Porozumienia płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. 

W dniu 07.06.2016 r. zostało parafowane porozumienie płacowe na 2016 r. w ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. Wzrost wynagrodzeń w 2016 r. będzie realizowany poprzez:

  1. Obligatoryjny wzrost płacy zasadniczej w wysokości 100 zł brutto na 1 pracownika od 1 marca 2016 r.
  2. Uznaniowy wzrost płacy zasadniczej w wysokości 50 zł brutto na 1 pracownika od 1 marca 2016 r. przy maksymalnej kwocie podwyżki uznaniowej na 1 pracownika w wys. 150 zł.
  3. Nagrodę jednorazową w wysokości 1 200 zł na jednego pracownika – w formie wypłaty dla pracowników przed Świętami Bożego Narodzenia 2016 r.

ORLEN Eko Sp. z o.o.

W dniu 13.06.2016 r. zostało parafowane porozumienie płacowe na 2016 r. w ORLEN Eko Sp. z o.o. Wzrost wynagrodzeń w 2016 r. będzie realizowany poprzez:

1.1 Wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla każdego Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu w kwocie:

– 100 zł podwyżki do płacy zasadniczej obligatoryjnie, naliczonej od dnia 01.03.2016 r.

– 50 zł podwyżki do płacy zasadniczej w formie uznaniowej, naliczonej od dnia 01.03.2016 r. z zaznaczeniem, iż maksymalna kwota podwyżki nie może przekroczyć 150 zł brutto dla jednego pracownika.

1.2 Wypłatę  nagród jednorazowych  na jednego  uprawnionego  Pracownika,  wg następującego podziału:

  • nagroda świąteczna (Wielkanoc) w kwocie 800 PLN (słownie zł: osiemset) — wypłata nagrody nastąpiła w marcu 2016r.
  • nagroda świąteczna (Boże Narodzenie) w kwocie 800 PLN (słownie zł: osiemset) – realizacja wypłaty nastąpi wg. stanu zatrudnienia na dzień 30.11.2016r. Wypłata nagrody nastąpi nie później niż do 10 grudnia 2016r.

1.3 Wypłatę premii rocznej dla wszystkich pracowników ORLEN Eko Sp.z o.o., poprzez wypłatę kwoty 2 000 zł brutto/ etat, dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 31.12.2015 r. oraz przy zachowaniu zasady proporcjonalności zatrudnienia w Spółce w roku 2015.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 

W dniu 14 czerwca br. w kolejnej ze Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN – ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. , parafowano porozumienie płacowe na 2016 r.

Wzrost wynagrodzeń w 2016 r. będzie realizowany poprzez:

1. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych proporcjonalnie do wymiaru etatu o:

– 100 zł brutto na podwyżki obligatoryjne (pozauznaniowe) w płacy zasadniczej, od 01.01.2016 r. na jednego Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Podwyżki obligatoryjne obejmują Pracowników zatrudnionych na dzień 14.06.2016 r.;

– Kwota 50 zł brutto na podwyżki uznaniowe w płacy zasadniczej, od 01.06.2016 r. na jednego Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Podwyżki uznaniowe obejmują Pracowników zatrudnionych na dzień 14.06.2016 r.

2. Ostateczny wzrost płacy zasadniczej Pracownika w ramach podwyżki uznaniowej nie może być wyższy niż 300 zł.

3. Ustalono wypłatę jednorazowych nagród w 2016 r. wg. następującego podziału:

– 1.000,00 zł na każdego uprawnionego Pracownika w marcu 2016 r.;

– 750,00 zł na każdego uprawnionego Pracownika w związku z 10-leciem Spółki;

– 1.000,00 zł na każdego uprawnionego Pracownika w grudniu 2016 r.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin