INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Ostatnie pożegnanie….

Z głębokim smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość, że 12 lipca br. zmarł nagle nasz kolega Mirosław Biernot, działacz NSZZ „Solidarności” Spółki Lotos Terminale w Czechowicach-Dziedzicach. Miał zaledwie 49 lat.

Mirosław Biernot był przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” czechowickiej spółki Lotos Terminale w trudnych czasach przekształceń spółek Grupy Lotos i związanych z tym zawirowań. Był także członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w latach 2006-2018 (w ostatniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RKR). W czerwcu br. w trakcie zjazdu podbeskidzkiej “Solidarności” został wybrany do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Także w tym roku został przewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Prezydium Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ “Solidarność”.

Rodzinie, wszystkim przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu.

Dziś, 16 lipca br. o godz. 14.30 odbędą się uroczystości pogrzebowe w Kościele Św. Katarzyny w Czechowicach – Dziedzicach.

Pokój Jego duszy.

 

 

Przeczytaj i Udostępnij

Rocznica wydarzeń Czerwca 1976 roku.

42 lata temu 25 czerwca 1976 r. w 112 zakładach pracy na terenie 24 województw przeszło 80 tysięcy osób rozpoczęło strajk i demonstracje uliczne. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana 24 czerwca w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych (m.in.: mięso i ryby – 69%, nabiał – 64%, ryż – 150%, cukier – 90%).

W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z MO, a w przypadku Radomia – dramatycznymi walkami ulicznymi.

W Płocku strajk wybuchł w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych. Ok. godz. 14.00 przy bramie nr 2  doszło do spontanicznego wiecu, po którym grupa jego uczestników pomaszerowała pod gmach KW PZPR, ok. 17.00 tłum przed siedzibą partii liczył 2-3 tys. osób. Do zebranych przemówił I sekretarz.  Po ogłoszeniu komunikatu o odwołaniu podwyżki, budynek KW obrzucono kamieniami, wybito kilka szyb, zaatakowano radiowóz straży pożarnej. Ok. godz. 21.00 demonstrantów zaatakowały ściągnięte z Łodzi oddziały ZOMO.

W rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 roku, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski oraz członkowie Prezydium: Mieczysław Chojnacki i Dariusz Borowski oraz Mariusz Nosarzewski złożyli kwiaty pod pamiątkowym Kamieniem przed Bramą Nr 2 PKN ORLEN S.A.

Kwiaty złożyli również przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność: Przewodniczący Andrzej Burnat i Wiceprzewodniczący Stanisław Szkopek.

W dniu 17.06.2018 r. na Płockiej Stanisławówce uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowym w uroczystej Mszy Św. którą celebrował ks. Proboszcz Wiesław Kania w intencji uczestników Czerwca 76 roku. Po mszy św. złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Ofiar Protestów Robotniczych , w tym ofiar Czerwca 76 roku.

Przeczytaj i Udostępnij

Szkolenie związkowe

W dniach 6 – 9 czerwca 2018 r. odbyliśmy coroczne szkolenie związkowe, organizowane dla członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

W tym roku pojechaliśmy na Kaszuby do pięknie położonego Ośrodka „Wichrowe Wzgórze” w Chmielnie.

Tematem szkolenia był: „Kodeks pracy 2018 – aktualizacja”, a jego celem podniesienie kompetencji nowych członków ww. Komisji, pozyskanie bieżących informacji dotyczących zmian w prawie pracy w związku z zapowiadanymi zmianami w Kodeksie Pracy, zapoznanie się z merytorycznymi i praktycznymi aspektami zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy, opartymi o przepisy regulujące relacje związków zawodowych z Pracodawcą.

Szkolenie było okazją do odbycia spotkania z kolegami z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy LOTOS. Poznaliśmy się bliżej, wymieniliśmy doświadczenia oraz uzgodniliśmy wspólny tok działania w obliczu czekającego nas połączenia Spółek PKN ORLEN i Grupy LOTOS.

W czasie wolnym zwiedziliśmy piękne miasto Gdańsk. Przede wszystkich odwiedziliśmy ważne miejsca dla nas – członków NSZZ „Solidarność” tj.: Europejskie Centrum Solidarności, historyczną Salę BHP, odbyliśmy spacer po Stoczni Gdańskiej jak również spotkaliśmy się w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z obecnym Przewodniczącym naszego Związku Piotrem Dudą jak również byłym Przewodniczącym Marianem Krzaklewskim.

Gościliśmy również u ks. Ludwika Kowalskiego proboszcza parafii p.w. Św. Brygidy. Ksiądz proboszcz osobiście oprowadził nas po Bazylice św. Brygidy  i opowiedział o historii kościoła. Wydarzeniem, które wywarło znaczący wpływ na „życie” kościoła św. Brygidy, były wydarzenia związane ze strajkami w Sierpniu 1980 roku, kiedy to kościół stał się centrum opieki duszpasterskiej nad strajkującymi robotnikami. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku kościół św. Brygidy, dzięki ówczesnemu proboszczowi księdzu Henrykowi Jankowskiemu, stał się ważnym punktem oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz miejscem wsparcia  zdelegalizowanej  „Solidarności”  i jej członków. Na plebanii znaleźli pomoc m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Bronisław Geremek, Andrzej Gwiazda, Marek Jurek i ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Główną atrakcją kościoła w chwili obecnej jest Bursztynowy Ołtarz, jeszcze nie ukończony.

Zwiedzanie zakończyliśmy na gdańskiej starówce, wspólnym zdjęciem pod pomnikiem Neptuna.

 

Przeczytaj i Udostępnij

Negocjacje płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Informujemy, że w ostatnim czasie osiągnięto porozumienia płacowe w następujących Spółkach:

– ORLEN Eko

– ORLEN Paliwa

– ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych

Porozumienia zawarto na satysfakcjonującym poziomie. Dodatkowym osiągnięciem naszych negocjacji jest karta zakupowa dla pracowników ww. Spółek Grupy Kapitałowej o wartości 500 zł.

Chcielibyśmy, aby kartą zakupową zostali objęci także pracownicy Spółek, gdzie porozumienia płacowe zostały zawarte znacznie wcześniej i nie pojawiła się w ówczesnej ofercie pracodawcy karta zakupowa, tj. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Administracja Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o. oraz tam, gdzie obecnie jeszcze negocjujemy porozumienia płacowe, tj ORLEN KolTrans Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ORLEN Projekt S.A. i ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

W Spółce ORLEN Serwis S.A. karta zakupowa jest na poziomie 400 zł  – zawnioskowaliśmy do Pracodawcy o zwiększenie tej kwoty do 500 zł.

Stosowne wnioski do Spółek zostały już przez organizacje związkowe wystosowane.

Poniżej zamieszczamy pismo z prośbą o poparcie naszych wniosków w tej sprawie, kierowane do Pana Daniela Obajtka Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik