ORLEN Koltrans S.A. – nagroda na jubileusz 20-lecia Spółki

W dniu 21 września br. na spotkaniu z Zarządem Spółki ORLEN Koltrans S. A. organizacje związkowe parafowały porozumienie w sprawie wypłaty dla pracowników Spółki zatrudnionym w niej na podstawie umowy o pracę na dzień 1 listopada 2020 r. nagrodę jednorazową z okazji jubileuszu 20- lecia istnienia Spółki na następujących zasadach:

– 1000 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu oraz

– 100 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu za każdy rozpoczęty rok pracy w ORLEN KolTrans S.A., przy czym

– łączna wysokość nagrody nie może przekroczyć 2000 zł brutto w przeliczeniu na pełny wymiar etatu.

Wypłata nagrody nastąpi do 30 listopada 2020 r.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki.

W bieżącym roku 20 lecie obchodzi również Spółka ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.  Wystąpiliśmy do pracodawcy z podobnym wnioskiem – podziękowania pracownikom za lata pracy oraz wkład jaki wnieśli w rozwój spółki w formie nagrody pieniężnej.

Mamy nadzieję, że Spółka podejmie pozytywną decyzję w tej sprawie, a taki gest spotka się niewątpliwie z dużym zadowoleniem i uczuciem spełnienia ze strony pracowników i organizacji związkowych.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin