INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Wyróżnienie dla Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy PKN ORLEN S.A.

26 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wyróżniono laureatów konkursu na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy 2019 roku” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Jerzy Brąglewicz – pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Bronisław Szczeciński pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKP PLK S.A. ‑ Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu oraz Andrzej Jan Kozłowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ESSITY Operations Poland Sp. z o.o.

Nasz kolega Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PKN ORLEN S.A. Paweł Zdrojewski otrzymał wyróżnienie „za zaangażowanie i wkład w działania zakładu pracy na rzecz poprawy stanu bhp oraz ochrony uprawnień pracowniczych”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych tak wspaniałych sukcesów.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe

PKN ORLEN

Ruchomy czas pracy.

W miesiącu listopadzie prowadzone były konsultacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą dotyczące powrotu do ruchomej doby pracowniczej od 1 stycznia 2020 r. Proponowane zmiany uzyskały wstępną akceptację organizacji związkowych. Zgodnie z parafowanym porozumieniem zostanie wprowadzony rozkład ruchomego czasu rozpoczynania i kończenia pracy przewidujący przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy, czyli odpowiednio w godzinach 7.00 – 9.00 i kończący po upływie ośmiu godzin pracy w rozkładzie od poniedziałku do piątku.

Polityka antymobbingowa.

Otrzymana od pracodawcy propozycja zmian obowiązującej polityki antymobbingowej w PKN ORLEN S.A. była przedmiotem oceny i spotkań przez ostatnie dwa miesiące. Efektem tej pracy jest uzgodnienie zapisów Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN S.A., który określa zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania u Pracodawcy, jak również precyzuje prawa i obowiązki przysługujące Pracownikom w takiej sytuacji.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Odbyły się spotkania dotyczące omówienia propozycji wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy oraz do obowiązującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Główne propozycje organizacji związkowych dotyczyły głównie wprowadzenie premii miesięcznej takiej, jaka obowiązuje w PKN ORLEN S.A., dodatku zmianowego dla pracowników logistyki i laboratorium pracujących w systemie dwuzmianowym oraz wzrostu uznaniowego wynagrodzeń.

ORLEN Eko Sp. z o.o.

Na spotkaniu w dniu 21 listopada organizacje związkowe otrzymały informację na temat rozdysponowania tegorocznego funduszu uznaniowego. Jak poinformował Zarząd Spółki uznaniowy wzrost wynagrodzeń został w całości zrealizowany, a podwyżki trafiły do ponad 70 procent pracowników Spółki.

ORLEN Ochrona

W miniony piątek, w Gdańsku braliśmy udział w spotkaniu mającym na celu omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki w Porcie Gdańsk. Dla przypomnienia, od 1 czerwca br. ORLEN Ochrona odpowiada za ochronę przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie podlegającym Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. Przejęcie usług ochrony wraz z przypisanymi do realizacji usługi ochrony pracownikami Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. nastąpiło w trybie art. 231 Kp Wśród przejętych pracowników są członkowie naszego związku.

8 października br. na wniosek organizacji związkowych działających w Spółce rozpoczęły się negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Kolejna sesja z udziałem naszego kolegi z Gdańska  miała miejsce wczoraj 3 grudnia.

ORLEN Projekt

Po półrocznych negocjacjach nastąpiło uroczyste podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Negocjacje rozpoczęły się w połowie tego roku. Głównymi postulatami organizacji związkowych było unormowanie kwestii związanych z premiami oraz wprowadzenie nagrody rocznej dla pracowników Spółki. ORLEN Projekt jest kolejną Spółką z GK PKN ORLEN po ORLEN Laboratorium, ORLEN Administracja i  ORLEN CUK, w której udało się podpisać tak ważny i znaczący dokument.

ORLEN Centrum Serwisowe

W Płocku w dniu 28 listopada odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki, na którym dokonano oceny realizacji postanowień Porozumienia płacowego na bieżący rok, jak również omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki.

Centrum Edukacji

Strona pracodawcy przedstawiła do konsultacji Regulamin Wynagradzania wraz z załącznikami – Tabelą wynagrodzeń zasadniczych i Taryfikatorem Stanowisk Pracy. Na spotkaniu w dniu 28 listopada br. nasza organizacja związkowa wyraziła wolę zawarcia dla Spółki Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, idąc za przykładem Spółek z GK PKN ORLEN.

Przeczytaj i Udostępnij

38. Rocznica wprowadzenia Stanu wojennego.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy wszystkich naszych członków oraz sympatyków na Mszę Świętą do płockiej „Stanisławówki” (dolny kościół), która zostanie odprawiona 13 grudnia br. (piątek) na godz. 18.00 w intencji ofiar stanu wojennego oraz wszystkich członków „Solidarności”. Po mszy świętej pod pomnikiem Protestów Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zostaną złożone kwiaty.

Przeczytaj i Udostępnij

Protesty NSZZ “Solidarność” pod sklepami Castoramy w całej Polsce.

Zarząd Castorama Polska bezprawnie zwolnił 9 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach.

Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych takie hasła wypowiadali związkowcy, którzy protestowali w dniu 25 listopada br. pod sklepami sieci Castorama w całej Polsce.

Jest taki czas, że trzeba się wziąć w troki i przyjechać w takie miejsce jak Warszawa. Może w innych okolicznościach byłoby miło. Nie jest miło i będzie jeszcze bardziej niemiło! Kochani, na Podbeskidziu nie zdążyliśmy założyć organizacji związkowej. Dzisiaj tradycyjnie miał być u nas Zarząd Regionu. Obecnie Zarząd Regionu jest tu, bo tu jest potrzeba być jako Solidarność, z tymi którzy są traktowani w taki sposób, jak w tej chwili w Castoramie!  – wołali związkowcy pod Castoramą w Warszawie, gdzie zgromadziło się około tysiąc protestujących.

Protest w Warszawie wsparł Region Płocki NSZZ “Solidarność” – wśród protestujących byli również przedstwiciele Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 

Walczymy o przywrócenie do pracy tych bezprawnie zwolnionych osób. Oni zostali wyprowadzeni przez ochronę ze swoich zakładów pracy. To jest skandal. Jako związkowcy jesteśmy objęci ochroną prawną. Tymczasem pracownika się wyrzuca, a państwo nie stoi za nim w obronie. To nie do pomyślenia, żeby tak zrobiono w Niemczech czy we Francji, a w Polsce pozwala się na to, by zagraniczne korporacje w ten sposób działały. 

Schowali się za murami, za policją i krzyczą że jesteśmy tutaj niezgodnie z prawem. A ludzi zwalniają zgodnie z prawem? To jest być może czas, stosować takie same zasady wobec firm, które są neo-kolonialne wobec polskiego pracownika. To widać ewidentnie, że polski pracownik nie jest przez nich szanowany, nawet gdy jest chroniony prawem. Okazuje się, że polskie prawo go nie chroni, to świadczy o słabości przede wszystkim tego prawa, słabości polskiego rządu, który powinien stać na straży prawa. Cieszę się, że ponad 1000 osób przyszło do tego miejsca, pokazało, że tchórze się pochowali tam za policję, a ludzi przyszli tylko i wyłącznie upomnieć się o swoich kolegów i koleżanki
– mówił obecny na protestach Waldemar Krenc, przewodniczący NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka.

Jak poinformował zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, trwają obecnie rozmowy pomiędzy zarządem Castoramy, a związkiem zawodowym Solidarność.

Przeczytaj i Udostępnij

Dni Honorowego Krwiodawstwa w PKN ORLEN S.A.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w dniu 25 listopada br. w Domu Technika odbyło się uroczyste spotkanie z Krwiodawcami Grupy Kapitałowej ORLEN zrzeszonymi w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN.

W uroczystym spotkaniu wzięli również udział: kadra zarządzająca PKN ORLEN, Zarządy Spółek GK ORLEN, Prezydia Związków Zawodowych funkcjonujących w GK ORLEN, Zarządy zaprzyjaźnionych Klubów Honorowych Dawców Krwi, ksiądz Tadeusz Łebkowski, Przyjaciele i Sympatycy Klubu.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w promocję idei honorowego krwiodawstwa w GK ORLEN dla:


1. Pana Prezesa Józefa Węgreckiego – Członka Zarządu ds Operacyjnych PKN ORLEN, za honorowy patronat nad mobilnymi akcjami krwiodawstwa w GK ORLEN,


2. Pani Annie Lewandowskiej-Romanowskiej – Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN – za wsparcie organizacyjne działalności Klubu,


3. Pani Wioletcie Kulpie – Kierownik Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN – za wsparcie akcji krwiodawstwa w GK ORLEN – Kropelka Energii dla Niepodległej.

Krwiodawcy GK ORLEN zrzeszeni w Klubie, uczestniczący w spotkaniu otrzymali pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za zaangażowanie w tę piękną aktywność i udział w akcjach krwiodawstwa oraz upominek.

Kierujemy podziękowania dla Honorowych Krwiodawców za piękną postawę życiową przejawiającą się w bezinteresownym geście dzielenia się cząstką siebie dla ratowania zdrowia i życia drugiego Człowieka, będącego w najwyższej potrzebie.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik