INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Spotkanie opłatkowe branż NSZZ “Solidarność”

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Gdańsku w Historycznej Sali BHP odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przewodniczącymi struktur branżowych.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy związku w 2017 roku.

Przewodniczący Piotr Duda w swoim wystąpieniu poświęcił sporo miejsca dialogowi społecznemu. Zauważył, że choć rok 2017 był dobrym rokiem, to jednak dialog społeczny zaczął kuleć.

Przewodniczący NSZZ omówił najważniejsze priorytety dla Związku w nadchodzącym roku. Jest to między innymi rozwój układów zbiorowych pracy. W tej chwili branżowych układów właściwie nie ma.

Kolejnym priorytetem wyznaczonym na 2018 rok jest wolność związkowa. Państwo nie radzi sobie z art.12 Konstytucji RP, w którym mowa jest o wolności do zrzeszania się w związki zawodowe. Gwarantem tego zapisu jest państwo. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej, bezprawne wyrzucanie działaczy związkowych z pracy nie jest działaniem odosobnionym. Związek przygotowuje w lutym konferencję na ten temat, wcześniej jednak lider NSZZ spotka się z ministrem sprawiedliwości, żeby porozmawiać o problemie i możliwościach jego rozwiązania.

Ponieważ nie udało się doprowadzić do możliwości wliczania okresu składkowego do emerytury i nie nastąpił żaden przełom w rozmowach na ten temat, Związek zapowiada powrót do prac nad emeryturami pomostowymi. W ocenie Dudy jest to o wiele bardziej realne, trzeba więc podjąć starania, żeby wrócić do prac nad tym tematem.

Kolejna bardzo ważna sprawa to wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o zwiększenie możliwości działania dla inspektorów PIP, zwiększenie kompetencji. Związek sprzeciwia się również próbom oderwania PIP od Sejmu. Rządzący się zmieniają, priorytety się zmieniają. Obecna sytuacja, kiedy PIP znajduje się przy Sejmie i odpowiada przed Radą Ochrony Pracy jest zdaniem szefa KK najlepszym rozwiązaniem z możliwych.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem NSZZ “Solidarność”. Przewodniczący KK przypomniał, że coroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy, organizowana od lat w 3 niedzielę września jest wypełnieniem testamentu ks. Jerzego. Przewodniczący KK namawiał uczestników spotkania do jeszcze liczniejszego udziału w tym wydarzeniu, tak aby wszyscy razem mogli się modlić na Jasnej Górze w intencji ludzi pracy w Polsce.

Na spotkaniu naszą Krajową Sekcję Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Kleczkowski  – Przewodniczący  oraz Wiesław Frydrychowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSPN.

Przeczytaj i Udostępnij

Wybory na kadencję 2018 – 2022.

Rozpoczęliśmy wybory do władz związkowych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. na nową kadencje 2018 – 2022.

Na wybory w komisjach zakładowych i międzyzakładowych Ordynacja wyznacza termin od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Zebranie Delegatów naszej Organizacji Międzyzakładowej planujemy na 23 marca 2018 roku.

Przewodniczących Komisji Wydziałowych prosimy o kontakt z Biurem Związku w celu ustalenia sposobu i terminu przeprowadzenia wyborów na wydziałach i zakładach.

Przeczytaj i Udostępnij

W dniu 16 grudnia 2017 r., na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego i Kolegów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Lotosu Gdańsk uczestniczyliśmy z Naszym Sztandarem OM Solidarność PKN Orlen w Uroczystościach poświęcenia Bursztynowego Ołtarza w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku oraz obchodach kolejnej rocznicy wydarzeń Grudnia ’70 roku na Wybrzeżu. Poczet Sztandarowy w składzie: Wiesia Frydrychowska, Grzegorz Padzik i Witold Martynowski. Złożyliśmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem Trzech Krzyży w hołdzie Pomordowanym. To były podniosłe Uroczystości z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkaliśmy wiele osób, była okazja do rozmów i snucia planów, zaproszeń, składania życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Poczuliśmy, że uczestniczymy w tworzeniu najnowszej historii w kolebce Solidarności!

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik