Informacje związkowe

Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w Spółkach GK

W dniu 23 maja br. w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie Protokołu Dodatkowego Nr 1 do ZUZP, wprowadzającego zmiany w Tabeli Wynagrodzeń, Taryfikatorze Stanowisk Pracy oraz regulującego kwestię m.in. dodatku zmianowego. Zmiany do ZUZP nie były wprowadzane od 14 lat, dlatego strona związkowa oczekuje dalszych modyfikacji obecnego ZUZP, dotyczących głównie systemu premiowego. Mamy nadzieję, że negocjacje nad zmianami rozpoczną się jak najszybciej.

W Spółce ORLEN Administracja Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został uroczyście podpisany w dniu 5 czerwca br. Po długim okresie negocjacji udało się stworzyć dokument porządkujący wiele ważnych spraw jak system premiowania czy wysokość i sposób wypłaty nagrody rocznej.

W Spółce ORLEN Projekt jesteśmy już po pierwszych sesjach negocjacyjnych. Strony przedstawiły swoje propozycje zapisów do ZUZP, mamy nadzieję, że negocjacje przebiegną sprawnie i w najbliższym czasie i w tej spółce osiągniemy porozumienie.

Coroczny piknik związkowy odbędzie się w dniu 6 września br. na terenie Zielonego Ogródka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2a. Opłata jak w latach ubiegłych: 10 zł członek związku, a osoba towarzysząca 20 zł. Zaproszenia będą do odbioru w Biurze Związku w miesiącu sierpniu.

Jak co roku organizujemy wyjazd na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. W tym roku wyjazd przypada w dniach 14 – 15 września br. Szczegóły dotyczące wyjazdu dostępne są w Biurze Związku.

W dniach 5 – 6 września br. w Płocku odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, w skład którego wchodzi sześć Sekcji Krajowych skupiających zakłady pracy z całej Polski z branży paliwowej, chemicznej, farmaceutycznej, gazowej, papierniczej,  ceramików i szklarzy. Obrady Rady Sekretariatu odbywają się zwyczajowo trzy razy w roku, za każdym razem gospodarzem jest zakład pracy zrzeszony w jednej z Sekcji wchodzących w skład Sekretariatu. W tym roku gospodarzem spotkania wrześniowego jest Nasza Organizacja Międzyzakładowa wchodząca w skład Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego, której przewodniczymy. Będziemy gościć około 40 członków Rady Sekretariatu i Rady naszej Sekcji Przemysłu Naftowego.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin