Rejestracja zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Państwowa Inspekcja Pracy dokonała rejestracji Protokołu dodatkowego Nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Zmiany w ZUZP dotyczą następujących zapisów :

1) Zmiany minimalnych płac w widełkach tabeli wynagrodzeń tj. podniesienia od września 2017 r. o 200 zł na dole tabeli i o 400 zł na górze tabeli widełek płacowych w kategoriach ZUZP od kat. I do kat. V włącznie oraz takich samych wartości również w kategorii VI z tym, że podniesienie w kat. VI rozłożone jest po 100 zł na dwa lata.

2) Awansowanie pracowników  – dla pracowników na stanowiskach  w kat. I-V Taryfikatora pozostają dotychczasowe zasady awansowania bez zmian, czyli min. 10% podwyżki przy awansie z jednej kategorii do drugiej. W kategorii VI nie ma zapisu o obligo 10%, jest natomiast zapis mówiący o indywidualnym uzgadnianiu przez Pracodawcę z Pracownikiem kwoty wynikającej z awansu, a w przypadku braku takiego uzgodnienia wzrost płacy nie może być niższy niż 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego dla VI kategorii zaszeregowania. Natomiast w pozostałych kategoriach ZUZP Pracodawca nie musi przyznawać podwyżki związanej z awansem.

3) Zasada 12 m-cy, czyli możliwość wcześniejszego otrzymania nagrody jubileuszowej w przypadku przechodzenia na emeryturę. Zapis ten mówi o tym, że pracownik, którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę, a który nabyłby prawo do kolejnej nagrody jubileuszowej w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania z nim umowy o pracę z tego powodu, nabywa prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej po spełnieniu łącznie trzech warunków:

a) złożenia Pracodawcy w formie pisemnej wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę,
b) rozwiązania stosunku pracy w trybie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę,
c) okazania Pracodawcy decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalnego w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę.

Termin zapłaty nagrody jubileuszowej po łącznym spełnieniu przez pracownika tych trzech warunków wynosi 14 dni od dnia okazania Pracodawcy decyzji ZUS.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin