Aneks do Porozumienia płacowego na 2015 r. dla Pracowników PKN ORLEN S.A.


W dniu 7.10.2015 r. organizacje związkowe parafowały aneks do Porozumienia płacowego na 2015 r. dla Pracowników PKN ORLEN S.A. 
Strony ustaliły wyrównanie do płacy zasadniczej pracownikom Terminala Paliw w Płocku, Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim, Terminala Kolejowego w Płocku oraz pracownikom ekspedycji na Wydziale Fenolu, którzy zatrudnieni są odpowiednio w czterobrygadowej organizacji czasu pracy lub przeszli ze zmianowego czasu pracy na system równoważny, kwoty w wysokości 100 zł z dniem 1 października 2015 r., z wyłączeniem:

  • osób, które od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. otrzymały awans bądź przeszeregowanie, 
  • osób zatrudnionych po 1 stycznia 2015 r.,
  • osób, u których w aktach osobowych na dzień 1 października 2015 r. znajdują się zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej.

Aneks wejdzie w życie po podpisaniu przez Zarząd PKN ORLEN S.A., który spotka się w dniu 13.10.2015 r. 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin