Informacje związkowe

W PKN ORLEN zakończyły się wybory Społecznej Inspekcji Pracy.

Zwieńczeniem pierwszego etapu wyborów SIP, było zebranie wyborcze, które odbyło się w środę 3 sierpnia br. w Płocku, gdzie został wybrany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy na okres czteroletniej kadencji 2016 – 2020 r. ZSiP został wybrany Pan Paweł Zdrojewski, który na co dzień związany jest z obszarem produkcji, a konkretnie z Wydziałem Reformingu VI.

ORLEN Projekt

Wobec nie uzgodnienia w drodze negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2016 r, zgodnie z art.3 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, Organizacje związkowe działające w spółce utworzyły Wspólną Reprezentację Związkową (WRZ).

WRZ działając na podstawie art. 1 i art. 7 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wysunęła następujące żądania:

Ustalenia przez Pracodawcę wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników spółki Orlen Projekt SA. w roku 2016 w wysokości uwzględniającej następujące postulaty:

  1. Wprowadzenie wzrostu płacy zasadniczej o 150 zł. brutto dla każdego Pracownika od 1 stycznia 2016 roku (bez skutków leżących po stronie Pracodawcy),
  2. Uznaniowy wzrost płacy zasadniczej w wysokości 50 zł. brutto na jednego pracownika od 1 stycznia 2016 r. (bez skutków leżących po stronie Pracodawcy)
  3. Wypłaty w roku 2016 r. nagród jednorazowych, w łącznej wysokości 3000 zł. (2 x 1500) na jednego uprawnionego Pracownika, przysługujących każdemu Pracownikowi w jednakowej wysokości w przeliczeniu na pełen etat.

Organizacje oczekują spełnienia powyższych postulatów do dnia 17 sierpnia 2016 roku. Niespełnienie postulatów we wskazanym terminie będzie równoznaczne z wejściem WRZ w spór zbiorowy z Orlen Projekt SA.

ORLEN Paliwa

Już ponad miesiąc mija od podpisania Porozumienia płacowego na 2016 r. przez dwie spośród czterech organizacji związkowych działających w Spółce.

Wzrost wynagrodzeń w 2016 r. ma być realizowany poprzez:

– Wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla każdego Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu w kwocie 100 zł podwyżki do płacy zasadniczej w formie uznaniowej dla pracowników najmniej zarabiających.

– Wypłatę  nagrody jednorazowej na jednego  uprawnionego  Pracownika w kwocie 1.500 zł. – nagroda świąteczna (Boże Narodzenie).

Ponieważ to porozumienie podpisały tylko dwie organizacje związkowe, czekamy na decyzje ws jego realizacji, którą podejmie Rada Nadzorcza.

AMLUX Sp. z o.o.

– W ramach sporu zbiorowego w Spółce na tle płacowym, w dniu 16 sierpnia br. odbędzie się spotkanie z udziałem mediatora.

– Organizacje związkowe wystąpiły z pismem do Pana Prezesa Wojciecha Jasińskiego i Pana Wiceprezesa Mirosława Kochalskiego. Poniżej cytujemy treść pisma:

W imieniu naszych trzech Związków zwracamy się do Panów Prezesów w sprawie naszych członków, pracowników spółki Orlen Administracja wydzierżawionych przez poprzedni Zarząd do spółek Amlux i Sodexo. Chodzi nam o to aby uporządkować ten obszar i albo przywrócić usługi żywienia i sprzątania do spółki Orlen Administracja, bo po to między innymi została ona wydzielona, albo rozpisać nowe przetargi na wykonywanie tych usług kierując się w doborze dostawców usług zasadami „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN Orlen” i ostatnich rozwiązań odnośnie minimalnej płacy i stawki godzinowej w naszym kraju. Obecne firmy nie spełniają zasad określonych tym dokumentem.

 Z  firmą Amlux jesteśmy w sporze zbiorowym na tle płacowym, braku funduszu socjalnego, braku wydawania odzieży roboczej, środków czystości, problemami z terminową wypłatą świadczeń. Pomimo wyznaczenia przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej mediatora Pana Lecha Latarskiego, nie może on od dwóch miesięcy doprowadzić do spotkania w trybie Sporu Zbiorowego ponieważ Amlux działa na zwłokę tłumacząc się sezonem urlopowym i brakiem uprawnionych osób do prowadzenia negocjacji. Rozpoczyna się również w tej firmie, na nasz wniosek, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. W ostatnim czasie próbuje się zmniejszać wymiar czasu pracy pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony tłumacząc to spadkiem rentowności umowy i odmową renegocjacji kontraktu przez nowy Zarząd Orlen Administracji. Przyniesie to zapewne pogorszenie jakości usług.

 Poprzednim pismem z dnia 12 kwietnia sygnalizowaliśmy Panom Prezesom zły stan spraw pracowniczych, należy stwierdzić że niestety uległ on jeszcze pogorszeniu. Stąd nasze kolejne pismo.

Prosimy, aby porządkując sprawy związane z funkcjonowaniem Orlen Administracji Zarząd PKN Orlen S.A. podjął decyzje które będą korzystne dla pracowników, zapewniając im godziwe warunki pracy u dobrego pracodawcy.

Piknik związkowy

Zapraszamy wszystkich chętnych Członków naszego Związku wraz z osobami towarzyszącymi do uczestnictwa w tegorocznym pikniku związkowym, który odbędzie się w Centrum Konferencyjnym nad Wisłą, ul. Parowa 10 w dniu 2 września 2016 r. w godzinach 18.00 – 24.00.

Zaproszenie przesyłam w załączeniu.

Zapisy i odbiór zaproszeń do dnia 29 sierpnia br. w biurze Związku bud 06, pok. 20.

Opłata 10,00 zł od członka związku i 20,00 zł od osoby towarzyszącej.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin