INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Negocjacje płacowe w Spółkach.

Wystąpiliśmy razem z innymi organizacjami związkowymi  z wnioskami o podjęcie negocjacji i wyznaczenie terminu spotkania mającego na celu ustalenie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. w Spółkach Grupy Kapitałowej:

 • Basell Orlen Polyolefins
 • Centrum Edukacji
 • ORLEN Administracja
 • ORLEN Budonaft
 • ORLEN Centrum Serwisowe
 • ORLEN Eko
 • ORLEN KolTrans
 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
 • ORLEN Laboratorium
 • ORLEN Ochrona
 • ORLEN Paliwa
 • ORLEN Projekt
 • Centrum Medyczne Medica

Pisma o podjęcie negocjacji zostały również skierowane do:

 • EnergoRem Płock
 • PETRO Wodkan
 • PETROTEL
 • S.U.Krystynka

Czekamy na odzew na nasze pisma. Negocjacje płacowe rozpoczną się prawdopodobnie po zakończeniu negocjacji w PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Rozpoczęcie negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A.

W ubiegły wtorek 9 stycznia br. odbyło się w PKN ORLEN S.A. pierwsze spotkanie dotyczące ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. W skład zespołu negocjacyjnego  Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN weszli:

 1. Henryk Kleczkowski – Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 2. Wiesława Frydrychowska – Wiceprzewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 3. Borowski Dariusz – członek zespołu
 4. Martynowski Witold – członek zespołu
 5. Siarkowski Honoriusz – członek zespołu

Wzorem lat ubiegłych pierwsze spotkanie Pracodawca poświęcił na dyskusję i omówienie danych finansowych Spółki za 2017 r. Kolejne spotkanie odbędzie się 24 stycznia br.

W sprawie negocjacji płacowych, aby podkreślić potrzebę podwyżek obligatoryjnych dla pracowników PKNu, razem z pozostałymi organizacjami reprezentatywnymi przesłaliśmy do Pracodawcy pismo, które publikowaliśmy we wcześniejszych informacjach.

Polecamy artykuł „Rozpoczęcie negocjacji płacowych w PKN ORLEN” na stronie internetowej http://www.wnp.pl/ , gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji w tym temacie.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ZUZP porozumienie płacowe w PKN ORLEN S.A. powinno zostać zawarte do końca lutego br.

Przeczytaj i Udostępnij

Brama nr 11 PKN ORLEN S.A.

Z uwagi na nowy układ komunikacyjny Płocka, znacznie zmieniający drogę dojazdu do PKN ORLEN tj. budowę północno – zachodniej obwodnicy, trzy reprezentatywne organizacje związkowe działające w PKN ORLEN postanowiły aktywnie zainteresować się tym projektem.

Uważamy, że zmiana ruchu w mieście, poprzez budowę nowej obwodnicy, znacznie ułatwi dojazd do PKN ORLEN wszystkim pracującym w tej części miasta, jak również tej części pracownikom Zakładu Produkcyjnego, których miejsca pracy znajdują się w południowo – wschodniej części Zakładu. Tu znajduje się Brama nr 11. Nowa organizacja ruchu spowoduje, że przy odpowiednim zaangażowaniu PKN ORLEN, dokonaniu zmian w obrębie wspomnianej bramy, można by ułatwić dostęp do zakładu dla części pracowników, którzy praktycznie  wprost z obwodnicy mogliby udać się do swoich miejsc pracy.

Oprócz tego ułatwienia, ta zmiana wpłynęłaby także na zmniejszenie ruchu na ulicach i parkingach przy Bramach nr 1 i 2.

Wspomniane organizacje związkowe rozmawiały już w tej sprawie z władzami PKN ORLEN, natomiast w dniu 12 stycznia br. wystosowały pismo do Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Pani Marii Sosnowskiej o wniesienie do porządku obrad na najbliższe posiedzenie Komisji BHP punktu dotyczącego projektu Bramy Nr 11.

Pismo zamieszczamy poniżej.

 

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik