Informacje zwiazkowe

PKN ORLEN

Pracodawca wydłuża termin wykorzystania punktów na platformie My Benefit. Pracownicy, którzy z różnych powodów nie wykorzystali swoich 350 punktów ( 350 zł), mogą do końca I kwartału 2020 roku wykorzystać konto My Benefit.

ORLEN Ochrona

W wyniku porozumienia z nowym Zarządem Spółki, organizacjom związkowym udało się uzgodnić dodatkowe uznaniowe świadczenie świąteczne dla pracowników Spółki. Pracownikom pozostającym w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia br. i w dniu 12 grudnia br.  ( z wyłączeniem pracowników będących w okresie wypowiedzenia, na urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni) zostanie wypłacone świadczenie, zgodnie z poniższym:

Pracownicy, których na dzień 12 grudnia br. płaca zasadnicza brutto wynosi:

  1. do 3 500, 00 zł otrzymają wartość świadczenia pieniężnego brutto 280,00 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu);
  2. powyżej 3 500,00 zł do 7 000,00 zł otrzymują wartość świadczenia pieniężnego brutto 170,00 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu).

Termin realizacji do 20 grudnia br.

Pracownicy, którzy w ciągu bieżącego roku zostali przejęci w trybie art. 23’ Kp a byli w zatrudnieniu u poprzedniego pracodawcy w dniu 1 stycznia br. świadczenie przysługuje na zasadach analogicznych jak dla pozostałych pracowników. Chodzi tu głównie o pracowników ORLEN Ochrona w Gdańsku. Im też zostanie wypłacona łącznie z dodatkowym świadczeniem świątecznym należność za nadgodziny.

ORLEN Budonaft

Organizacje związkowe i strona Pracodawcy podpisali porozumienie ws przystąpienia Spółki do wspólnej działalności socjalnej w GK PKN ORLEN z dniem 1 stycznia 2020 r.

W dniu 3 grudnia 2019 r. braliśmy dział w spotkaniu z przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa mazowieckiego. Wystąpiliśmy o przekazanie podopiecznym: DPS w Goślicach, DPS w Zakrzewie i dla Stowarzyszenia “Spadochron” w Płońsku upominków w formie kart przedpłaconych.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN S.A. serdecznie zaprasza na świąteczną akcję krwiodawstwa w GK ORLEN. Krew będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w dniu 20.12.2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w Płocku na terenie Parkingu Centrum Administracyjnego PKN ORLEN S.A.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin