Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

W dniu 4 września 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.
Najważniejsze tematy, które były omawiane na spotkaniu oraz ich realizacja:

1. Ocena pracownicza – podsumowanie przeprowadzonej w 2012 r. oceny pracowników oraz przekazanie zaproponowanych przez Pracodawcę zmian w procedurze przeprowadzania oceny.
2. Przekazano informacje o procesie restrukturyzacji w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej oraz Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej.
3. Zgłoszenie do GKZ problemu związanego ze zmianą rozkładów jazdy autobusów KM. Problem dotyczył linii autobusowych nr 31,34,33 i 35, których rozkłady uległy zmianie z dniem 1 sierpnia. Po naszej interwencji rozkłady zostały dostosowane do potrzeb pracowników oraz czasu rozpoczynania i kończenia przez nich pracy.
4. Przekazano informacje o posiedzeniu Komisji BHP, które odbyło się w dniu 16 lipca 2012 r.
5. Zrelacjonowano spotkania: z dnia 18 lipca w sprawie okreslenia warunków stosowania telepracy, 
                                                      z dnia 24 lipca w sprawie nowego systemu wartosci
6. Przedstawiono pismo pracowników Olefiny II w sprawie uznaniowego wzrostu wynagrodzeń
7. W związku z wydaniem w PKN ORLEN S.A. Zarządzenia w sprawie dni niepozostawania w dyspozycji Pracodawcy OM NSZZ “Solidarność” wystąpi do Pracodawców, których obejmuje swoją działalnością z propozycją o zastosowanie analogicznego rozwiązania jak w PKN ORLEN S.A.
8. Informacja o odpowiedziach pracodawców na wystosowane wcześniej pisma dotyczące transoprtu pracowników na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.
9. Informacja o zwróceniu się do Zarządu ORLEN PetroTan Sp. z o.o. w sprawie wewnętrznych aktów prawa pracy.
10. ORLEN Księgowość – wystąpienie z ponowna incjatywą zawarcia ZUZP.
11. Basell Orlen Polyolefins – wniosek o spotkanie w sprawie realizacji uznaniowego wzrostu wynagrodzeń na podstawie Porozumienia z dnia 1 marca 2012 r.
12. ORLEN Budonaft – wniosek o połaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z PKN ORLEN S.A.
13. ORLEN Gaz – nie wyrazenie zgody na wprowadzenie Aneksu do Regulaminu Pracy dotyczacego zmian rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników.
14. ORLEN Projekt – pismo w sprawie porozumienia płacowego na 2012 r.
15. Orlen Automatyka – negatywna odpowiedź Pracodawcy w sprawie wypłaty nagrody rocznej za 2011 r.
16. Audycja związkowa – stan rozmów o przywróceniu możliwości przekazywania audycji związkowej w formie elektronicznej
17. Akcja Społeczna zbierania podpisów pod projektem ” Przywrócenia lekcji historii do szkół”
18. Informacja o stanie przygotowania XXX Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy w terminie 15-16 listopada 2012 r.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

W dniu 7 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.
Najważniejsze tematy, które były omówione na spotkaniu oraz ich realizacja:

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przyjęte bez uwag.
 2. Przekazano informacje o wspólnym stanowisku organizacji związkowych – sygnatariuszy ZUZP PKN ORLEN S.A. przedstawionym Pracodawcy na spotkaniu w dniu 18 stycznia 2012 r. w sprawie oceny i wprowadzenia ewentualnych zmian w treści ZUZP. Istotą stanowiska jest stwierdzenie, że z powodu braku  (w przesłanym w dniu 5 stycznia 2011 r. materiale dotyczacym propozycji zmian zapisów ZUZP) informacji umożliwiających merytoryczne odniesienie sie do propozycji organizacje związkowe spotkanie uznały za bezprzedmiotowe.
 3. Podjęto decyzję o wystosowaniu pism do wszystkich Pracodawców, których OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. obejmuje swoją działalnością w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2012 r.
 4. Ocena pracowników w PKN ORLEN S.A. – Pracodawca po przeprowadzeniu pierwszej oceny pracowników w 2011 r. proponuje wprowadzenie zmian w procedurze oceny rocznej. W tej sprawie wystosowane zostało pismo w dniu 10 lutego 2012 r. z wspólnym stanowiskiem związków zawodowych.
 5. W sprawie Aneksu nr 2 do Zarządzenia 50/DG/2009 w PKN ORLEN S.A. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. nie wniosiła uwag.
 6. Informacja o zakończonych czynnościach kontrolnych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w związku z wniesinym przez OM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. wnioskiem w sprawie Instrukcji o Ruchu Osobowym w PKN ORLEN S.A.  W ocenie inspektora pracy wszelkie regulacje dotyczace odpowiedzialności pracowników powinny być zawarte w Regulaminie Pracy. Dlatego też skierowany zostanie do Pracodawcy środek prawny w postaci Wystąpienia, mający na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym i zawarcie w treści Regulaminu wszelkich postanowień odnoszących się do zasad odpowiedzialności porzadkowej pracowników PKN ORLEN S.A.
 7. Realizacja procesu centralizacji obszaru kadrowo – płacowego dla PKN ORLEN S.A.  oraz Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. polegający na przekazaniu do ORLEN Księgowość Sp. z o.o. procesów kadrowych razem z pracownikami z poszczególnych Spółek.
 8. Proces reorganizacji w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i związany z tym projekt Porozumienia dotyczącego uprawnień pracowników objętych tym procesem.
 9. Stan negocjacji ZUZP dla pracowników ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.
 10. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. – Przekazanie uwag do Zarządzenia 27/GD/2004 w sprawie Kompleksowego Systemu Prewencji dotyczących Instrukcji zasad i trybu organizacji oraz kontroli szkoleń.
 11. PETRO WodKan Sp. z o.o. – zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki.
 12. Incjatywa przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum  w sprawie propozycji wydłuzenia wieku emerytalnego do 67 lat.
 13. Petycja przeciwko likwidacji Sądów Rejonowych w obszarze właściwosci Sadu Okregowego w Płocku (Gostynin, Płońsk, Sochaczew, Sierpc)
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin