INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Negocjacje płacowe w Spółkach.

Wystąpiliśmy razem z innymi organizacjami związkowymi  z wnioskami o podjęcie negocjacji i wyznaczenie terminu spotkania mającego na celu ustalenie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. w Spółkach Grupy Kapitałowej:

 • Basell Orlen Polyolefins
 • Centrum Edukacji
 • ORLEN Administracja
 • ORLEN Budonaft
 • ORLEN Centrum Serwisowe
 • ORLEN Eko
 • ORLEN KolTrans
 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
 • ORLEN Laboratorium
 • ORLEN Ochrona
 • ORLEN Paliwa
 • ORLEN Projekt
 • Centrum Medyczne Medica

Pisma o podjęcie negocjacji zostały również skierowane do:

 • EnergoRem Płock
 • PETRO Wodkan
 • PETROTEL
 • S.U.Krystynka

Czekamy na odzew na nasze pisma. Negocjacje płacowe rozpoczną się prawdopodobnie po zakończeniu negocjacji w PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Rozpoczęcie negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A.

W ubiegły wtorek 9 stycznia br. odbyło się w PKN ORLEN S.A. pierwsze spotkanie dotyczące ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. W skład zespołu negocjacyjnego  Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN weszli:

 1. Henryk Kleczkowski – Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 2. Wiesława Frydrychowska – Wiceprzewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 3. Borowski Dariusz – członek zespołu
 4. Martynowski Witold – członek zespołu
 5. Siarkowski Honoriusz – członek zespołu

Wzorem lat ubiegłych pierwsze spotkanie Pracodawca poświęcił na dyskusję i omówienie danych finansowych Spółki za 2017 r. Kolejne spotkanie odbędzie się 24 stycznia br.

W sprawie negocjacji płacowych, aby podkreślić potrzebę podwyżek obligatoryjnych dla pracowników PKNu, razem z pozostałymi organizacjami reprezentatywnymi przesłaliśmy do Pracodawcy pismo, które publikowaliśmy we wcześniejszych informacjach.

Polecamy artykuł „Rozpoczęcie negocjacji płacowych w PKN ORLEN” na stronie internetowej http://www.wnp.pl/ , gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji w tym temacie.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ZUZP porozumienie płacowe w PKN ORLEN S.A. powinno zostać zawarte do końca lutego br.

Przeczytaj i Udostępnij

Brama nr 11 PKN ORLEN S.A.

Z uwagi na nowy układ komunikacyjny Płocka, znacznie zmieniający drogę dojazdu do PKN ORLEN tj. budowę północno – zachodniej obwodnicy, trzy reprezentatywne organizacje związkowe działające w PKN ORLEN postanowiły aktywnie zainteresować się tym projektem.

Uważamy, że zmiana ruchu w mieście, poprzez budowę nowej obwodnicy, znacznie ułatwi dojazd do PKN ORLEN wszystkim pracującym w tej części miasta, jak również tej części pracownikom Zakładu Produkcyjnego, których miejsca pracy znajdują się w południowo – wschodniej części Zakładu. Tu znajduje się Brama nr 11. Nowa organizacja ruchu spowoduje, że przy odpowiednim zaangażowaniu PKN ORLEN, dokonaniu zmian w obrębie wspomnianej bramy, można by ułatwić dostęp do zakładu dla części pracowników, którzy praktycznie  wprost z obwodnicy mogliby udać się do swoich miejsc pracy.

Oprócz tego ułatwienia, ta zmiana wpłynęłaby także na zmniejszenie ruchu na ulicach i parkingach przy Bramach nr 1 i 2.

Wspomniane organizacje związkowe rozmawiały już w tej sprawie z władzami PKN ORLEN, natomiast w dniu 12 stycznia br. wystosowały pismo do Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Pani Marii Sosnowskiej o wniesienie do porządku obrad na najbliższe posiedzenie Komisji BHP punktu dotyczącego projektu Bramy Nr 11.

Pismo zamieszczamy poniżej.

 

Przeczytaj i Udostępnij

Spotkanie opłatkowe branż NSZZ “Solidarność”

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Gdańsku w Historycznej Sali BHP odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przewodniczącymi struktur branżowych.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy związku w 2017 roku.

Przewodniczący Piotr Duda w swoim wystąpieniu poświęcił sporo miejsca dialogowi społecznemu. Zauważył, że choć rok 2017 był dobrym rokiem, to jednak dialog społeczny zaczął kuleć.

Przewodniczący NSZZ omówił najważniejsze priorytety dla Związku w nadchodzącym roku. Jest to między innymi rozwój układów zbiorowych pracy. W tej chwili branżowych układów właściwie nie ma.

Kolejnym priorytetem wyznaczonym na 2018 rok jest wolność związkowa. Państwo nie radzi sobie z art.12 Konstytucji RP, w którym mowa jest o wolności do zrzeszania się w związki zawodowe. Gwarantem tego zapisu jest państwo. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej, bezprawne wyrzucanie działaczy związkowych z pracy nie jest działaniem odosobnionym. Związek przygotowuje w lutym konferencję na ten temat, wcześniej jednak lider NSZZ spotka się z ministrem sprawiedliwości, żeby porozmawiać o problemie i możliwościach jego rozwiązania.

Ponieważ nie udało się doprowadzić do możliwości wliczania okresu składkowego do emerytury i nie nastąpił żaden przełom w rozmowach na ten temat, Związek zapowiada powrót do prac nad emeryturami pomostowymi. W ocenie Dudy jest to o wiele bardziej realne, trzeba więc podjąć starania, żeby wrócić do prac nad tym tematem.

Kolejna bardzo ważna sprawa to wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o zwiększenie możliwości działania dla inspektorów PIP, zwiększenie kompetencji. Związek sprzeciwia się również próbom oderwania PIP od Sejmu. Rządzący się zmieniają, priorytety się zmieniają. Obecna sytuacja, kiedy PIP znajduje się przy Sejmie i odpowiada przed Radą Ochrony Pracy jest zdaniem szefa KK najlepszym rozwiązaniem z możliwych.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem NSZZ “Solidarność”. Przewodniczący KK przypomniał, że coroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy, organizowana od lat w 3 niedzielę września jest wypełnieniem testamentu ks. Jerzego. Przewodniczący KK namawiał uczestników spotkania do jeszcze liczniejszego udziału w tym wydarzeniu, tak aby wszyscy razem mogli się modlić na Jasnej Górze w intencji ludzi pracy w Polsce.

Na spotkaniu naszą Krajową Sekcję Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Kleczkowski  – Przewodniczący  oraz Wiesław Frydrychowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSPN.

Przeczytaj i Udostępnij

Wybory na kadencję 2018 – 2022.

Rozpoczęliśmy wybory do władz związkowych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. na nową kadencje 2018 – 2022.

Na wybory w komisjach zakładowych i międzyzakładowych Ordynacja wyznacza termin od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Zebranie Delegatów naszej Organizacji Międzyzakładowej planujemy na 23 marca 2018 roku.

Przewodniczących Komisji Wydziałowych prosimy o kontakt z Biurem Związku w celu ustalenia sposobu i terminu przeprowadzenia wyborów na wydziałach i zakładach.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik