Archiwum kategorii: Aktualności

Klimat, oświata, EKZZ – w 2022 roku stoimy przed licznymi zagrożeniami.

Emerytury stażowe, najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów, negocjacje oświatowej Solidarności, porozumienie z Orlenem, Lotosem i PGNiG, budowa muru na granicy z Białorusią, protesty w PGE, ustawa o testowaniu pracowników oraz problemy Solidarności w EKZZ to główne tematy pierwszego w tym roku spotkania przewodniczących sekretariatów branżowych i zarządów regionów z Prezydium Komisji Krajowej, które odbyło się w dniu 13 stycznia br.

Emerytury stażowe

– Odbyło się pierwsze czytanie i głosowanie projektu, pod którym zebraliśmy ponad pół miliona podpisów – informował przewodniczący Piotr Duda. – Dowiedzieliśmy się zaledwie trzy dni przed pierwszym czytaniem, stąd nie było czasu nawet na jakąś pikietę czy większą obecność.

Przewodniczący wyraził przekonanie, że do czasu pierwszego czytania projektu prezydenckiego, który również trafił do Sejmu, nie ma co liczyć, aby projekt Solidarności trafił do drugiego czytania.

O różnicach obu projektów mówił członek prezydium Henryk Nakonieczny, który uznał, że projekt ten miał być rozpatrywany już na obecnym posiedzeniu, jednak prawdopodobnie z powodu zawirowań z Polskiego ładu został przeniesiony.

– Jest dość odległy od naszych rozwiązań. Przewiduje m.in., że wiekiem uprawniającym do świadczenia będzie dla kobiety 39 lat, a dla mężczyzn 44 lata okresów składkowych i nieskładkowych – informował Nakonieczny.

W jego ocenie Komisja sejmowa będzie czekała do rozstrzygnięć projektu prezydenckiego i obydwa projekty w pewnym sensie się spotkają i będą procedowane razem.

Krajowy Zjazd Delegatów

Zaplanowany jest na 26–27 maja br. w Zakopanem. Jak wskazywał przewodniczący, mimo obaw o rozwój pandemii nic w tej sprawie się nie zmienia. Podpisywane są umowy z Centralnym Ośrodkiem Sportu, trwają też prace przygotowawcze.

Istotnym punktem krajowego zjazdu będą zmiany w statucie, o których mówiła sekretarz Prezydium KK Ewa Zydorek.

– Na zjeździe będzie sporo zmian w statucie i w ordynacji wyborczej, w tym Uchwała nr 1 będzie zmieniana. Zostały też rozesłane propozycje zmian, które na razie nie są jeszcze w formie gotowych projektów – relacjonowała przygotowania sekretarz KK.

Impas w negocjacjach oświatowej Solidarności z MEN-em

Trwają negocjacje prowadzone przez Krajową Sekcją Oświaty w sprawie realizacji porozumienia z 9 kwietnia 2019 r. Głównie dotyczą punktu 6 o nowym systemie wynagrodzeń. Odbyło się w listopadzie ubiegłego roku pierwsze spotkanie u prezydenta z jego udziałem, z udziałem premiera oraz z udziałem m.in. ministra edukacji i minister Bogny Janke, która wraz z przedstawicielem KK Bogdanem Kubiakiem jest obserwatorem toczących się rozmów.
Powołane zostały zespoły, które w Kancelarii Prezydenta odbyły już pięć spotkań.

Porozumienie z Orlenem, Lotosem i PGNiG

W grudniu ubiegłego roku została w świetle kamer podpisana umowa społeczna pomiędzy Krajowym Sekretariatem Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” i wchodzącymi w jego skład sekcjami a zarządami Orlenu, Lotosu i PGNiG. Swój podpis jako patroni porozumienia złożyli również premier Jacek Sasin i przewodniczący Piotr Duda. To w związku z konsolidacją tych spółek. O historii tego porozumienia mówił szef Sekretariatu Mirosław Miara.

– Nasze działania zaczęły się w czerwcu, gdy rada sekretariatu wystąpiła do premiera Jacka Sasina w sprawie negocjacji paktu społecznego. Mimo że minister początkowo nie odpowiadał, dzięki wsparciu Prezydium KK odbyło się spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych wraz z zarządami tych spółek. W ciągu dwóch tygodni doszło do spotkania zespołu roboczego i rozpoczęły się negocjacje. Padły ważne deklaracje, co zostało zapisane i stało się podstawą przyszłego porozumienia – relacjonował Miara. – Byliśmy jedyną centralą związkową, która wystąpiła o takie porozumienie.

W tym kontekście Piotr Duda odniósł się do fali krytyki w mediach społecznościowych i na forum Rady Dialogu Społecznego ze strony OPZZ i Forum ZZ. Chodzi o pretensje, że nie zostali doproszeni do porozumienia. Wnieśli tę sprawę nawet na forum Prezydium RDS.

– Przypomniałem im o autonomii, o skuteczności i o tym, że oni tak naprawdę przespali sprawę. Czasy CRZZ się skończyły, dlatego na RDS wezwałem ich – weźcie się do roboty, a nie narzekacie.

Mur na granicy polsko-białoruskiej.

– Jako Prezydium zareagowaliśmy na sygnały, że mur na granicy z Białorusią może być budowany z rosyjskiej, a nawet białoruskiej stali – rozpoczął ten punkt przewodniczący KK. – Po naszych działaniach, moich pismach i rozmowach, zamówienia skierowano do Węglokoksu, Polimex-Mostostal i Huty Pokój. Udało się dzięki Solidarności.

Piotr Duda przypomniał też o innych inicjatywach, m.in. mszy świętej w bazylice św. Brygidy w Gdańsku w intencji służb zabezpieczających granicę.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi strukturami i reagujemy na bieżąco, gdy są jakieś potrzeby lub problemy. Józek Mozolewski [szef Regionu Podlaskiego – przyp. red.] trzyma rękę na pulsie.

Projekt ustawy o obowiązkowych testach dla pracowników

– Wydaliśmy opinię do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19, mimo braku jakiejkolwiek opinii ze struktur! – informował Henryk Nakonieczny. – Wysłaliśmy w grudniu, potem było przypomnienie, że oczekujemy na opinię. I nic – zero!!!

Powołanie holdingu spożywczego

Zbigniew Sikorski, szef Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, omówił kwestie powołania narodowego holdingu spożywczego.

– Do tej pory byliśmy karmieni informacjami, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zażądaliśmy na papierze informacji o umowie społecznej, podobnej jak z chemią. Będziemy prosić o patronowanie temu porozumieniu przewodniczącego KK – mówił Sikorski.

Połączenie PKN ORLEN i Grupy Lotos wchodzi w decydującą fazę.

PKN ORLEN wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. To kluczowy etap budowy silnego koncernu multienergetycznego o mocnych fundamentach finansowych, gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także stabilne i atrakcyjne ceny energii dla klientów. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna, została partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Obecność Saudi Aramco w europejskim sektorze rafineryjno-petrochemicznym, a także zwiększanie importu ropy naftowej do Polski, doskonale wpisuje się w działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowca przez PKN ORLEN.

PKN ORLEN zawarł też z Saudi Aramco porozumienia, które otwierają możliwość współpracy strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym. Z kolei w obszarze detalu PKN ORLEN zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Dzięki tej transakcji PKN ORLEN dołączy do grona liderów sprzedaży detalicznej na obu tych rynkach.

PKN ORLEN jest gwarantem powodzenia procesu przejęcia Grupy LOTOS, jednak fuzja nie będzie możliwa bez wszystkich partnerów, z którymi podpisano umowy. Propozycja współpracy przy realizacji środków zaradczych została skierowana do kilkudziesięciu firm. Finalnie, ze względu na trudny i nieprzewidywalny rynek, do rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów, z których w procesie negocjacji finalnie wyłonionych zostało czterech. Spółka Saudi Aramco została wybrana do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych. Z kolei Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw. Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, zarówno w PKN ORLEN, jak i w Grupie LOTOS. Zostaną one przedstawione Komisji Europejskiej, a na ich podstawie wydana zostanie wiążąca zgoda na koncentrację.

– To historyczny dzień dla polskiej branży paliwowej. Finalizujemy transakcję przejęcia Grupy LOTOS, która będzie korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. Od początku tego procesu podkreślaliśmy, że priorytetem jest zapewnienie dodatkowych korzyści w ramach realizacji środków zaradczych i to się udało. Finalizacja fuzji jest szansą na zapewnienie dostaw stabilnej jakościowo ropy naftowej do Polski od Saudi Aramco. Takie międzynarodowe partnerstwa mają ogromne znaczenie dla budowy największego w tej części Europy multienergetycznego koncernu. W segmencie detalicznym wynegocjowaliśmy z węgierskim partnerem wymianę aktywów, co przełoży się bezpośrednio na realizację naszych planów ekspansji geograficznej, poprzez wzmocnienie sieci stacji paliw na Słowacji, ale też wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS oznacza powstanie jednej silnej firmy, zdolnej zapewnić polskiej gospodarce przyjazną środowisku energię i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sektora paliwowego i energetycznego – mówi prezes Daniel Obajtek.

– Przejęcia te przyczynią się do dalszej dywersyfikacji portfela produktów Aramco w obrębie całego łańcucha wartości węglowodorów, w tym szczególnie w zakresie produkcji petrochemicznej. Nasza rozwijająca się globalna sieć rafinerii i spółek joint venture działających w sektorze chemicznym pozwala nam docierać z ofertą produktową na nowe rynki, a także realizować strategię sprzedaży ropy naftowej i jej pochodnych w różnych regionach geograficznych. Nasze cele biznesowe w zakresie sprzedaży ropy naftowej i produktów chemicznych są zbieżne z celami PKN ORLEN. Jednocześnie analizujemy dalsze możliwości rozwoju na europejskim rynku petrochemicznym, a także w obszarze działalności badawczo-rozwojowej – mówi Mohammed Al Qahtani, wiceprezes Aramco odpowiadający za segment downstream.

– Utrzymanie na jednym rynku dwóch spółek z tym samym właścicielem powodowałby wzrost presji konkurencyjnej. Integracja tych spółek pozwoli na poprawę efektywności działania, co przekładać się będzie na poprawę wyników finansowych, jak również zwiększy możliwości inwestycyjne w nowych perspektywicznych obszarach. Transakcja przejęcia i nawiązanie współpracy tak silnymi partnerami da możliwość ekspansji zagranicznej, która przyczyni się, że orzeł Orlenu będzie rozpoznawalny w całym środkowo-wschodnim regionie Europy – mówi Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych.

Realizacja procesu przejęcia przez PKN ORLEN Grupy LOTOS to realna szansa na dywersyfikację dostaw surowców. W przypadku finalizacji procesu przejęcia Grupy LOTOS, na bazie podpisanej umowy długoterminowej, PKN ORLEN zagwarantuje dostawy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu Koncernu z Grupą LOTOS, mogą zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy ORLEN zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał ze współpracy z silnymi, globalnymi partnerami, PKN ORLEN na bazie odrębnego porozumienia z Saudi Aramco i SABIC (jedna z największych firm petrochemicznych na świecie) będzie rozmawiał o możliwych inwestycjach w zaawansowany i wysokomarżowy sektor petrochemiczny. Wśród potencjalnych obszarów współpracy analizowane będą projekty rozwojowe w Polsce lub w Europie Środkowo-Wschodniej.

PKN ORLEN i Saudi Aramco podpisały także porozumienie zakładające możliwość współpracy w obszarze Badań i Rozwoju. Ten obszar zajmuje kluczowe miejsce w strategii ORLEN2030, a w ostatnich trzech lat nastąpiła intensyfikacja działań związanych z rozwojem innowacyjnych projektów, m.in. w 2021 r. PKN ORLEN uruchomił nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe, które realnie wspiera realizację założeń strategicznych.

Realizacja środków zaradczych w obszarze detalicznym umożliwi połączonemu koncernowi także ekspansję geograficzną poprzez wymianę aktywów na rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy ORLEN. Dzięki transakcji, PKN ORLEN zyska 144 stacje paliw na Węgrzech, co przybliży Koncern do realizacji założeń strategicznych i ułatwi ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach jednej transakcji wymiany aktywów, PKN ORLEN uzyska ponad 7% udział na rynku węgierskim i będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem ilości stacji. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów. Dodatkowo sieć ORLEN zasili ok. 100 stacji pod marką LOTOS, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Łącznie zatem będzie to prawie 400 nowych stacji wspierających sprzedaż i wzmacniających rozpoznawalność marki ORLEN na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN ORLEN planuje dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji.

– Dla MOL ta transakcja stanowi ważny krok w strategicznej podróży transformacyjnej, którą rozpoczęliśmy w 2016 roku i którą przyspieszyliśmy w zeszłym roku dzięki naszej zaktualizowanej strategii. Nabycie aktywów ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech oraz wejście do Polski to ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia naszych celów. Dzięki tej akwizycji uzyskamy dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotarcie z naszymi produktami i usługami do prawie 40 milionów potencjalnych klientów. Węgrów i Polaków dzielą te same historyczne doświadczenia, naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wierzę, że korytarz energetyczny Północ-Południe będzie dalej wzmacniał się dzięki tej umowie – mówi Zsolt Hernádi, prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy MOL.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją PKN ORLEN jest też zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój każdego z tych obszarów to przede wszystkim szansa dla pracowników, będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach.

– Wybór ogłoszonych inwestorów i zawarcie z nimi umów stanowi bardzo ważny etap w procesie tworzenia multienergetycznego podmiotu. Ta konsolidacja, jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości, także w czasie trudnych makroekonomicznych uwarunkowań gospodarczych. Jesteśmy przekonani, iż nasz wkład w budowę koncernu pozwoli na realizację ambitnych planów inwestycyjnych i rozwojowych, zarówno w oparciu o rafinerię w Gdańsku, jak i tworzone na bazie Grupy Kapitałowej LOTOS centra kompetencyjne – podkreśla Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Partner tworzonego koncernu to lider wśród światowych spółek branży oil & gas. Pozostali inwestorzy są także gwarantami, iż przeprowadzony proces realizacji środków zaradczych powinien być w pełni zatwierdzony. To także ważna informacja dla naszych pracowników, którzy dowiedzieli się, z jak znaczącymi podmiotami będą prowadzić swoje dalsze życie zawodowe – dodała.

Jeden silny koncern niewątpliwie znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe na Pomorzu. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności zyskają większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Grupa LOTOS aktywnie angażuje się we wsparcie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych w województwie pomorskim. Tylko w 2020 r. te wydatki łącznie wyniosły ponad 10 mln zł. Fuzja tego nie zmieni. Sam PKN ORLEN już od 2018 r. aktywnie działa w tym obszarze na Pomorzu. Środki przeznaczane są przede wszystkim na działania edukacyjne (bezpieczeństwo na drogach), kulturalne (wsparcie instytucji kulturalnych, sponsoring festiwali filmowych) i społeczne. Z kolei w 2019 r. PKN ORLEN zorganizował największą polską imprezę motoryzacyjną – VERVA Street Racing właśnie w Gdyni.

Połączenie PKN ORLEN z LOTOS oraz PGNIG i wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetyczny o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i to jest jego największa przewaga. Integracja aktywów pozwoli na osiągniecie skali działalności i stabilności finansowej. Te z kolei umożliwią przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe, w tym politykę klimatyczną UE. Struktura transakcji została potwierdzona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN ORLEN zostanie zwiększony.

Wyższe świadczenia socjalne.

Od 1 stycznia 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w świadczeniach socjalnych, które wypracowano wspólnie z organizacjami związkowymi. 

Zmiany dotyczą:

  • dofinansowania do wypoczynku/leczenia sanatoryjnego – wzrost świadczenia o 200 zł w każdym progu dochodowym
  • wsparcia rodziny – podwyższenie progów dochodowych o 500 zł w każdym progu
  • pożyczek mieszkaniowych – wzrost o 5 000 zł pożyczki na remont domu i mieszkania (maksymalna kwota pożyczki wynosi 20 000 zł)

Dodatkowo dla pracowników i byłych pracowników wprowadzono nowe świadczenie w ramach bezzwrotnych zapomóg losowych – dofinansowanie do rehabilitacji stacjonarnej dzieci niepełnosprawnych. Wysokość świadczenia do 4 000 zł – świadczenie jest zamienne z dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych niepełnosprawnego dziecka z opiekunem.

Przypominamy, że osobami uprawnionymi do świadczeń socjalnych są pracownicy, byli pracownicy (emeryci i renciści) PKN ORLEN i spółek (wspólna działalność socjalna) oraz członkowie ich rodzin.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Zakładowej Działalności Socjalnej dostępnym w intranecie.

Zmiany w przepisach – złóż odpowiedni wniosek.

Od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Nowe regulacje będą miały wpływ na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych będą mogły złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych.

W związku ze zmianami udostępniamy nowe oświadczenia i wnioski podatkowe, które należy złożyć w wersji papierowej do Biura Obsługi Pracowników.

Wnioski można składać od 1 stycznia 2022 r.

Jaki wniosek mogę złożyć?

1. Wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej

Pracodawca ma obowiązek stosować ulgę przy poborze zaliczki, jeżeli miesięczne przychody pracownika będą wynosić między 5 701 zł do 11 141 zł (brutto). Finalnie, aby móc przy rozliczeniu rocznym uwzględnić ulgę, pracownik nie może przekroczyć kwoty przychodów 133 692 zł (brutto). Jeżeli pracownik złoży wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, uniknie ryzyka dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym, jeżeli okaże się, że pracodawca za niektóre miesiące stosował ulgę, a finalnie na koniec roku przychody pracownika przekroczą 133 692 zł (brutto).

2. Oświadczenie do zastosowania ulgi dla dużych rodzin

Rodzic/opiekun prawny co najmniej czwórki dzieci, którego przychody z pracy na etacie wyniosą rocznie do 85528 zł (brutto), będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3. Oświadczenie do zastosowania ulgi dla seniorów

To zachęta do kontynuacji pracy dla tych, którzy chcą dalej pracować i dla tych, którzy decydują się na pracę z tego powodu, że ich emerytury byłyby niskie. Z ulgi mogą skorzystać emeryci w wieku 60+ (kobieta) i 65+ (mężczyzna), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. Zwolnienie z przychodów obowiązuje do kwoty 85 528 zł (brutto). rocznie.

4. Oświadczenie do zastosowania ulgi na powrót

Nowa ulga przysługuje osobom, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą, i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. W wyniku jej działania przez cztery lata od powrotu do Polski będą zwolnieni z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości osiąganych przychodów 85 528 zł (brutto) rocznie.

5. Wniosek o niepobieranie zaliczek dla umów cywilnoprawnych

Osoby uzyskujące przychody z tytułu umów zleceń lub innych umów cywilnoprawnych będą mogły złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od przychodów uzyskiwanych z tytułu umów cywilnoprawnych – dzięki temu skorzystają z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku, a nie dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Aby móc skorzystać z powyższego rozwiązania, dochody z ww. tytułów nie mogą przekroczyć 30 000 zł (brutto) oraz nie można osiągać innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego zleceniodawcy.

6. Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów

Pracodawca przy poborze zaliczki nie będzie stosował kosztów pracowniczych.

Wnioski, które możesz złożyć przez SSEGK

Jednocześnie przypominamy, że w systemie samoobsługi pracowniczej SSEGK dostępna jest grupa „Oświadczenia podatkowe”, która zawiera:

1. Oświadczenie podatkowe – wspólne rozliczenie

2. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

3. Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia

4. Wniosek o zastosowanie wyższej stawki podatkowej

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest wystawienie powyższych oświadczeń/wniosków podatkowych bez konieczności dostarczania ich w wersji papierowej.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie wprowadzonych ulg znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów: http://wiecejwportfelach.gov.pl/

W przypadku pytań skontaktuj  z Zespołem Obsługi Bezpośredniej.

Biuro Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. – jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

  • za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer: 6 55 50
  • za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając: 6 55 50
  • za pomocą pozostałych telefonów, wybierając: 24 367 55 50
  • za pomocą intranetu: HelpDesk/HR – Sprawy Pracownicze
  • kontakt bezpośredni: Płock, ul. Chemików 7, bud. 05 pok. 16