PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO.

8 marca w Gdańsku, w siedzibie Komisji Krajowej, w Sali balkonowej odbyło się spotkanie zespołu wyłonionego z Rady Sekcji Przemysłu Naftowego podczas ostatniego posiedzenia Rady Sekcji w Ciechocinku  do opracowania i negocjacji PUZP. Obecni byli: Justyna Haładaj, Wiesia Frydrychowska, Mirek Biernot, Andrzej Cenacewicz, Bogdan Wyciechowski, Tomasz Żochowski, Henryk Kleczkowski, Arek Karaszewski. Zaprosiliśmy do współpracy i konsultacji  Pana profesora Jakuba Stelinę  Kierownika Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego który przybył z Panami : dr Maciejem Łaga adiunktem tej Katedry i dr Pawłem Pettke pełnomocnikiem Zarządu Grupy Lotos do spraw przedstawicielstwa pracowniczego. Na spotkaniu obecni byli również: Mirek Miara Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego oraz Pan Piotr Skalmierski prawnik zajmujący się między innymi Branżowymi Układami Zbiorowymi Pracy.

Celem spotkania było  poznanie się uczestników, ustalenie zasad współpracy ,wymiana poglądów oraz ustalenie wstępnie  ramowych punktów  projektu Układu Branżowego który będzie przygotowywany. Podczas dyskusji prof. Stelina zadeklarował pomoc i opiniowanie układu podczas jego przygotowania. Podkreślił, że podejmujemy się zadania które jest obecnie trudne do wykonania, w Polsce brak jest ponadzakładowych, branżowych UZP. Te które były zawarte wiele lat temu wygasły, często brak jest związków pracodawców, nie ma też żadnych zachęt ze strony rządu do  negocjowania i zawierania układów. Tymczasem w Europie i we wiodących gospodarkach światowych gdzie dominują Branże,  Układy Branżowe są podstawowymi źródłami prawa pracy.

Podczas dyskusji omówiono wiele wątków, oczekiwań co do poziomu układu, problemu reprezentacji pracodawców itp. . Ustalono z panem mecenasem Piotrem Skalmierskim, że podejmie się przygotowania projektu analizując i biorąc pod uwagę zapisy i ustalenia ZUZP takich firm jak PKN Orlen, PERN, Lotos i jednocześnie biorąc pod uwagę to, aby był on do przyjęcia dla wszystkich jego stron. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń ( Ministerstwa – Energii i Skarbu, Pracodawcy Przemysłu Naftowego, Zarządy firm ), uzgodnieniu projektu chcemy przystąpić do negocjacji Układu.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin