Informacja z dnia 04.02.2015

Dnia 02 lutego 2015 r. w PKN ORLEN S.A. odbyło się spotkanie w sprawie podsumowania obecnego etapu realizacji procesu restrukturyzacji w obszarach Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej (PR), Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej (PP), Dyrektora Biura Energetyki (RE) oraz Dyrektora Biura Ochrony Środowiska (RS). Pracodawca poinformował o zamknięciu procesu składania deklaracji. Do dnia 23 stycznia 2015 oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn ich niedotyczących złożyło 246 pracowników. W związku z tym nie będzie sytuacji, gdzie pracodawca sam będzie występował do pracowników o rozwiązanie stosunku pracy. Ponieważ liczba osób, które złożyły oświadczenia, jest większa niż wynika z porozumienia, pracodawca zwrócił się do organizacji związkowych o zawarcie aneksu do porozumienia, w celu wydłużenia terminów na decyzję pracodawcy. Związane jest to z koniecznością dokonania dodatkowej analizy przez pracodawcę, ponieważ chce on objąć tym programem wszystkich chętnych, a jednocześnie w miejsce odchodzących zatrudnić nowych pracowników. I tak:
Pkt.1. „Pracodawca podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu deklaracji udziału Pracowników w Programie Dobrowolnych Odejść w terminie do 20 lutego 2015r. włącznie. W uzasadnionych przypadkach termin na podjęcie decyzji przez pracodawcę może zostać przedłużony, jednak nie później niż do dnia 27 lutego 2015r. włącznie. Decyzja … zostanie przekazana… Pracownikom w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.”
Pkt.2. „Rozwiązywanie umów o pracę z Pracownikami nastąpi w okresie od dnia 20 lutego 2015r. … do dnia 31 marca 2015. …na skutek których to działań umowy o pracę poszczególnych pracowników, których objęto zwolnieniem, będą rozwiązywały się w okresie od 20 lutego 2015r. do 30 czerwca 2015r. … W uzasadnionych przypadkach, uwzględniając interes PKN Orlen termin rozwiązania umowy o pracę Pracowników objętych postanowieniami niniejszego Porozumienia może zostać przesunięty przez Pracodawcę.”

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin