Dofinansowanie do wyprawki szkolnej.

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można ubiegać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej.

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy pracownicy PKN ORLEN S.A. oraz Spółek (wspólna działalność socjalna) – rodzice / opiekunowie prawni dzieci objętych ustawowym obowiązkiem szkolnym (obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia – roczniki 2003-2014) lub do daty ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej, tj. technikum, liceum, szkoły zawodowej (świadczenie nie przysługuje studentom).

W przypadku, gdy oboje rodzice / opiekunowie prawni dziecka (pracownik, były pracownik) pracują lub pracowali w PKN ORLEN S.A., Spółce lub w PKN ORLEN S.A. i Spółce, dziecku przysługuje tylko jedno dofinansowanie.

Dofinansowanie przysługuje 1 raz w roku, w wysokości uzależnionej od dochodów brutto w rodzinie. Dochodem brutto określa się przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód na osobę w rodzinie wylicza się, dzieląc sumę dochodów brutto członków rodziny z trzech ostatnich miesięcy przez liczbę osób w rodzinie.

Do dochodu nie wlicza się: nagród jubileuszowych, dodatkowej premii rocznej, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kwot otrzymywanych w ramach socjalnych programów rządowych (np. „program 500+”).

Progi dochodoweWysokość świadczenia
do 1500 zł450 zł
1501 – 2500 zł350 zł
2501 – 3500 zł250 zł
Pow. 3500 zł150 zł

Termin zakończenia przyjmowania wniosków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2021 rok kalendarzowy upływa z dniem 15 grudnia 2021 r.

Wnioski można składać od 1 lipca każdego roku w systemie SSEGK lub w wersji papierowej.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin