Jubileuszowy Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

W dniach 24 – 26 października 2016 roku we Wrocławiu odbył się Jubileuszowy Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Przed otwarciem Kongresu, delegaci i goście uczestniczyli we mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Klemensa Dworzaka. Obrady rozpoczął i prowadził delegat z Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  Jacek Żurawski. Prowadzący powitał wszystkich delegatów i gości: byłych działaczy Sekretariatu, związkowców z Regionu Dolny Śląsk, przedstawicieli Komisji Krajowej i Sekretariatów Branżowych, gości zagranicznych, związkowców z Francji, Belgii, Niemiec, Rumunii, Serbii. Powitał przedstawicieli pracodawców z PIPC, PGNiG, PZPPF, SPP, Polskie Szkło.

Następnie przewodniczący Rady KSPCH Mirosław Miara zdał obszerne sprawozdanie z dwudziestopięcioletniej działalności Sekretariatu (1991 – 2016 ). Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk – Kazimierz Kimso, gospodarz terenu, na którym obradowali delegaci, w krótkim przemówieniu powitał wszystkich zebranych i życzył owocnych i miłych obrad. Czasy powstawania Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność przybliżył zebranym pierwszy przewodniczący ( od 1991 roku) – Krzysztof Hnatio. Następnie głos zabrał Michał Konecki, syn drugiego przewodniczącego Sekretariatu,  Juliana Andrzeja Koneckiego, który podziękował za zaproszenie i poinformował jak duży wpływ na jego wychowanie i ukształtowanie charakteru i wartości, miała działalność Taty w NSZZ Solidarność. Były Sekretarz Generalny ICEM Reinhard Reibsch – Niemcy, opowiedział o jego współpracy z Sekretariatem Przemysłu Chemicznego w pierwszych latach działalności Sekretariatu.

Wręczono medal: „Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność” dwudziestu pięciu osobom, w tym dla Bogdana Kwiatkowskiego oraz Walentego Cywińskiego z naszej organizacji związkowej, którzy działali w strukturach Krajowego Sekretariatu, a obecnie są już na emeryturze.

Drugiego dnia Jubileuszowego Kongresu obrady rozpoczęły się od wystąpienia Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Następnie odbyła się konferencja panelowa: Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery. Konferencję prowadził Redaktor Naczelny Tygodnika Solidarność Krzysztof Świątek, udział wzięli: Janusz Kowalski Wiceprezes Zarządu PGNiG, Tomasz Zieliński Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Janusz Turski Dyrektor Stowarzyszenia Papierników Polskich, Grzegorz Rychwalski Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Jan Świątek Prezes Związku Pracodawców Polskie Szkło.

Po przerwie odbyła się druga konferencja panelowa: „Układy Branżowe podstawą dialogu społecznego”. Konferencje prowadził Kierownik Biura Branżowo – Konsultacyjnego KK Sławomir Adamczyk. W panelu udział wzięli: ekspert prof. Juliusz Gardawski, ekspert  Tomasz Wójcik, Naczelnik Wydziału Legislacyjno-Prawnego w MRPiPS Katarzyna Balsam, Jan Świątek Prezes Związku Pracodawców Polskie Szkło, Mirosław Miara Przewodniczący KSPCH.

Po południu delegaci i goście Kongresu zwiedzili Muzeum Wody – Hydropolis, Afrykarium a podczas kolacji w restauracji mieszczącej się we Wrocławskim ZOO wysłuchali występu opartego na twórczości Jana Pietrzaka – młodzieży z Liceum nr. XXVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

Na zakończenie Kongresu, trzeciego ostatniego dnia obradowała Rada KSPCH. Robocze spotkanie poświęcone było zatwierdzeniu zmian do Regulaminu Sekretariatu, uchwalono obowiązujące składki afiliacyjne, przyjęto również cztery stanowiska dotyczące: 1. Podziękowania dla wszystkich, którzy tworzyli sekretariat i działali w nim przez 25 lat; 2. Dotyczące wspierania polityki przemysłowej; 3. Dotyczące zmiany ustawy emerytalnej ( staż 35 lat kobiety, 40 mężczyźni); 4. Dotyczące pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.

DSC_0191 DSC00640 DSC_0068 DSC_0135 DSC00596 DSC00603 DSC00657 DSC00720

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin