INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Otwarcie punktów gastronomicznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN.

ORLEN Administracja informuje, iż od 20 maja 2020 roku (środa) w punktach gastronomicznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN, w bufecie ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych oraz w bufecie budynku Centrum Administracji w Płocku, zostanie przywrócona możliwość spożywania posiłków na miejscu, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami GIS.

W związku z powyższym dla zapewnienia bezpieczeństwa gości i pracowników, będą obowiązywały następujące zasady:

– utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce,

– obowiązkowej dezynfekcji rąk przez klientów przy wejściu na teren punktów gastronomicznych,

– przebywania jednej osoby przy stoliku.


Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku klientów punktu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
Usługa na miejscu będzie realizowana z wydawaniem zamówień oraz sztućców na tacach, bezpośrednio przez obsługę.

W dalszym ciągu realizowana będzie usługa dostarczania dań obiadowych na telefon na niezmienionych zasadach:

– zamówienia można składać od 7:00 do 10:00 pod nr tel. 24 286 95 39 lub na adres email: srebrnacatering@orlen.pl

– posiłki będą wydawane i dostarczane w pojemnikach jednorazowych,

– odbiór osobisty zamówionych posiłków odbywać się będzie na stołówce w budynku Centrum Administracji w Płocku od godziny 12:00 do 14:30,

– organizacja wydawania posiłków dostosowana będzie do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli zachowanie właściwych odległości pomiędzy osobami odbierającymi posiłki oraz zastosowanie się do poleceń obsługi i organizacji ruchu na terenie stołówki jak również zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas odbioru i dostaw posiłków,

– wskazana płatność kartą płatniczą.

Przeczytaj i Udostępnij

CM MEDICA wznawia wykonywanie badań okresowych.

Badania z zakresu medycyny pracy będą realizowane przy zachowaniu reżimu sanitarnego i procedur, które zostały opracowane i wdrożone w momencie ogłoszenia stanu epidemii. Pracownicy, udający się na te badania, będą korzystali z odrębnego, wyznaczonego dla nich wejścia do przychodni przy ul. Chemików 7 (przy wejściu głównym znajdują się oznaczenia). Będą mieli wykonywany pomiar temperatury ciała, dezynfekcję rąk oraz zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety wstępnej.

​Terminy konsultacji i badań nie będą kolidowały z wizytami innych pacjentów przychodni. Umawianie terminów badań będzie się odbywało jak dotychczas przez poradnię medycyny pracy tel. 24 364 70 00 wew.4, mail:medycyna.pracy@cmmedica.pl.

Pracownicy udający się na badania okresowe, są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania środków ochrony osobistej, zachowania dystansu oraz minimalizowania zachowań mogących być źródłem potencjalnego zakażenia. Proszeni są także o zgłaszanie się do przychodni nie wcześniej niż na 10 minut przed pierwszą wyznaczoną wizytą.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), po odwołaniu stanu epidemii, obowiązek wykonania badań okresowych, których ważność skończyła się po 7 marca 2020, będziemy mieli w ciągu 60 dni.

Przeczytaj i Udostępnij

„Tygodnik Solidarność” za darmo w aplikacji mobilnej.

„Tygodnik Solidarność” przyłącza się do akcji #zostańwdomu, jednocześnie zachęca do lektury – od dziś wszystkie wydania „Tygodnika Solidarność”, zarówno nowe, jak i te archiwalne, dostępne są za darmo w aplikacji mobilnej.
Co zrobić by otrzymać dostęp do darmowego „Tygodnika Solidarność”?
Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację „Tygodnik Solidarność”, którą znajdziecie w Google Play i App Store lub pobrać ją bezpośrednio pod tym linkiem:
http://bit.ly/czytajwdomu

Przeczytaj i Udostępnij

Obowiązek zakrywania nosa i ust.

​W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz mając na uwadze wprowadzenie od 16 kwietnia 2020 r. obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza miejscem zamieszkania lub stałego pobytu, zaleca się, aby wszyscy pracownicy przestrzegali ww. obowiązku.

W szczególności podczas:
• wykonywania obowiązków służbowych, związanych z bezpośrednią obsługą interesantów lub klientów,
• korzystania z miejsc i przestrzeni wspólnych z innymi instytucjami lub ogólnie dostępnych, będącymi miejscami użytku publicznego, np.: patia, lobby, parkingi, itp.,
• korzystania z transportu zbiorowego poza terenem zakładu pracy, w drodze do/z pracy,
• korzystania z transportu własnego/samochodu prywatnego, którym poruszają się osoby niezamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem oraz w przypadku korzystania z wewnętrznej komunikacji autobusowej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

W pozostałych przypadkach, pracownicy przebywający na terenie zakładu pracy, nie mają obowiązku stosowania ww. środków ochrony przed zakażeniem koronawirusem.

Za przekazanie powyższych zaleceń do wiadomości pracowników oraz monitorowanie ich realizacji w miejscu pracy odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik