INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Informacje związkowe

W ubiegłą środę 27 maja, podpisując porozumienie w Spółce Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. , zakończyliśmy negocjacje płacowe na 2020 rok w PKN ORLEN i Spółkach GK.

Główne ustalenia porozumienia:

1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych:

–  od V/ 2020 roku w wysokości 150 zł

–  od X/2020 roku w wysokości 100 zł

3. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych od X/ 2020 roku w wysokości 50 zł brutto.

4. Nagrody jednorazowych w wysokości 3.500 zł brutto, według następującego podziału:

– 1.750 zł brutto w kwietniu 2020 roku,

– 1.750 zł brutto w grudniu 2020 roku.

5. MyBenefit – 500 zł brutto od VII/ 2020 roku,

 6. Wzrost składki z 200 zł na 250 zł z tytułu grupowego ubezpieczenia funduszu kapitałowego w Metlife od VII/ 2020 roku,

7. Waloryzacja dodatków dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 4,4% od V/2020 roku (ryczałt zmianowy z  500 zł na 522 zł,  dodatek za pełnienie funkcji ratownika chemicznego z 450 zł na 470 zł).

ORLEN EKO –  rozpoczęliśmy negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.  W tym tygodniu 4 czerwca odbędziemy drugie spotkanie i przystąpimy do rokowań i uzgodnień poszczególnych zapisów przesłanego organizacjom związkowym dokumentu.

Przeczytaj i Udostępnij

Oddaj krew w mobilnym ambulansie.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi organizuje akcję krwiodawstwa.

​Honorową donację będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w następujących lokalizacjach:

 • 16.06.2020 r., w godz. 9:00 – 13:00 w Trzebini
  ORLEN Południe Trzebinia, parking Budynku Administracji 3 (budynek starego przedszkola)
  ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
 • 19.06.2020 r., w godz. 9:00 – 13:00 w Płocku,
  parking Centrum Administracji PKN ORLEN
  ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 • 01.07.2020 r., w godz. 9:00 – 14:00 w Warszawie,
  parking Budynku Senator,arking Budynku Senator,
  ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

W związku z sytuacją epidemiologiczną, akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona z zapewnieniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 

Zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak również osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem. 

Informacje o tym, jak przygotować się do oddania krwi można znaleźć na stronie www.rckik-warszawa.com.pl w zakładce Informacje dla krwiodawców

Przeczytaj i Udostępnij

Otwarcie punktów gastronomicznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN.

ORLEN Administracja informuje, iż od 20 maja 2020 roku (środa) w punktach gastronomicznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN, w bufecie ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych oraz w bufecie budynku Centrum Administracji w Płocku, zostanie przywrócona możliwość spożywania posiłków na miejscu, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami GIS.

W związku z powyższym dla zapewnienia bezpieczeństwa gości i pracowników, będą obowiązywały następujące zasady:

– utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce,

– obowiązkowej dezynfekcji rąk przez klientów przy wejściu na teren punktów gastronomicznych,

– przebywania jednej osoby przy stoliku.


Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku klientów punktu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
Usługa na miejscu będzie realizowana z wydawaniem zamówień oraz sztućców na tacach, bezpośrednio przez obsługę.

W dalszym ciągu realizowana będzie usługa dostarczania dań obiadowych na telefon na niezmienionych zasadach:

– zamówienia można składać od 7:00 do 10:00 pod nr tel. 24 286 95 39 lub na adres email: srebrnacatering@orlen.pl

– posiłki będą wydawane i dostarczane w pojemnikach jednorazowych,

– odbiór osobisty zamówionych posiłków odbywać się będzie na stołówce w budynku Centrum Administracji w Płocku od godziny 12:00 do 14:30,

– organizacja wydawania posiłków dostosowana będzie do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli zachowanie właściwych odległości pomiędzy osobami odbierającymi posiłki oraz zastosowanie się do poleceń obsługi i organizacji ruchu na terenie stołówki jak również zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas odbioru i dostaw posiłków,

– wskazana płatność kartą płatniczą.

Przeczytaj i Udostępnij

CM MEDICA wznawia wykonywanie badań okresowych.

Badania z zakresu medycyny pracy będą realizowane przy zachowaniu reżimu sanitarnego i procedur, które zostały opracowane i wdrożone w momencie ogłoszenia stanu epidemii. Pracownicy, udający się na te badania, będą korzystali z odrębnego, wyznaczonego dla nich wejścia do przychodni przy ul. Chemików 7 (przy wejściu głównym znajdują się oznaczenia). Będą mieli wykonywany pomiar temperatury ciała, dezynfekcję rąk oraz zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety wstępnej.

​Terminy konsultacji i badań nie będą kolidowały z wizytami innych pacjentów przychodni. Umawianie terminów badań będzie się odbywało jak dotychczas przez poradnię medycyny pracy tel. 24 364 70 00 wew.4, mail:medycyna.pracy@cmmedica.pl.

Pracownicy udający się na badania okresowe, są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania środków ochrony osobistej, zachowania dystansu oraz minimalizowania zachowań mogących być źródłem potencjalnego zakażenia. Proszeni są także o zgłaszanie się do przychodni nie wcześniej niż na 10 minut przed pierwszą wyznaczoną wizytą.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), po odwołaniu stanu epidemii, obowiązek wykonania badań okresowych, których ważność skończyła się po 7 marca 2020, będziemy mieli w ciągu 60 dni.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik