INFORMACJA

W związku z prowadzonymi w PKN ORLEN S.A. analizami dotyczącymi zmiany systemu czasu pracy, dla pracowników pracujących w ruchu ciągłym, z pięciobrygadowego na czterobrygadowy, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. informuje, że zawsze stała, stoi i będzie stała w obronie godności, praw i interesów pracowniczych. Do tej pory Pracodawca nie przedstawił Związkom Zawodowym żadnych materiałów do rozmów w sprawie zmian systemu czasu pracy. Jeżeli dostaniemy takie informacje, to Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. podejmie wszelkie kroki zgodne z prawem w obronie pięciobrygadowego systemu czasu pracy, a co za tym idzie będzie przeciwko likwidacji miejsc pracy na produkcji oraz pogarszaniu warunków pracy.
Powyższy temat poruszaliśmy na spotkaniu w dniu 16.10.2014 z Ministrem Skarbu Państwa Panem Włodzimierzem Karpińskim, które zostało zorganizowane przez Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność w celu omówienia bieżących problemów.
Dotarła do nas wiadomość od naszych członków związku z instalacji Olefin II o wzywaniu Pracowników na rozmowy do Dyrektorów, w trakcie których otrzymują informacje, że nie zostanie im wypłacona premia za miesiąc wrzesień oraz wynagrodzenie za czas przestoju w dniu 23.09.2014 r. Jesteśmy tym faktem niezmiernie oburzeni. W tej sprawie będziemy reprezentować interesy członków naszego związku.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

INFORMACJA

Dnia 11.06.2014 odbyło się spotkanie w PKN Orlen na temat: Programy Wspierania Pracowników.
Związkom zawodowym zostały przedstawione propozycje czterech nowych programów wspierania pracowników. Związek NSZZ Solidarność zaapelował do pracodawcy, aby prezentowane programy dotyczyły całej Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A.

1. Baby&Care – opieka nad dzieckiem lub starszymi osobami. Opiekę prowadziłby personel medyczny. W ramach programu pracownik mógłby zgłosić dwóch członków rodziny, którzy mogliby korzystać z pomocy w przypadku choroby, a pracownik nie mógłby w tym czasie iść na zwolnienie lub urlop. Przystąpienie do programu byłoby dobrowolne. Firma, która miałaby prowadzić obsługę tego programu, najpierw przeprowadziłaby ankietę w sprawie zainteresowania tego typu usługą.
2. System kafeteryjny – platforma zakupowa. Pracownik miałby stworzone własne konto z określoną kwotą pieniężną w ramach której mógłby dokonywać różnych zakupów i usług ze specjalnymi zniżkami. Po wyczerpaniu limitu kwotowego nadal można korzystać z rabatów w ramach własnych środków. Poza tym można też przeznaczyć otrzymaną kwotę, w ramach określonych zakupów i usług, w innych miejscach niż wyznaczone z rabatami.
3. Konsultacje psychologiczne – wspieranie pracowników przy zmianach zachodzących w ich życiu. Pracownik mógłby skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej nie tylko w sprawach zawodowych, ale też prywatnych.
4. Konsultacje prawne i finansowe – porady prawne. Podobnie jak powyżej

Programy te zostały omówione na spotkaniu i skierowane do dalszej konsultacji.

Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi do tych programów, sugestie, podpowiedzi to chętnie ich wysłuchamy i będziemy przedstawiać na spotkaniach z pracodawcą.

Jeżeli ktoś ma jakieś inne pomysły w temacie wspierania pracowników, to również prosimy o informacje, aby można było omówić te propozycje z pracodawcą.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin