KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy, 

Informujemy, że nasz Kolega Marek Warzycki jest autorem pięciu kronik napisanych z okazji jubileuszu 35 lecia NSZZ „Solidarność”, które przekazał  do Biura Związku wraz z materiałami archiwalnymi, w tym zdjęcia.
Trzy kroniki dotyczą OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., dwie kroniki dotyczą Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”.

Aktualnie nasza strona internetowa jest w rozbudowie, po czym rozważymy zasadność utworzenia kącika historycznego naszego Związku i ewentualnego zamieszczenia kronik wraz z fotografiami.  
Członkowie naszego Związku mogą otrzymać kroniki na adresy email.
W tym celu prosimy o kontakt z Autorem –
marek_warzycki@o2.pl – tel. 693 930 274.

         

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

KOMUNIKAT

Wspólna Reprezentacja Związkowa powołana w celu prowadzenia sporu zbiorowego z Pracodawcą w Orlenie, w dniu 19 marca br. przekształciła się w MIĘDZYZWIĄZKOWY KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY.

W skład MKPS weszło 8 Organizacji Związkowych działających w PKN ORLEN. Formuła MKPS jest otwarta na inne Organizacje Związkowe z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Przekształcenie WRZ w MKPS, to efekt braku dobrej woli ze strony PKN ORLEN do rozwiązania kwestii spornych, zaistniałych w Firmie.
Podważanie zasadności sporu zbiorowego, nie podjęcie rokowań zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, to elementy, które wpływają na zmianę formuły naszego działania.

MKPS wierzy w jedność związkową i pracowniczą w aspekcie wielu problemów, jakie pojawiły się po antyspołecznych działaniach Pracodawcy w ostatnim czasie.

O skali problemów niech świadczy fakt, coraz większej ilości sporów zbiorowych w Grupie Kapitałowej:

  • spór zbiorowy w PKN ORLEN S.A.
  • spór zbiorowy w ANWIL S.A.
  • spór zbiorowy w SOLINO S.A.
  • Negocjacje płacowe zakończone Protokołem rozbieżności w Spółkach:
  • BASELL ORLEN POLYOLEFINS, ORLEN KOLTRANS, ORLEN GAZ.

Jeśli dodamy do tego próby marginalizowania i dyskredytowania działań Organizacji Związkowych, jak i celowego wywoływania napięcia w Załodze Zakładu Produkcyjnego w Płocku (trwające analizy możliwości wprowadzenia czterobrygadowego systemu czasu pracy), związanego z troską o miejsca pracy, wyłania nam się obraz obecnej współpracy Pracodawcy z Przedstawicielami  Pracowników.

W świetle takich zdarzeń, nie możemy być obojętni!
Tylko wspólne działanie wielu Organizacji Związkowych, poparte przez   Pracowników, daje nadzieję na poważne traktowanie problemów Pracowników Grupy Kapitałowej przez Pracodawców i Właściciela.

Dla podkreślenia rangi naszego działania, w dniu 20 marca br. podjęliśmy decyzję o oflagowaniu  i oplakatowaniu Zakładu Pracy. O następnych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

MIĘDZYZWIĄZKOWY KOMITET
PROTESTACYJNO-STRAJKOWY
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin