PETRO MECHANIKA S.A. – ogłoszenie upadłości Spółki.

Sąd Rejonowy w Płocku w ubiegłym tygodniu podjął decyzję o upadłości likwidacyjnej PETRO Mechanika na wniosek jednego z banków. Ta decyzja jest skutkiem niepowodzenia upadłości układowej, na której przeprowadzenie spółka miała ponad 2 lata i której nie sprostała. Spółka ma aktywną umowę z PKN ORLEN, którą realizuje na naprawę pomp, bieżące drobne prace remontowe, zaślepki itp. na części rafineryjnej. Załoga na 2 warsztatach do obsługi tych robót liczy około 70 osób. Budynki warsztatowe znajdują się na terenie Zakładu Produkcyjnego i są własnością PKN ORLEN, są dzierżawione przez PETRO Mechanika.

Trudna sytuacja ekonomiczna zakładu, powodowała bezpośrednio brak terminowych wypłat wynagrodzeń, ponadto pracodawca od dawna zalegał z innymi świadczeniami na rzecz pracowników jak: nadgodziny, fundusz socjalny, diety za delegacje. Pracownicy często nie posiadali żadnych środków, aby zapewnić swoim rodzinom utrzymanie, ponieważ nie otrzymywali wynagrodzenia przez okres 2 – 3 miesięcy.

Nasza organizacja związkowa w obliczu tych faktów, starała się zawsze pomóc członkom Organizacji Wydziałowej w PETRO Mechanika. Udzieliliśmy dla ponad 40 osób wsparcia finansowego. Ponadto wezwaliśmy Pracodawcę do przekazania środków finansowych na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pomimo wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy środki pieniężne za 2013 i 2014 rok nie zostały przelane, a co za tym idzie nie zostały zrealizowane wnioski pracowników o uzyskanie stosownych świadczeń z funduszu. Zadecydowaliśmy zatem o skierowaniu sprawy na drogę sądową i doszło do zawarcia porozumienia ugodowego. Niestety do tej pory nie nastąpiła wpłata na rachunek ZFŚS zaległych świadczeń.

Upadłość likwidacyjna oznacza sprzedaż majątku spółki i zwolnienia pracowników. Będą one dokonane w okresie od m-ca lipca 2017r. do m-ca września 2017r.

OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. prowadzi szereg spotkań i czyni starania, aby dla zwalnianych pracowników znaleźć pracę, o którą na płockim rynku nie jest łatwo. Powstał pomysł aby Załogę PETRO Mechaniki przejął wraz z kontraktem, warsztatami i ich unikalnym wyposażeniem ORLEN Serwis, ponieważ ma małą ilość mechaników na miejscu w Płocku i brak hal warsztatowych z wyposażeniem min. do naprawy i prób zaworów.

Zgłosiliśmy problem Prezesom –  Paterowi i Radomskiemu.  Chcielibyśmy, aby na problem spojrzeć przede wszystkim pod kątem społecznym, ponieważ załoga jest wymęczona –  brak wypłat lub z dużym opóźnieniem, brak socjalu, odzieży roboczej, środków czystości itd. A jednocześnie posiada olbrzymie doświadczenie w wykonywaniu właśnie tych codziennych prac obsługowych instalacji, które znają jak własną kieszeń.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin