RAZEM możemy WIĘCEJ !!!


Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. działa od 35 lat.
Obecnie obejmuje swoją działalnością 35 Pracodawców  na terenie całego kraju. 


alt

 


OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów członków związku oraz realizuje ich potrzeby materialne i społeczne. W sytuacjach wyjątkowych udzielamy członkom związku zapomóg losowych.

W sprawach indywidualnych w zakresie prawa pracy członkowie związku mają zapewnione bezpłatne doradztwo prawne włącznie z reprezentowaniem ich w razie potrzeby w sądzie pracy.  
Niezależnie od pomocy prawnej Zarządu Regionu działalność w zakresie prawa pracy w sprawach indywidualnych oraz negocjowania z pracodawcami zbiorowych interesów pracowników ( dotyczy ZUZP, Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz innych) wspierana jest doradztwem firmy prawniczej KOMEDO z Warszawy, z którą mamy podpisaną stałą umowę.

Dodatkowo dla chętnych wyrabiana jest Karta Rabatowa „Grosik” umożliwiająca zakup towarów i usług po preferencyjnych cenach (aktualna lista punktów rabatowych jest na stronie internetowej:
www.solidarnoscplock.pl

Poniżej podajemy wysokość świadczeń statutowych wypłacanych członkom związku:

   ·  Urodzenie dziecka, adopcja dziecka – 700,00 zł

  ·   Śmierć członka związku – 400,00 zł

  ·   Śmierć członka rodziny  – 300,00 zł

 ·   Odejście na emeryturę, 
      świadczenie przedemerytalne
      lub rentę   – 300,00 zł
 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin