Negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.

W dniu wczorajszym tj. 17 lutego odbyło się drugie spotkanie w sprawie negocjacji wzrostu płac w 2021 roku dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Pracodawca na wstępie zaproponował, aby wynegocjowane rozwiązania dla PKN ORLEN zastosować następnie we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej. Zaapelował o podejmowanie rozważnych i konstruktywnych decyzji w tym zakresie z uwzględnieniem możliwości pracodawcy, na które negatywny wpływ wywiera sytuacja gospodarcza i ekonomiczna  związana z pandemią.

Pracodawca przedstawił o wiele niższe niż w latach ubiegłych środki finansowe stosowne do obecnej sytuacji ekonomicznej całej Grupy Kapitałowej, w której to niektóre  spółki znalazły się w trudnym położeniu będącym skutkiem trwających od wielu miesięcy obostrzeń. Uspójnienie tych rozwiązań w całej GK ORLEN oznacza solidarne podjęcie tego ciężaru narastających negatywnych skutków poprzedniego roku i dużej niepewności w nadchodzących kolejnych miesiącach obecnego roku.

Podkreślił, że w 2020 roku wynegocjowane środki w porozumieniach płacowych były w Grupie Kapitałowej na dobrym poziomie, a pracodawca wywiązał się z  nich w całości, a w niektórych przypadkach nawet powyżej tego co wynegocjował i nie wykorzystał trudnej sytuacji, tak jak zrobiło to wielu pracodawców, którzy wycofali się z podjętych zobowiązań finansowych wobec załóg pracowniczych.

W związku z tym, że negocjacje trwają, nie podajemy Państwu konkretnych kwot, jakie „leżą na stole”, ale sygnalizujemy nad jakimi elementami negocjujemy:

  • kwota obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń od marca br. w kat. I-VI,
  • nagroda świąteczna na Święta Wielkanocne,
  • karta zakupowa na ubiegłorocznym poziomie,
  • wzrost dodatku zmianowego o stopę inflacji ( styczeń 2020 do styczeń 2021) o 2,7 %.

Ponadto w porozumieniu ma zostać zapisane, że negocjacje nad pozostałymi jego elementami będą kontynuowane po ogłoszeniu wyników finansowych po III kwartale 2021 r., kiedy to mamy nadzieję sytuacja ekonomiczna będzie lepsza.

Kolejne, ostatnie spotkanie płacowe odbędzie się 26 lutego.

Wszystkie poważne organizacje związkowe uczestniczące w negocjacjach zgodziły się, aby wzrost wynagrodzeń w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie był adekwatny dla wszystkich Spółek wyrażając tym samym zasadę solidaryzmu i wsparcia, i dążą do zawarcia porozumienia.

Zgodnie z art. 41 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. porozumienie płacowe na dany rok powinno zostać zawarte do końca lutego. Jeżeli do tego nie dojdzie, wówczas Pracodawca w myśl pkt.3 art. 41 ZUZP sam wprowadzi regulacje płacowe w wydanym przez siebie do 10 marca akcie organizacyjnym.

Wierzymy, że potrafimy się porozumieć i wyasygnowane przez pracodawcę środki podzielić sprawiedliwie, biorąc pod uwagę interes wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej również ze Spółek tych najmniejszych, może najmniej słyszalnych, a nie tylko tych największych i często najgłośniej krzyczących ,,My jesteśmy najważniejsi i nam się należy najwięcej”. Wszyscy mamy rodziny, podobne potrzeby – bądźmy solidarni w tym gorszym czasie.

Nasza Organizacja Związkowa rozumie obecną sytuację i trudną do przewidzenia przyszłość, w sposób racjonalny i rozważny podchodzi do prowadzonych rozmów. Jest otwarta na zawarcie porozumienia i jak najbardziej popiera solidaryzm, aby wszystkie spółki GK otrzymały taki sam lub podobny wzrost wynagrodzeń, bez względu na to jakie wyniki finansowe osiągną na koniec roku.

Bo nasza nazwa SOLIDARNOŚĆ zobowiązuje!

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin