INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Przyłącz się do akcji krwiodawstwa

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN w ramach swojej działalności w Grupie ORLEN w powiązaniu z Dniami Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia organizuje akcję krwiodawstwa oraz rejestrację dawców szpiku kostnego.​​​​

Honorową donację będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w następujących lokalizacjach:

11.09.2019 r., w godz. 9:00 – 13:00 w Płocku,
parking Centrum Administracji PKN ORLEN ul. Chemików 7, 09-411 Płock

12.09.2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 we Włocławku parking Centrum Administracji ANWIL ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek


17.09.2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 w Warszawie Parking Budynku Senator,Ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

Punkt rejestracji dawców szpiku w holu budynku powyższych lokalizacji.

Zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak również osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w PKN ORLEN i Spółkach Grupy Kapitałowej.

PKN ORLEN S.A.  zakończył proces związany z przygotowaniami do wdrożenia w spółce PPK. Organizacje związkowe uczestniczyły w spotkaniach z przedstawicielami pracodawcy oraz doradcy zewnętrznego, następnie z przedstawicielami wybranej instytucji finansowej, która będzie  zarządzała Pracowniczym Planem Kapitałowym w PKN ORLEN S.A. – firmy TFI PZU.

W spółkach GK aktualnie prowadzone są konsultacje. W Spółkach: ORLEN Administracja, Basell Orlen Polyolefins, ORLEN Laboratorium, ORLEN Paliwa, ORLEN Budonaft, Centrum Edukacji zostały już podpisane porozumienia zbiorowe w sprawie wyboru instytucji zarządzającej PPK.

ZUZP

  • W ORLEN Projekt odbyły się trzy sesje negocjacyjne Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Organizacje związkowe zgłosiły liczne uwagi do projektu dokumentu, dotyczące m.in. nagrody rocznej oraz premii  miesięcznej czy kwartalnej.
  • W ORLEN Ochrona wystąpiliśmy wraz z MBZZ oraz MZZPRC z inicjatywą podjęcia rokowań ZUZP dla pracowników tej Spółki. Czekamy na odpowiedź Pracodawcy i rozpoczęcie rokowań.

Piknik związkowy

Zapraszamy wszystkich członków związku wraz z osobami towarzyszącymi na coroczny piknik związkowy, który odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. (piątek) na Zielonym Ogródku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2a. Zapraszamy do Biura Związku po odbiór zaproszeń do dnia 4 września r.  – Budynek 06, pok. 20  w godz. 7.00 – 15.00.

Opłata: 10,00 zł od członka związku i 20,00 zł od osoby towarzyszącej.

Przeczytaj i Udostępnij

Zniżki na ubezpieczenia w PZU i Pekao S.A. dla członków Solidarności

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi “Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc . Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik