLEN Ochrona – 27.02.2019 r.
 • EnergoRem Płock – 14.03.2019 r.

 

 1. W dniu 8 lutego 2019 r. powstała nowa organizacja wydziałowa NSZZ „Solidarność” w PKN ORLEN S.A.  na Bloku Olejowo – Asfaltowym, którą reprezentuje nowo wybrany Przewodniczący – Pan Krzysztof Gorzkowski. Jednocześnie wchodzi on w skład  Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. na prawach członka.

 

 1. Otrzymaliśmy zawiadomienie o planowanym przejęciu przez Spółkę ORLEN Laboratorium S.A. aktywów laboratoryjnych ORLEN Południe S.A., analiz olejów przepracowanych, wód i ścieków w Jedliczu, łącznie z poborem prób oraz obszaru badania wód w Trzebini wraz z przypisanymi do nich pracownikami świadczącymi pracę w Jedliczu i w Trzebini na podstawie Art. 23Kodeksu pracy. Z dniem 1 marca 2019 r. ORLEN Laboratorium S.A. stanie się z mocy prawa nowym pracodawcą i stroną umowy o pracę dla 13 Pracowników ORLEN Południe S.A .

 

 1. ZUZP w ORLEN Laboratorium – pierwsze spotkania w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce odbyły się w 2010 roku i negocjacje z przerwami trwały przez 8 lat. Ostatnia sesja ne­gocjacyjna odbyła się 1 lutego br. Strony doszły do porozu­mienia w kluczowych kwestiach doty­czących ZUZP, czyli tabeli wynagro­dzeń, taryfikatora stanowisk pracy, systemu premiowania, nagrody rocz­nej, wykupu nagród jubileuszowych, pozostawienia odpraw emerytalno – rentowych jako składnika wygasają­cego dla pracowników, którzy mieli uprawnienia do świadczeń. Podpisanie nowego dokumentu odbędzie się w dniu 15 lutego br.

 

 1. Tegoroczne obchody Dnia Chemika odbędą się w dniach 8 – 9 czerwca 2019 roku. Pierwszy dzień – święto pracowników i ich rodzin, natomiast dzień drugi będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Płocka.
Przeczytaj i Udostępnij