Informacja ze spotkań

Dnia 27 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem Spółki ORLEN Automatyka. Tematem spotkania była sprawa przejścia pracowników do nowopowstałej spółki ORLEN Serwis. Pracodawca chciał, aby związki zawodowe negocjowały Regulaminy Pracy i Wynagradzania w spółce ORLEN Serwis. Poinformowaliśmy Zarząd, że z uwagi na to, że w Spółce ORLEN Serwis nie ma członków związków zawodowych, to z mocy prawa nie jesteśmy stroną do negocjacji tych dokumentów. Zawnioskowaliśmy do Pracodawcy o wynegocjowanie porozumienia dla pracowników ORLEN Automatyki przechodzących do ORLEN Serwis. W porozumieniu tym powinny się znaleźć gwarancje pracy i płacy oraz zapisy dotyczące warunków socjalnych. Następne spotkanie odbędzie się 30 stycznia.

Dnia 23 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem w Spółce ORLEN Laboratorium. Na spotkaniu omówione zostały następujące tematy:

– zmiany do Regulaminu Pracy wynikające z konieczności wprowadzenia zmian do „Tabeli norm odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego oraz sprzętu ochronnego” po przejęciu Oddziału Analitycznego Pro-Lab we Włocławku. Strony ustaliły, iż do ww. Tabeli dodany zostanie zapis: „W przypadku wymagań obowiązujących na poszczególnych instalacjach ANWIL S.A., ORLEN Południe i PKN ORLEN S.A. pracodawca zapewni odpowiednią odzież i obuwie robocze na wniosek kierownika komórki organizacyjnej zaopiniowany przez Dział BHP”.
– wprowadzenie PDO dla pracowników OL nabywających lub posiadających uprawnienia do emerytury. W wyniku negocjacji strony ustaliły indywidualną dodatkową odprawę emerytalną dla pracowników ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. w 2015 roku w wysokości 28 000 zł
– wprowadzenie dodatkowych dni wolnych dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji czasu pracy.
Na wniosek Organizacji Związkowych pracodawca po przeanalizowaniu sytuacji zaproponował wprowadzenie 3 dodatkowych dni wolnych w 2015r. Dodatkowo uzgodniono, że będą tymi dniami objęci pracownicy pracujący w innych systemach czasu pracy pracując w porze nocnej. Pracodawca wyda stosowny akt organizacyjny w tej sprawie
– podsumowano dotychczasowy etap negocjacji ZUZP i uzgodnienie dalszego harmonogramu prac/negocjacji.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin