Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ “Solidarność”

W dniach 30.05. – 02.06.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ “Solidarność” w Ciscu koło Węgierskiej Górki.

Tematy obrad: 

1.  Przekazane zostały informacje z poszczególnych zakładów pracy zrzeszonych w Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” o aktualnej sytuacji w branży paliwowej.

2. Omówiono prawo obowiązujące w Polsce w kwestii Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w kontekście prawa w krajach Unii Europejskiej.

3. Wspólnie z Radcą Prawnym – Piotrem Skalmierskim opracowano „Projekt Porozumienia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Naftowego” obejmującego zakłady pracy skupione w Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”.

4. Ustalono, że Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” zwróci się z prośbą do Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” posiadającego osobowość prawną z prośbą o skierowanie pism:

– do pracodawców w celu przystąpienia do rokowań Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Naftowego,

– do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań motywujących pracodawców do zawierania Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy dla poszczególnych sektorów i branż.

5. Omówiono sprawy organizacyjne.

Sporządził – Marek Warzycki

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin