Połączenie Spółek: ORLEN Paliwa i ORLEN Gaz.

  

Z dniem 30 października 2015 r. nastąpić ma zapowiadane połączenie Spółek. Proces ten poprzedzi reorganizacja w Spółce ORLEN Paliwa, polegająca na wydzieleniu w ramach działalności Spółki dwóch oddziałów: Biuro Obsługi Klienta i Oddział Sprzedaż Regiony.
Do oddziałów tych od 15 października 2015 r. trafią pracownicy zatrudnieni w: Biurze Obsługi Klienta, Dziale Planowania i Obsługi Dostaw KK, Regionach Sprzedaży oraz części Biura Dystrybucji.

W Spółce Orlen Gaz Sp. z o.o., po uzgodnieniu z organizacjami działającymi w Spółce, w dniu 28 września 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść, który skierowany jest do pracowników zatrudnionych w restrukturyzowanych obszarach Spółki: Obszar Kadr, Biuro Zarządu, Zakupów i Administracji, Centrum Obsługi Klienta, Obszar Finansów, Obszar Kontrolingu, Obszar Komunikacji Marketingowej  i  Obszar Sprzedaży.
Limit umów o pracę,  rozwiązywanych z zachowaniem prawa do świadczeń określonych PDO wynosi 15.
Od 28 września do 5 października 2015 r. włącznie pracownicy obszarów restrukturyzowanych mogą składać deklarację udziału w programie. 
Na 6 października 2015 r. wyznaczone jest spotkanie, na którym organizacje związkowe będą dążyły do uregulowania ważnych kwestii dla pracowników, przechodzących  z  dniem 30 października 2015 r. do Spółki ORLEN Paliwa Sp. z o.o. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Przede wszystkim chodzi o wynegocjowanie porozumienia, zawierającego pakiet gwarancji pracowniczych związanych z realizowanym połączeniem.

 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin