Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dzień 28 kwietnia to bardzo ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy: pracowników, pracodawców, związków i organizacji zawodowych, teoretyków i praktyków bhp, studentów i wykładowców problematyki ochrony pracy, a także instytucji rządowych. W tym Dniu w sposób szczególny myślimy zarówno o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Pamiętajmy, że w Polsce każdego dnia 1 osoba traci życie na skutek pracy, a 240 osób ulega wypadkom przy pracy. Szerokie upowszechnianie wiedzy o bhp jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.

Obchody tego Dnia organizowane są na całym świecie na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym i przyjmują różnorodne formy: od szerokich kampanii informacyjno-promocyjnych, poprzez akcje edukacyjne, np. konferencje, wystawy, konkursy, aż do kameralnych spotkań pracowników, happeningów, marszy i uroczystych mszy za tych, którzy zginęli w pracy.

Uroczystości są inicjowane i promowane przez dwie międzynarodowe organizacje:

  1. Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) – International Labour Organization (ILO),
  2. Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych – International Trade Union Confederation (ITUC)

W naszym kraju 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przez Sejm RP uchwałą z dnia 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody Dnia, zainicjowane przez NSZZ “Solidarność” w 1991 r., organizowane są pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W tym roku ważnym wydarzeniem obchodów Dnia będzie w dniu 28 kwietnia w Warszawie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja nt. „Identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych”, organizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących, m.in. parlamentarzyści RP, członkowie Rady Ochrony Pracy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Społecznej Inspekcji Pracy, ZUS, GUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych), w tym – związków budowlanych.

Uroczyste obchody Dnia 28 kwietnia planują również inne organizacje związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk organizuje tradycyjne obchody we Wrocławiu, gdzie w dniu 26.04.2017 r. odbędzie się konferencja pt. „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami jest wystarczający i czy spełnia swoją rolę?”. Weźmie w niej udział wielu specjalistów, m.in. z CIOP-PIB.

NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie organizuje w Bielsku-Białej seminarium pt. „Zagrożenia   ergonomiczne  wyzwaniem  dla  Społecznej   Inspekcji   Pracy”  w  ramach jubileuszowych, XXV obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ oraz w ramach Forum Związków Zawodowych planują także różne uroczystości – m.in. w formie branżowych lub lokalnych spotkań czy odczytów. Jak co roku, Prezydium OPZZ w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiło swój apel, zachęcając związkowców do jego upowszechniania, a także do przestrzegania i promowania zasad bezpiecznej i zdrowej pracy.

W organizację obchodów Dnia włączają się też inne instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Politechnika Częstochowska.

Więcej informacji o wydarzeniach związanych z obchodami Dnia w Polsce i na świecie zamieszczono w portalu CIOP-PIB pod adresem: www.ciop.pl/28kwietnia.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin