INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Negocjacje płacowe w PKN ORLEN i Spółkach GK

Sygnatariusze Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKN ORLEN S.A. w tym trzy reprezentatywne organizacje związkowe: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w GK PKN ORLEN S.A.  oraz strona Pracodawcy w dniu 5 grudnia 2018 r. podpisali Protokół Nr 4 będący Aneksem do obowiązującego w PKN ORLEN ZUZP oraz porozumienie płacowe na 2019 rok w zakresie podwyżek obligatoryjnych.

Protokół Nr 4 wprowadzający nowe zmiany do ZUZP został wysłany do zarejestrowania w Państwowej Inspekcji Pracy i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

Natomiast wynegocjowane podwyżki obligatoryjne w kwocie 250 zł dla pracowników z kat. zaszeregowania I – VI, będą obowiązywały od 1 marca 2019 r. Ustalono również, że dokończenie negocjacji płacowych w zakresie premii i nagród jednorazowych oraz innych benefitów ( karta paliwowa) nastąpi na początku 2019 r.

Organizacje związkowe otrzymały już zaproszenie na spotkanie w sprawie negocjacji płacowych na dzień 21 stycznia br.

Jednocześnie podjęliśmy działania w celu podjęcia rozmów na temat podwyżek na 2019 r. w Spółkach Grupy Kapitałowej.

O szczegółach negocjacji będziemy informować na bieżąco.

Przeczytaj i Udostępnij

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

 

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy wszystkich członków związku i sympatyków na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w rocznicę wprowadzenia stany wojennego  w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w Kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku.

Podczas mszy św. odbędzie się poświęcenie sztandaru Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Polimex-Mostostal S.A. Zakład Naftoremont Płock.

Po mszy świętej pod pomnikiem Protestów Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

W tym dniu bądźmy wszyscy razem.

Przeczytaj i Udostępnij

Pikieta w obronie praw pracowniczych

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ “Solidarność” zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w pikiecie w obronie praw pracowniczych w firmie Precizo Sp. z o. o. o, gdzie wieloletnim pracownikom, członkom związku nie zostały przedłużone umowy o pracę.

Pikieta odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku ( wtorek) w godzinach od 13.00-15.00. Miejsce: naprzeciwko WORD-u przy ul. Otolińskiej 25.

Apelujemy o aktywne włączanie się do udziału w Pikiecie.

Przeczytaj i Udostępnij

Parafowanie uzgodnień przyjętych w toku rokowań Protokołu dodatkowego nr 4 do ZUZP dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w piątek rano po wielogodzinnej sesji negocjacyjnej nad zmianami do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. organizacje związkowe będące sygnatariuszami ZUZP parafowały uzgodnienia przyjęte w toku rokowań Protokołu dodatkowego nr 4 do Układu.

Najkorzystniejszym dla Pracowników osiągnięciem prowadzonych negocjacji są niewątpliwie korzystne zmiany wprowadzane do Taryfikatora Stanowisk Pracy i Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych. W związku z tym, że Protokół dodatkowy nr 4 do ZUZP podlega zatwierdzeniu przez organy statutowe Pracodawcy i związków zawodowych, nie upubliczniamy go w chwili obecnej. Szczegóły podamy do Państwa wiadomości po podpisaniu dokumentu.

Postanowienia Protokołu dodatkowego nr 4 zostaną wprowadzone do stosunków pracy Pracowników ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dodatkowo informujemy, że negocjowanie zmian do ZUZP nowatorsko połączono z negocjacjami płacowymi na 2019 r. I tak porozumienie przewiduje:

  • Obligatoryjny wzrost płacy zasadniczej na rok 2019 w wysokości 250 zł proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na dzień zawarcia Porozumienia w zakresie ustalenia wzrostu płac na rok 2019  w kategoriach od 1 do 6.
  • Wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 7 do 8 w wysokości 2100 zł w roku 2019.

Tak ustalony wzrost wynagrodzeń nastąpi począwszy od 1 marca 2019 r., natomiast kwestia jednorazowych nagród na rok 2019 będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, które rozpoczną się w styczniu 2019 r. Ustalono też, że środki na awanse będą pochodzić ze środków pracodawcy i nie będą elementem porozumienia płacowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że osiągnięcia porozumienia jest dużym sukcesem zarówno strony związkowej jak i Pracodawcy, a przede wszystkim społeczności zakładowej, która jest beneficjentem wprowadzanych zmian.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

1 2

solidarnosc_plock

1 2

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik