Organizacje związkowe przeciwko zasadom oceny rocznej w PKN ORLEN S.A.

Trzy główne organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A. nie zgadzają się z propozycją Pracodawcy dotyczącą wprowadzenia zasad oceny rocznej w Spółce, po rocznym okresie bez funkcjonowania oceny.

W grudniu 2014 roku, po trzech latach obowiązywania, organizacje związkowe wypowiedziały Pracodawcy zasady oceny rocznej i przez ostatni rok Koncern obywał się bez niej. Jednak w grudniu minionego roku PKN ORLEN S.A. przedstawił stronie społecznej projekt nowych zasad oceny rocznej. Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP), obowiązującym w PKN ORLEN S.A., aby wprowadzić zasady oceny rocznej, Pracodawca musi je uzgodnić ze związkami zawodowymi.

Strona związkowa stanowczo sprzeciwia się propozycji Pracodawcy, przedstawiając jednocześnie własne rozwiązania odnośnie zasad oceny rocznej. Koncern już obecnie stosuje nadmierną liczbę formalnych procedur poddających weryfikacji kwalifikacje i wyniki pracy pracowników. Naszym zdaniem, w szczególności niewspółmierną do rzeczywistych potrzeb liczbą takich procedur obciąża się pracowników produkcyjnych. Należą do nich między innymi egzaminy stanowiskowe oraz procedura ocen pracowników dla celów wypłat premiowych.

Uważamy, że proponowana procedura oceny okresowej byłaby kolejną procedurą o charakterze kontrolno-oceniającym, której obowiązkowo poddawani byliby pracownicy spółki. Pracownicy poddawani częstym formalnym procedurom kontrolnym i oceniającym wcale nie pracują lepiej, wydajniej i bezpieczniej. Przeciwnie – stres związany z poczuciem zewnętrznej kontroli ich umiejętności oraz wykonywanej pracy prowadzi do demotywacji zawodowej i „wypalenia” w pracy”. Dlatego organizacje związkowe postulują, aby procedurę oceny okresowej ograniczyć głównie do corocznej rozmowy z przełożonym, podsumowującej roczną pracę pracownika, nastawionej na lepsze poznanie przez przełożonego problemów pracownika związanych z wykonywaną pracą i poziomu jego satysfakcji z pracy.

Według organizacji związkowych procedura oceny powinna koncentrować się na potrzebach szkoleniowo-rozwojowych pracownika, nie ma natomiast potrzeby dokonywania ponownej, szczegółowej oceny wyników pracy, realizacji zadań i celów, gdyż te oceniane są w ramach procedury premiowej.  Ustalenia dokonywane w ramach rozmowy oceniającej nie powinny mieć charakteru nakładanych na pracowników zobowiązań lub poleceń służbowych, których wykonanie jest ściśle rozliczane.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin