Porozumienie w sprawie utworzenia Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ”Solidarność” w Grupie Kapitałowej ORLEN

W dniu 22 września br. we Włocławku  nasza Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. podpisała Porozumienie w sprawie utworzenia Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ”Solidarność” w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ ”Solidarność” funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN:

 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 • Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” w Anwil S.A.
 • Organizacja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” w Orlen Serwis S.A.

postanowiły utworzyć własny organ przedstawicielski (MKK) stanowiący organ reprezentujący je wobec PKN ORLEN S.A.

Sygnatariusze Porozumienia:

 • Z ramienia OM NSZZ ,,Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 1. Henryk Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
 2. Wiesława Frydrychowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej

 

 

 • Z ramienia Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Anwilu S.A.
 1. Robert Wichrowski – Przewodniczący Komisji Zakładowej
 2. Andrzej Pasiński – Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej

 • Z ramienia Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Orlen Serwis S.A.
 1. Sławomir Dorsz – Przewodniczący Komisji Zakładowej
 2. Violetta Thiel – Członek Komisji Zakładowej

 

Przeczytaj i Udostępnij

Zakończenie sporu zbiorowego w Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.

W ramach sporu zbiorowego w dniu 19.09.2017 r. odbyło się II spotkanie mediacyjne, przy udziale mediatora Pana Lecha Latarskiego. Związki Zawodowe i Pracodawca uzgodnili wypłatę dodatkowego ekwiwalentu pieniężnego w łącznej wysokości 500,00 zł brutto na 1 etat dla pracowników Zespołu Recepcji, pracowników Rehabilitacji Leczniczej oraz Technika Analityki ( łącznie około 20 osób ). Wypłata nagrody nastąpi w trzech częściach w kolejnych miesiącach wraz wynagrodzeniem należnym za dany miesiąc tj. w październiku 2017 –  170 zł brutto, w  listopadzie 170 zł brutto, w grudniu 2017 – 160 zł brutto.

Nagroda świąteczna zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2017 r., w wysokości 600,00 zł brutto na 1 etat, na warunkach uzgodnionych w Porozumieniu.

Ponadto Pracodawca umieści w budżecie CM Medica na 2018 rok dodatkowe środki finansowe umożliwiające wzrost wysokości płac zasadniczych w kwocie 200 złotych na każdego zatrudnionego pracownika począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Wobec zawarcia Porozumienia zakończono spór zbiorowy.

Przeczytaj i Udostępnij

Wniosek o wypłatę nagrody jednorazowej dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

W dniu dzisiejszym, wspólnie z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz  Międzyzakładowym Branżowym Związkiem Zawodowym w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wystosowaliśmy wniosek ws. wypłaty nagrody jednorazowej dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Wniosek zamieszczamy poniżej.

Przeczytaj i Udostępnij

16 -17 września – Pielgrzymka Ludzi Pracy i pikieta przed siedzibą KE w Warszawie.

Jak co roku przedstawiciele naszej organizacji wzięli udział w Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę, która w tym roku odbyła się w dniach 16 – 17 września 2017 r. już po raz 35ty z udziałem licznej rzeszy pielgrzymów z całej Polski.

Pielgrzymki NSZZ „Solidarność” o godność człowieka pracy i prawa pracownicze zainicjował bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Tradycją jest, że pielgrzymi z Płocka odwiedzili najpierw Niepokalanów, gdzie w Klasztorze Braci Franciszkanów odprawiona została msza św. w intencji pielgrzymów. Następnie udaliśmy się na warszawski Żoliborz, gdzie na grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki złożyliśmy znicze i kwiaty.

Około 12.00 wzięliśmy udział w pikiecie przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie, która została zorganizowana przez NSZZ Solidarność przeciwko ingerencji Komisji Europejskiej w sprawy wieku emerytalnego w Polsce.

W dniach 16 – 17 września na wałach jasnogórskich uczestniczyliśmy w uroczystych mszach św.

W homiliach duszpasterze apelowali o wolne niedziele, jeszcze większe dostrzeżenie przez rządzących roli rodziny i szacunek instytucji europejskich dla polskiego prawa pracy.

 

 

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik