Informacje związkowe

  1. Negocjacje płacowe na 2019 rok w PKN ORLEN i Spółkach GK. 
  • PKN ORLEN S.A. – II spotkanie w sprawie negocjacji płacowych odbędzie się w dn. 19.02.2019 r. o godz. 13.00.
  • Basell Orlen Polyolefins – 20.02.2019 r.
  • Centrum Medyczne Medica – 25.02.2019 r.
  • ORLEN Ochrona – 27.02.2019 r.
  • EnergoRem Płock – 14.03.2019 r.

 

  1. W dniu 8 lutego 2019 r. powstała nowa organizacja wydziałowa NSZZ „Solidarność” w PKN ORLEN S.A.  na Bloku Olejowo – Asfaltowym, którą reprezentuje nowo wybrany Przewodniczący – Pan Krzysztof Gorzkowski. Jednocześnie wchodzi on w skład  Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. na prawach członka.

 

  1. Otrzymaliśmy zawiadomienie o planowanym przejęciu przez Spółkę ORLEN Laboratorium S.A. aktywów laboratoryjnych ORLEN Południe S.A., analiz olejów przepracowanych, wód i ścieków w Jedliczu, łącznie z poborem prób oraz obszaru badania wód w Trzebini wraz z przypisanymi do nich pracownikami świadczącymi pracę w Jedliczu i w Trzebini na podstawie Art. 23Kodeksu pracy. Z dniem 1 marca 2019 r. ORLEN Laboratorium S.A. stanie się z mocy prawa nowym pracodawcą i stroną umowy o pracę dla 13 Pracowników ORLEN Południe S.A .

 

  1. ZUZP w ORLEN Laboratorium – pierwsze spotkania w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce odbyły się w 2010 roku i negocjacje z przerwami trwały przez 8 lat. Ostatnia sesja ne­gocjacyjna odbyła się 1 lutego br. Strony doszły do porozu­mienia w kluczowych kwestiach doty­czących ZUZP, czyli tabeli wynagro­dzeń, taryfikatora stanowisk pracy, systemu premiowania, nagrody rocz­nej, wykupu nagród jubileuszowych, pozostawienia odpraw emerytalno – rentowych jako składnika wygasają­cego dla pracowników, którzy mieli uprawnienia do świadczeń. Podpisanie nowego dokumentu odbędzie się w dniu 15 lutego br.

 

  1. Tegoroczne obchody Dnia Chemika odbędą się w dniach 8 – 9 czerwca 2019 roku. Pierwszy dzień – święto pracowników i ich rodzin, natomiast dzień drugi będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Płocka.
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin