INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”

Historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny.  Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego zapraszamy jutro tj. 31 sierpnia na godz. 12.00  na uroczystości pod Pomnikiem Protestów Robotniczych oraz Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na terenie Kościoła Św. Stanisława Kostki w Płocku.

Zostanie odśpiewany Hymn Państwowy i odmówiona modlitwa w intencji wszystkich zmarłych oraz członków NSZZ „Solidarność”.

Przeczytaj i Udostępnij

Kropelka Energii dla Niepodległej

PKN ORLEN oraz spółki GK aktywnie włączają się w akcję zbiórki krwi o zasięgu ogólnokrajowym, dedykowaną pracownikom 50 spółek energetycznych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Energii oraz Minister Zdrowia.

Z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej będzie można honorowo oddać krew w mobilnym ambulansie do poboru krwi w następujących lokalizacjach:

 • 5.11 2018 r. godz.  9:00 – 13:00 Płock, parking CA, ul. Chemików 7
 • 6.11.2018 r. godz.  9:00 – 13:00 Warszawa,  parking przed Budynkiem Senator, ul. Bielańska 12
 • 9.11.2018 r. godz.  9:00 – 14:00 Włocławek, parking CA, ul. Toruńska 222

Zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak również osoby, które dopiero chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem.

Przeczytaj i Udostępnij

NWZD Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ “Solidarność”

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Płocku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”.

Sekcja skupia organizacje związkowe z następujących zakładów pracy:

 1. PKN ORLEN S.A.
 2. Grupa LOTOS S.A. Gdańsk
 3. CIRKLE K Sp. z o.o.
 4. PERN S.A.
 5. ORLEN Południe S.A.
 6. LOTOS Petrobaltic S. A.
 7. LOTOS Terminale S.A. Czechowice Dziedzice

 

Przewodniczącym Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego został wybrany Henryk Kleczkowski, Przewodniczący naszej Komisji Międzyzakładowej PKN ORLEN S.A.

Henryk Kleczkowski, to od wielu lat lider związkowy w PKN ORLEN S.A., pełnił również funkcję przewodniczącego KSPN w ubiegłej kadencji. Po objęciu funkcji Przewodniczącego Sekcji Krajowej, zgodnie ze Statutem, zostanie automatycznie również członkiem Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego .

Władze KSPN na kadencje 2018 – 2022.

Członkowie Rady  KSPN 

L.P. Nazwisko i imię Zakład Pracy
1. Balkowski Marek PKN ORLEN
2. Borowski Dariusz PKN ORLEN
3. Cenacewicz Andrzej Grupa LOTOS Gdańsk
4. Dosz Eugeniusz Grupa LOTOS Gdańsk
5. Dreśliński Stanisław PERN  S.A.
6. Dudkiewicz Monika PKN ORLEN
7. Gierczak Adam PKN ORLEN
8. Gryczman Ewelina LOTOS TERMINALE
9. Karaszewski Arkadiusz PERN  S.A.
10. Kleczkowski Henryk PKN ORLEN Płock
11. Klimek Dariusz CIRKLE K Polska
12. Martynowski Witold PKN ORLEN
13. Nawrot Tadeusz PKN ORLEN
14. Ozdowski Krzysztof PKN ORLEN
15. Rojek Jarosław LOTOS Petrobaltic
16. Siarkowski Honoriusz PKN ORLEN
17. Snochowski Stanisław Grupa LOTOS Gdańsk
18. Sobczyk Adam LOTOS BIOPALIWA
19. Szymański Tadeusz PERN S.A.
20. Witek Edyta ORLEN Południe
21. Wyciechowski Bogdan Grupa LOTOS Gdańsk

Prezydium  KSPN NSZZ „Solidarność”

 1. Przewodniczący              –  Kleczkowski Henryk
 2. Wiceprzewodniczący     – Cenacewicz Andrzej
 3. Wiceprzewodniczący     – Karaszewski Arkadiusz
 4. Wiceprzewodniczący     – Sobczyk Adam
 5. Sekretarz                          – Balkowski Marek

Komisja Rewizyjna KSPN NSZZ „Solidarność” 

 1. Chojnacki Mieczysław
 2. Frydrychowska Wiesława
 3. Żochowski Tomasz  – Przewodniczący

Delegaci na Kongres KSPCH  NSZZ „Solidarność”

 1. Balkowski Marek
 2. Karaszewski Arkadiusz
 3. Kleczkowski Henryk
 4. Ozdowski Krzysztof
 5. Siarkowski Honoriusz

 

Przeczytaj i Udostępnij

Sprawy bieżące

Pomimo tego, że sezon urlopowy w pełni, odbywają się ważne spotkania, w którym uczestniczymy:

 1. W dniu 8 sierpnia br. odbyło się spotkanie z nowym Prezesem Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Panem Krzysztofem Kowalskim. Spotkanie dotyczyło bieżącej współpracy. Strony zapoznały się i uzgodniły sposoby wzajemnej komunikacji w przyszłości.
 2. Spotkanie z Panem Arkadiuszem Kamińskim – Ekspertem Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. w dniu 6 sierpnia br., dotyczyło bieżącym spraw dotyczących tego obszaru. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za podjęciem wspólnych, proaktywnych działań na rzecz ochrony wizerunku PKN ORLEN jako firmy, która przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska. Podkreślili również konieczność współpracy, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe. Priorytetem jest podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych na szeroką skalę, ponieważ tematy środowiskowe są istotne dla mieszkańców Płocka i okolicznych gmin. Przedstawiciele strony związkowej podkreślili, że ich zdaniem obecnie Spółka wciąż jedynie broni się przed zarzutami z zewnątrz, a powinna wychodzić do społeczeństwa ze swoim przekazem informacji.
 3. Na spotkaniu z Dyrektorem Wykonawczym ds. Logistyki Panem Błażejem Krawczyszynem oraz Dyrektorem Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki Panem Rafałem Zarembą omawiana była bieżąca sytuacja dotycząca głównie terminali paliwowych. Poruszyliśmy szereg problemów, jakie nurtują pracowników tego obszaru i wymagają szybkiego rozwiązania. Razem z pozostałymi organizacjami związkowymi wnioskowaliśmy o wprowadzenie na terminalach zmianowego systemu czasu pracy oraz ryczałtu zmianowego. Zasygnowaliśmy problem związany z obsadą stanowisk pracy – chodzi o uzupełnienie występujących wakatów.
 4. Na kolejnym posiedzeniu Komisji BHP poruszyliśmy m.in. sprawę jak najszybszego szerokiego uruchomienia bramy nr 11 i konieczności jej rozbudowy oraz budowy parkingów. Brama mogłaby nas skomunikować z obwodnicą Płocka, która wkrótce zostanie oddana do użytku.
 5. Pod koniec lipca odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki ankiety dotyczącej benefitów w PKN ORLEN S.A. Organizacjom związkowym przedstawiono również informacje o statusie prac związanych z pilotażowym uruchomieniem platformy kafeteryjnej. Udział w ankiecie wzięło tylko 17% pracowników. Podczas spotkania mocno akcentowaliśmy fakt, że wprowadzenie  programu benefitów nie może być zamiennikiem funduszu socjalnego.
 6. PKN ORLEN poinformował o uruchomieniu nowego programu profilaktycznego „Zdrowie 50+”. W ramach programu pracownicy Spółki, którzy ukończyli 50 lat będą mieli możliwość wykonania niezbędnych badań i konsultacji profilaktycznych, takich jak np. badania laboratoryjne i obrazowe oraz konsultacje lekarskie (kardiologa, okulisty, ginekologa, urologa, internisty). Celem jest ogólna ocena stanu zdrowia oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skierowanie do dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

W związku z zamieszczoną na stronie Intranetu informacją otrzymujemy wiele telefonów – dlaczego po raz kolejny różnicuje się pracowników poprzez uruchamianie programów tego typu?  Przecież wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej mają podpisane umowy z Centrum Medyczne Medica i ich pracownicy powinni również korzystać z tego typu programów, a nie tylko pracownicy PKN ORLEN.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik