Informacje związkowe

PKN ORLEN S.A.

  • Pierwsze spotkanie dotyczące negocjacji wzrostu płac na 2020 rok odbędzie się 29 stycznia br. Z reguły omawiane są na pierwszym spotkaniu plany budżetowe oraz otoczenie biznesowe PKN ORLEN S.A. , jak również przedstawiciel pracodawcy informuje o sposobie rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły. O postępach tegorocznych negocjacji będziemy informować Państwa na bieżąco.
  • Zmiany w Regulaminie ZFŚS z dniem 1 stycznia 2020 r. obejmują:

– zwiększenia progów dochodowych o 500 zł w każdym progu (za wyjątkiem dofinansowania – wsparcie rodziny),

– podniesienia  wysokości dofinansowań dla pracownika i byłego pracownika  – dof. do wypoczynku / leczenia sanatoryjnego o 100 zł w każdym progu dochodowym,

– wprowadzenia świadczenia dla byłych pracowników – dof. pobytu w domach opieki (do wysokości 4.000 zł rocznie)

– rozszerzenia wieku osób uprawnionych (dzieci i młodzież) z 24 lat do 25 lat

– uproszczenia procedury składania dokumentów dot. pożyczek mieszkaniowych

  • W 2020 r. dniem wolnym za świąteczną sobotę przypadającą 15 sierpnia będzie 12 czerwca , natomiast za sobotę przypadającą 26 grudnia –  24 grudnia.

Centrum Edukacji

W dniu 15 stycznia br. podpisaliśmy pierwsze porozumienie ws wzrostu wynagrodzeń w 2020 r. dla Pracowników Spółki. Ustalono wzrost wynagrodzeń w wysokości średnio 200 zł brutto do płacy zasadniczej dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 31.12.2019 r. Podwyżki wynagrodzeń wejdą w życie od 01.01.2020 r.

ORLEN Ochrona

W dniach 4 -5 lutego odbędzie się kolejna sesja negocjacyjna Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki. Strony rozpoczną negocjacje merytoryczne, mamy nadzieję że dokument zostanie wynegocjowany i podpisany w najbliższym czasie.

Centrum Medyczne Medica

Trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy. Na obecnym etapie po zgłoszeniu uwag do projektu dokumentu przez działające w spółce organizacje związkowe, czekamy na stanowisko pracodawcy.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin