Oddaj osocze w mobilnym ambulansie.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN organizuje w GK akcje krwiodawstwa, na których ozdrowieńcy COVID-19, będą mogli bezpiecznie oddać krew, z której zostanie pozyskane osocze do leczenia chorych na COVID oraz krwinki czerwone do leczenia innych chorych potrzebujących transfuzji krwi.

​Mobilny ambulans dostępny będzie już w grudniu br. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Trzebinia – 16.12.2020 r., w godz. 9:00-13:00 w ORLEN Południe , parking Budynku Administracji 3 (budynek starego przedszkola),
  • Warszawa – 17.12.2020 r., w godz. 9:00-14:00 na terenie parkingu Budynku ORLEN Senator, ul. Bielańska 12,
  • Płock – 18.12.2020 r., w godz. 8:00-13:00 na terenie parkingu Centrum Administracji PKN ORLEN, ul. Chemików 7;

Jeśli jesteś ozdrowieńcem COVID-19, i chcesz pomóc uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie, zarejestruj się już dziś wysyłając e-mail na adres HDK@orlen.pl, w treści wpisując imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia wstępne będą przyjmowane do 10 grudnia 2020 r. do godz. 15:00.

Krew mogą oddać osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Chorowały na COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
  2. Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji;
  3. Są w wieku 18-65 lat;
  4. Spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od dawców krwi.

Jak należy przygotować się do pobrania?

Kandydatów na dawców osocza ozdrowieńców prosimy o przyniesienie dokumentacji medycznej potwierdzającej przechorowanie COVID-19 / zakażenie SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu RNA-SARS CoV-2 lub testu antygenowego, lub dodatni wynik badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, lub skierowanie na izolację).

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin