Informacje związkowe

– Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. 

W związku z działaniami Zarządu Spółki zmierzającymi do pozbycia się ze swoich struktur Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia gwarancji pracowniczych dla pracowników Spółki, zawnioskowaliśmy do Prezesa PZU S.A. o zorganizowanie spotkania, na którym uzyskalibyśmy informację co do dalszych planów związanych z funkcjonowaniem Spółki.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 marca. Jak przypuszczaliśmy decyzja o outsourcingu Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej już zapadła, nie umniejsza to jednak faktu, że pracownicy tego obszaru są zaniepokojeni o swoje zatrudnienie. Na spotkaniu padło zapewnienie ze strony właściciela Spółki, że przystąpi ze stroną związkową do negocjacji pakietu gwarancji pracowniczych, w przypadku finalizacji umowy dzierżawy.

– AMLUX Sp. z o.o. 

W ostatnim czasie skierowaliśmy do Zarządu AMLUX Sp. z o.o, pisma dotyczące m.in. przystąpienia do negocjacji płacowych dla pracowników Spółki na 2016 r., wniosku o kontynuowanie opieki medycznej na dotychczasowych zasadach gwarantowanych Porozumieniem z 2015 r., wypłaty dla pracowników nagrody jednorazowej na Święta Wielkanocne 2016 r. oraz o rozpoczęcie rozmów nad wprowadzeniem w Spółce Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na te pisma nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Za pośrednictwem ORLEN Administracja Sp. z o.o. , która jest stroną umowy oraz gwarantem Porozumienia w sprawie gwarancji pracowniczych dla osób z obszaru utrzymania czystości, które przeszły z dniem 1 marca 2015 r. do AMLUX Sp. z o.o., doprowadziliśmy do zorganizowania w dniu 23  marca spotkania z Zarządem AMLUX Sp. z o.o. Spotkanie nie rozstrzygnęło poruszanych przez nas kwestii. W sprawach płacowych, Pracodawca nie zgadza się na żadne nagrody czy podwyżki. Co więcej od około 6 miesięcy nie wypłaca pracownikom zatrudnionym na umowy zlecenie należnych świadczeń. Takie zachowanie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Jeżeli nadal będzie kontynuowane zmuszeni będziemy do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi czynności kontrolne odnośnie świadczenia pracy.

Na tym etapie wystąpiliśmy do Zarządu Spółki z żądaniami płacowymi w trybie Ustawy o sporach zbiorowych.

– ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. 

Negocjacje płacowe w Spółce na obecnym etapie zakończyły się spisaniem protokołu rozbieżności. W okresie przedświątecznym udało się porozumieć z pracodawcą co do wypłaty nagrody okolicznościowej, ale kolejne spotkanie przy rozbieżnych oczekiwaniach związków i pracodawcy nie zakończyło się podpisaniem porozumienia. Problemem jest  budżet, jaki na ten cel zaplanował pracodawca. Poza tym wpływ na negocjacje w Spółkach, nie tylko w ORLEN Laboratorium, ma przede wszystkim właściciel  – PKN ORLEN i bez jego zgody na wzrost wynagrodzeń, nie dojdzie do podpisania uzgodnień zadowalających stronę związkową, a tym samym pracowników.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin