Parafowanie uzgodnień przyjętych w toku rokowań Protokołu dodatkowego nr 4 do ZUZP dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w piątek rano po wielogodzinnej sesji negocjacyjnej nad zmianami do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. organizacje związkowe będące sygnatariuszami ZUZP parafowały uzgodnienia przyjęte w toku rokowań Protokołu dodatkowego nr 4 do Układu.

Najkorzystniejszym dla Pracowników osiągnięciem prowadzonych negocjacji są niewątpliwie korzystne zmiany wprowadzane do Taryfikatora Stanowisk Pracy i Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych. W związku z tym, że Protokół dodatkowy nr 4 do ZUZP podlega zatwierdzeniu przez organy statutowe Pracodawcy i związków zawodowych, nie upubliczniamy go w chwili obecnej. Szczegóły podamy do Państwa wiadomości po podpisaniu dokumentu.

Postanowienia Protokołu dodatkowego nr 4 zostaną wprowadzone do stosunków pracy Pracowników ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dodatkowo informujemy, że negocjowanie zmian do ZUZP nowatorsko połączono z negocjacjami płacowymi na 2019 r. I tak porozumienie przewiduje:

  • Obligatoryjny wzrost płacy zasadniczej na rok 2019 w wysokości 250 zł proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na dzień zawarcia Porozumienia w zakresie ustalenia wzrostu płac na rok 2019  w kategoriach od 1 do 6.
  • Wypłatę jednorazowego świadczenia dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 7 do 8 w wysokości 2100 zł w roku 2019.

Tak ustalony wzrost wynagrodzeń nastąpi począwszy od 1 marca 2019 r., natomiast kwestia jednorazowych nagród na rok 2019 będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, które rozpoczną się w styczniu 2019 r. Ustalono też, że środki na awanse będą pochodzić ze środków pracodawcy i nie będą elementem porozumienia płacowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że osiągnięcia porozumienia jest dużym sukcesem zarówno strony związkowej jak i Pracodawcy, a przede wszystkim społeczności zakładowej, która jest beneficjentem wprowadzanych zmian.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin