CM Medica Sp. z o.o. – informacja o rozpoczęciu współpracy z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej.

Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. zawarła umowę z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie skoordynowanej opieki onkologicznej.

Dzięki współpracy z NU-MED, pacjenci CM Medica, u których lekarze będą podejrzewali lub stwierdzą chorobę nowotworową uzyskają szybki dostęp do nowoczesnej wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz leczenia. Cały proces diagnostyki i leczenia będzie koordynowany od chwili zgłoszenia się pacjenta do CM Medica na konsultację aż do zakończenia leczenia w CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim.

Pacjent, zgłaszający się do CM Medica, u którego lekarz będzie podejrzewał lub stwierdzi chorobę nowotworową, będzie kierowany do Tomaszowa Mazowieckiego na dalszą specjalistyczną diagnostykę obejmującą konsultacje lekarzy onkologów, diagnostykę laboratoryjną, obrazową i histopatologiczną. W przypadku potwierdzenia choroby nowotworowej, pacjent będzie miał możliwość leczenia onkologicznego na oddziale radioterapii zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i całodobowym. W przypadku konieczności zastosowania chemioterapii, pacjent będzie kierowany na oddział chemioterapii w trybie hospitalizacji całodobowej, hospitalizacji jednego dnia lub ambulatoryjnym. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej zapewni transport pacjenta oraz pobyt na oddziałach szpitalnych. Po zakończeniu leczenia w CDiTO pacjent będzie kierowany do CM Medica na dalsze leczenie polegające na bieżącej kontroli stanu zdrowia realizowanej na postawie wytycznych przekazanych przez Centrum.

CM Medica przystąpiła również do Regionalnego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi realizowanego przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to pierwszy w Polsce populacyjny program profilaktyczny, którego celem jest budowanie świadomości społecznej i medycznej na temat nowotworów głowy i szyi, wczesne wykrywanie i szybka diagnostyka oraz kompleksowa koordynacja opieki nad pacjentem od profilaktyki po specjalistyczne leczenie.

Program jest adresowany do mieszkańców województw łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Zaplanowano, że weźmie w nim udział 6000 osób w wieku aktywności zawodowej 40-65 lat, z grupy podwyższonego ryzyka. Należą do niej wieloletni palacze, osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego oraz nadużywające alkoholu. Liczba nowotworów głowy i szyi w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 25%. Rozwijają się one zazwyczaj skrycie i mają niecharakterystyczne objawy, podobne do objawów towarzyszących infekcjom górnych dróg oddechowych. Są często wykrywane w późnym stadium. Realizacja Programu ma upowszechnić wiedzę na temat tych nowotworów, a przede wszystkim dać pacjentom możliwość szybkiego dostępu do diagnostyki i leczenia. Program zakończy się 30 czerwca 2020 r.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki jest nowoczesnym obiektem, dysponującym szpitalnymi oddziałami chemioterapii i radioterapii. Dysponuje również ambulatorium przeznaczonym do jednodniowej chemioterapii oraz poradniami specjalistycznymi i zapleczem diagnostycznym. Centrum ma zakontraktowanych jedenaście programów lekowych, dających możliwość leczenia pacjentów nowoczesnymi specjalistycznymi lekami. Zakład Radioterapii NU-MED to jeden z najnowocześniejszych w Polsce. Składa się z trzech pracowni akceleratorów, pracowni tomografii komputerowej, modelarni i Zakładu Fizyki Medycznej, gdzie planowane jest leczenie pacjenta. W pracowniach akceleratorów znajduje się sprzęt najwyższej klasy – akceleratory (przyspieszacze liniowe), czyli urządzenia, które wytwarzają promieniowanie jonizujące niszczące komórki nowotworowe. Przygotowaniem pacjenta do zabiegów, ich planowaniem oraz realizacją zajmuje się zespół wysokiej klasy specjalistów – lekarzy radioterapeutów, fizyków i techników medycznych. NU-MED ma możliwość zapewnić dostęp Pacjentom do stereotaktycznych zabiegów przy użyciu Gamma Knife. Jest to zaawansowana metoda leczenia bez użycia skalpela. Wysoka skuteczność i precyzja przeprowadzanych zabiegów sprawia, że efekty mogą być porównywane z klasycznymi technikami operacyjnymi.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin