Negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 r. w Spółkach GK.

Negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 r. w Spółkach GK są w fazie końcowej. Nie udało się jak dotąd podpisać porozumień w dwóch spółkach: ORLEN KolTrans i ORLEN Projekt – spotkania zakończyły się spisaniem protokołów rozbieżności.

W Spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o. wobec nie osiągnięcia na etapie bezpośrednich negocjacji Porozumienia w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok utworzyliśmy razem z MBZZ oraz MZZPRC Wspólną Reprezentację Związkową (WRZ) oraz wystąpiliśmy z  postulatami  płacowymi dla Pracowników Spółki, których spełnienia oczekujemy do 25 kwietnia br.

W Spółce ORLEN Projekt S.A. przeciągające się w czasie negocjacje płacowe dla pracowników Spółki na 2017 rok oraz brak osiągnięcia porozumienia, wpływają bardzo niekorzystnie na atmosferę pracy. Wprawdzie Pracodawca zadeklarował chęć przyznania znaczących podwyżek dla Pracowników, doceniając w ten sposób ich pracę, doświadczenie i zaangażowanie. Jednak brak zgody HR PKN ORLEN S.A., który ma decydujący głos w sprawie ustalenia wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Spółek GK, doprowadził do spisania w dniu 06.04.2017 r. protokołu rozbieżności z propozycją Pracodawcy po konsultacji z obszarem HR. Wobec nie osiągnięcia na etapie bezpośrednich negocjacji Porozumienia w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok,  wspólnie z MBZZ w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zawarliśmy Porozumienie o powołaniu Wspólnej Reprezentacji Związkowej i działając na podstawie art. 1 i art. 7 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wysunęliśmy postulaty płacowe, żądając ich spełnienia do dnia 27 kwietnia br. Niespełnienie postulatów we wskazanym terminie będzie równoznaczne z wejściem WRZ w spór zbiorowy z ORLEN Projekt S.A.

Ponadto w związku z docierającymi do naszej organizacji związkowej głosami zaniepokojonej załogi o przyszłość Spółki, w dniu 20 kwietnia br. wystąpiliśmy z wnioskiem do Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A. Pana Mirosława Kochalskiego o zorganizowanie spotkania w celu omówienia sytuacji w Spółce.

 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin