Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”

W dniu 17 października 2017 roku w Płocku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”, które rozpoczął i poprowadził Przewodniczący Henryk Kleczkowski.

Rada podjęła uchwałę w sprawie klucza wyborczego obowiązującego na czas kadencji 2018 – 2022 oraz ustaliła termin WZD KSPN NSZZ Solidarność : 10-11 maja 2018 r.

Akces przystąpienia do Sekcji zgłosiła Komisja Międzyzakładowa LOTOS Petrobaltic z Gdańska. Formalności związane z przyjęciem do KSPN zostaną sfinalizowane podczas wyborczego Walnego Zebrania Delegatów w przyszłym roku.

Refleksjami świeżo po konferencji nt. Układy zbiorowe pracy – drogą do społecznej gospodarki rynkowej”, która odbyła się w dniu 17 października w Muzeum Gazownictwa PGNIG w Warszawie, podzielił się Przewodniczący Henryk Kleczkowski. Organizatorem konferencji na temat branżowych, sektorowych i ponadnarodowych układów zbiorowych pracy było Prezydium KK, ale inicjatorem zorganizowania konferencji oraz innych działań mających na celu propagowanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy jest Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Temat układów ponadzakładowych był tematem panelu dyskusyjnego na Jubileuszowym  Kongresie KSPCH we Wrocławiu w październiku poprzedniego roku, jak również był głównym tematem konferencji w Magdeburgu, którą Sekretariat zorganizował razem z QFC z Niemiec.

W ocenie Przewodniczącego spotkanie było bardzo owocne i potrzebne. Przedstawiciele  związków zawodowych, strony rządowej oraz  związków pracodawców mieli dobrą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń. W pierwszej części  wystąpił Przewodniczący KK Piotr Duda, który podkreślił, że układy zbiorowe pracy są sukcesem zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców. Można było również wysłuchać wystąpień m.inn. Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, czy  Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Druga część konferencji – panel dyskusyjny – była bardzo ciekawa, ze względu na bardzo merytoryczne wystąpienia związkowców. Pracodawcy natomiast wypadli nieco gorzej, ponieważ niektórzy z nich nie widzieli nawet potrzeby rozmów na temat układów ponadzakładowych.

Konferencja była pierwszym właściwym krokiem podjętym przez Komisję Krajową  NSZZ „Solidarność”. My jako Krajowa Sekcja Przemysłu Naftowego już na początku roku powołaliśmy zespół i opracowaliśmy „Projekt Porozumienia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Naftowego” obejmującego zakłady pracy skupione w KSPN. Ponadto zwróciliśmy się z apelem do KSPCH o podjęcie działań motywujących pracodawców do zawierania Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy dla poszczególnych sektorów i branż.

W dalszej części obrad Rady KSPN, dyskutowano o aktualnej sytuacji w poszczególnych zakładach pracy. Dyskusję zdominował temat połączenia OLPP z PERN S.A. z dniem 1 stycznia 2018 r. W chwili obecnej MK NSZZ „Solidarność” Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Organizacja związkowa żąda gwarancji pracowniczych dotyczących wynagrodzenia i zatrudnienia.

Henryk Kleczkowski poinformował Radę o utworzeniu przez OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Anwil S.A. oraz  Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Orlen Serwis S.A.  – Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Grupie Kapitałowej ORLEN. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ ”Solidarność” funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN postanowiły utworzyć własny organ przedstawicielski (MKK) stanowiący organ reprezentujący je wobec PKN ORLEN S.A.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin