INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Konferencja „Dialog Chemii”

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” wznowił po trzech latach tzw. „Dialog Chemii”.

dialog chemii

Z inicjatywy KSPCH, odbyło się w dniu 16 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog”  w Warszawie, spotkanie strony społecznej z Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomaszem Zielińskim.

Stronę społeczną reprezentowało 28 przedstawicieli KSPCH NSZZ „Solidarność” z Krajowej Sekcji Chemii, Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego oraz z Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego w osobach: Henryk Kleczkowski – Przewodniczący KSPN NSZZ „Solidarność”, Mirosław Biernot – Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” oraz Członkowie Rady KSPN NSZZ „Solidarność” Wiesława Frydrychowska i Janusz Znój.

Po powitaniu i słowie wstępnym przewodniczącego KSPCH NSZZ „Solidarność” – Mirosława Miary, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomasz Zieliński, przedstawił prezentację, w której szeroko omówił działania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz przedstawił stan obecny polskiego przemysłu chemicznego. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której dominowały zagadnienia dotyczącej dalszej współpracy strony społecznej z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC). Wskazywano na różne płaszczyzny współpracy, poczynając od cyklicznych spotkań, współpracy w ramach podzespołów branżowych działających dawniej przy Komisji Trójstronnej i obecnie reaktywowanych, do współpracy w ramach europejskich organizacji związkowych i europejskich organizacji pracodawców.

Konferencja zakończyła się ustaleniami, że tego typu spotkania będą organizowane dwa razy w roku, z większym udziałem przedstawicieli pracodawców. W najbliższym czasie zostaną przygotowane materiały do dyskusji w temacie stanowisk pracy w warunkach „szkodliwych”. W kwietniu KSPCH NSZZ Solidarność organizuje we współpracy z QFC z Niemiec, konferencję, która będzie poświęcona Ponadzakładowym Układom Zbiorowym Pracy i na tą konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego oraz Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomasza Zielińskiego.

Przeczytaj i Udostępnij

UOKiK przedłuża postępowanie dot. przejęcia przez PKP Cargo spółek Orlenu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedłuża o cztery miesiące termin zakończenia postępowania dotyczącego przejęcia przez PKP Cargo kontroli nad spółkami ORLEN KolTrans oraz Euronaft Trzebinia należących do grupy PKN Orlen – podał UOKiK w komunikacie na swojej stronie internetowej.

UOKiK ocenił, że w tej sprawie niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku. “W toku postępowania Urząd zweryfikuje m.in. przedstawione przez PKP Cargo informacje dotyczące definiowania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ” – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo informowało w listopadzie zeszłego roku, że przejmie od PKN Orlen dwie spółki zajmujące się przewozami kolejowymi – ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia.

Przeczytaj i Udostępnij

Spór zbiorowy w ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

W związku z trwającym w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. sporem zbiorowym pracy, będącym na etapie wskazania mediatora przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wspólna Reprezentacja Związkowa reprezentowana przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN SA, Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., zgodnie z art. 25 punkt 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wniosła o wyrażenie zgody na oflagowanie Firmy i jej majątku ruchomego. Przy braku zgody pracodawcy na taką formę protestu, strona związkowa reprezentująca Załogę Spółki będzie zmuszona podjąć bardziej radykalne działania.

Poniżej załączamy pismo skierowane w dniu dzisiejszym do Pracodawcy w tej sprawie.

 

 

Przeczytaj i Udostępnij

Piotr Duda w PKN ORLEN S.A.

PKN2

W piątek 5 lutego br. gościł w Płocku Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Podczas krótkiego pobytu, Przewodniczący złożył kurtuazyjną wizytę w PKN ORLEN S.A., spotkał się z Prezesem Zarządu Wojciechem Jasińskim. Na spotkaniu obecni byli również ze strony Pracodawcy: Członek Zarządu ds. Produkcji Krystian Pater, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi Anna Lewandowska – Romanowska. Stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Jerzy Obrębski wraz z Zastępcami Andrzejem Burnatem i Stanisławem Szkopkiem, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski, Wiceprzewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Wiesława Frydrychowska, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” Mirosław Miara oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego i członek Prezydium KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Honoriusz Siarkowski.

Przeczytaj i Udostępnij

Negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.

W ubiegłą środę 3 lutego br. odbyło się w PKN ORLEN S.A. pierwsze spotkanie dotyczące ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r. W skład zespołu negocjacyjnego  Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN weszli:

  1. Henryk Kleczkowski – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
  2. Wiesława Frydrychowska – Wiceprzewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
  3. Borowski Dariusz – członek zespołu
  4. Gierczak Adam – członek zespołu
  5. Martynowski Witold – członek zespołu
  6. Siarkowski Honoriusz – członek zespołu

Wzorem lat ubiegłych pierwsze spotkanie Pracodawca poświęcił na dyskusję i omówienie danych finansowych Spółki za 2015 r. Kolejne negocjacje prawdopodobnie odbędą się około 17 lutego.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik